“BİR BÜYÜK KOMÜNİSTİ; YKP/ML ÖNDERİ VE PARTİMİZ ONUR ÜYESİNİ KAYBETTİK!

HomeTürkçe

“BİR BÜYÜK KOMÜNİSTİ; YKP/ML ÖNDERİ VE PARTİMİZ ONUR ÜYESİNİ KAYBETTİK!

BİR BÜYÜK KOMÜNİSTİ; YKP/ML ÖNDERİ VE PARTİMİZ ONUR ÜYESİNİ KAYBETTİK! Enternasyonal proleteryanın dava adamı, YKP/ML’nin kurucu önderlerinden, P

TKP/ML MK : “İsyanın Tüm Renkleriyle 8 MART’TA Sokakları Zapt Edelim! ERKEK EGEMEN SİSTEMDEN HESAP SORALIM!”
TKP/ML-YDK: PARTİMİZ KOMÜNİZM DAVASINA DAHA FAZLA VE DAHA SIKI SARILACAKTIR!
TKP/ML-YDK : ARMENAK’TAN SEKİZLERE ŞAN OLSUN KOMÜNİZM DAVASINI SÜRDÜRENLERE!

BİR BÜYÜK KOMÜNİSTİ; YKP/ML ÖNDERİ VE PARTİMİZ ONUR ÜYESİNİ KAYBETTİK!
Enternasyonal proleteryanın dava adamı, YKP/ML’nin kurucu önderlerinden, Partimiz TKP/ML’nin Onur üyesi komünizmin yılmaz savunucusu Yunanlı komünist Gregori Konstantinepoli’yi 23 Ocak 2017’de kaybettik.
1945’de dünyaya gelen ve henüz lise yıllarında devrim ve komünizm için mücadeleye atılan Gregori son nefesine kadar bu davanın çıkarları için politik mücadelesini yürütmüştür. 1960’larda Mao’nun Sovyet revizyonizmine karşı açtığı kızıl bayrağın sahiplenilmesinde tereddüt etmemiştir. Maoist gençlik oluşumunun içinde yer almakta tereddüt etmemiştir. O, BPKD’nin en iyi öğrencilerinden birisi olarak ideolojik, politik mücadelesini şekillendirmiştir. Albaylar Cuntası döneminde yaklaşık bir yıl boyunca illegal koşullarda mücadelesini yürütmüş, sonrasında bu cunta devrilene kadar Kanada’da politik bir mülteci olarak mücadelesine devam etmiştir.
Komünist mücadelede kesintisiz bir süreci vardır. Bugün örgütlü olduğu YKP/ML’nin kurucu önderlerindendir. Uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları onu mücadeleden koparmamıştır. Tüm sağlık sorunlarına rağmen partisine, Yunanistan sınıf mücadelesine ve enternasyonal proleteryaya son nefesine kadar hizmet etmiştir. Teorik ve politik çalışmalarını sağlık koşulları el vermemesine rağmen hiç eksik bırakmamıştır. Ölümle yüz yüze geldiği noktada dahi çalışmalarını tamamlayamamanın kaygısını taşımıştır. Ölüm onun için eksik kalanı tamamlayamama korkusunu ifade etmektedir. O gerçek anlamda bir komünist olduğunu her durum ve koşulda ispatlamayı başarmıştır.
Gregori partimizin “gregori babasıdır”. 1983’den beri partimizle ilişki halindedir. Kardeş Parti YKP/ML ile olan ilişkileri inşa eden, örgütleyen bir rol üstlenmiştir. Partimizin yüzlerce kadrosuna, militanına doğrudan emeği geçmiştir. YKP/ML ve Gregori en başta partimiz olmak üzere tüm devrimci hareketlere, politik göçmenlere her türlü maddi, manevi ve politik desteği vermekten geri durmamıştır. Onun emeği partimizin her değerine, yarattığı her olumluluğa adeta sinmiştir. O en zor dönemlerde adeta partimizin aktif bir üyesi gibi hareket etmiş, partimizi kendi partisi gibi sahiplenmiştir. Her partilimiz onda yoldaşlık ilişkisinin en güçlü, en karakterli ve samimi halini yaşamıştır. O partimize sadece emeğini değil, ruhunu, yüreğini açmıştır. Onun deyimiyle “TKP/ML bazen benim için YKP/ML’den daha önemlidir. Çünkü ben şehitleri gördüm, tutsakları gördüm, en ağır koşullarda yapılan devrimciliği gördüm. TKP/ML ile olan ilişkilerim, onun mücadelesi içinde kaybettiğim yoldaşlarımın varlığı onu daha değerli kılmaktadır” diyecek kadar partilidir.
Partimiz 7. Konferansında bu ilişkinin köklü ve derinliği üzerinden Gregori’yi Partimizin Onur üyesi yapmıştır. O partimizin her sorununa bu edindiği sıfatla kafa yormuştur. Bu kimliğin kendisine verilmesini partimizle kurulan özel bir örgütsel ilişki olarak tanımlamıştır. Partimizin istediği her yardım ve destekte sadece bunu sunmakla değil, bunun en mükemmel şekilde nasıl örgütleneceğine kafa yorarak dahil olmuştur. O partimizin ideolojik-politik sorunlarına, yanlış ve hatalarına karşıda bir partili gibi yaklaşmıştır. Bu noktada mücadelesini sürdürmüştür.
Son olarak Nisan 2015’de Almanya merkezli yapılan operasyonda soruna karşı duyarlılığı henüz tazeliğini korumaktadır. YKP/ML’nin önderliğinde etkin ve güçlü yürüyen bir kampanyada onunda tüm olumsuz sağlık koşullarına rağmen özel ve etkin bir yeri vardır. O kendi yoldaşlarının tutuklandığını ifade ederek, bu saldırının Komünizm davasına yöneldiğini ifade etmiştir. Partisiyle birlikte bu noktada uluslararası düzeyde en güçlü ve etkili kampanyayı örgütlemeyi de başarmıştır. O yürüyemeyecek koşullardayken “yoldaşlarımı görmem lazım, moral olur belki beni görmeleri” diyerek 2016 sonlarında iki defa Münich mahkemesine gelmiştir. O tam bir yoldaş sevdalısıdır.
Yunan komünist hareketinin değerli bir önderiydi o. Aynı zamanda Yunan devrimci ve sol hareketi içinde özel ve itibarlı bir yere sahipti. Büyük bir komünisti kaybettik. Acımız, kederimiz ve üzüntümüz oldukça derin. Partimizin yiğit ve eşsiz bir onur üyesini yitirdik. O 50 yıllık mücadele yaşamı ile komünist kimliği her durumda yaşatmayı başarmıştır. Yenilgilere karşı komünizm ve devrim mücadelesini örgütlemenin ve başarmanın zorunluluğuyla ilgilenmiştir. Yılgınlık ve umutsuzluk onun yaşamında yoktur.
Onun kavgası bizim kavgamızdır. O komünizmin yılmaz bir savaşçısı, son nefesine kadar sınıf mücadelesinin bir neferi ve aynı zamanda enternasyonal dayanışmanın en iyi öğretmenlerinden biriydi. Rahat uyu sevgili yoldaş. Umudun ve ideallerin mutlaka geleceği kuşatacaktır.
TKP/ ML – MK  (Türkiye Komünist Partisi Marksist Leninist Merkez Komitesi)