Dersim TKP/ML Milisleri : İddiası Devrim Olmayanlar Tükenmeye Mahkumdur!

HomeTürkçe

Dersim TKP/ML Milisleri : İddiası Devrim Olmayanlar Tükenmeye Mahkumdur!

İddiası Devrim Olmayanlar Tükenmeye Mahkumdur!Yoldaşlar, partimize gönül vermiş halkımız;Partimiz TKP/ML içinden geçtiğimiz tarihsel şartlar i

Komünist ve Devrimci Örgütlerden Ortak Açıklama: KATLEDİLİŞİNİN 45. YILINDA ŞAN OLSUN İBRAHİM KAYPAKKAYA’YA!
TKP/ML ENTERNASYONAL KOMİTE: GONZALO’NUN HAYATINI SAVUNALIM!
Alican Bulut (Orhan) – “Vore Vorena”

İddiası Devrim Olmayanlar Tükenmeye Mahkumdur!

Yoldaşlar, partimize gönül vermiş halkımız;

Partimiz TKP/ML içinden geçtiğimiz tarihsel şartlar içerisinde dıştan ve içten bir ablukayla, geriye çekilmeye, Demokratik Halk Devrimi Mücadelesinden büyük bir istekle alıkonulmaya çalışılmaktadır. Partimize dıştan yönelen saldırılar, faşist Kemalist Diktatörlüğün gerilla güçlerimize yönelik katliam operasyonları, Avrupa’da, metropollerde, faaliyet bölgemiz olan Dersim’de gözaltı ve tutuklama terörüyle durdurak bitmeden sürmektedir. Saldırı emperyalizme göbekten bağımlı komprador burjuvazinin iktidar güvencesi olan faşist devlet aygıtı tarafından sürdürülmektedir ve biliyoruz ki silahlı mücadeleyle, halk savaşıyla yıkmaya yemin ettiğimiz sınıf düşmanlarımız tarafından yönetilmektedir. Partimiz sadece sınıf düşmanlarımızın saldırılarıyla bitirilmek, sınıf mücadelesi arenasından silinmek istenmemektedir. Partimizin tarihi içten gelen, siyasal çizgisini tasfiyeye yönelen darbeci hizip kalkışmalarıyla köklerinden kopartılmaya, iddiası ve iktidar hedefi yolundan saptırılmaya çalışılmıştır.

Partimiz bugünde darbeci tasfiyeci hizip kalkışmasıyla iç sorunlara mahkum bırakılmaya, sınıf mücadelesinden alıkonulmaya çalışılmaktadır.

Bir yanda partimizin sınıf mücadelesi karşısında yerine getirmekle yükümlü bulunduğu görevleri duruyorken bir yanda kendi hizip çıkarlarını, reformist çizgisini partimizin mücadelesinin karşısına koyan, devlete, düzene karşı durmak yerine partimizin çizgisine karşı savaşa tutuşan GYDK’da temsil bulan darbeci tasfiyeci hizip bulunmaktadır.

Bir yanda halkımızın, işçi ve emekçilerin, yoksul köylülüğün, Kürt ulusunun, Alevilerin, Kadınların talepleri, mücadelesi, biriken öfkesi duruyorken, bir yanda halkın bu öfkesini sandığa gömmeyi vadeden, anti faşist mücadelesini, devrim talebini reformizmin siyasal çizgisinde kötürümleştirmek isteyen tasfiyeci reformist çizgi durmaktadır.

Bir yanda Aliboğazında ölümsezleşen, bedenleri düşmanın elinde esir tutulan şehitlerimiz bulunuyorken, bir yanda hizip çıkarlarını yoldaşlarımızın kaybında elzem gören, partimizin eylem ve irade birliğini parçalamada acelesi bulunan hizip kalkışması bulunmaktadır.

Bir yanda partimizin savaş çizgisini uygulayan, direnişleriyle halk savaşının yolunu aydınlatan şehitlerimiz duruyorken, bir yanda darbeci hizip kalkışmasına itibar kazandırmak için partimize gönül vermiş emektar kitleleri aldatmaya yönelik “açıklama” yapma “görevini” yerine getiren kavga kaçkınlığı bulunmaktadır.

Bir yanda partimizin 45 yıllık savaş ve mücadele tarihi bir yanda “geçiçi” olmaya mahkum, hep aynı karekterle pusuda bekleyen darbeci tasfiyecilik bulunmaktadır.

Ve söylemeliyiz ki tarihimizde bir ilk olmayan, yeniden ve hep Komünist partisini ve halkın mücadelesini yolundan alıkoymaya çalışan GYDK’da temsil olan darbeci tasfiyeci kliğe, partimizin değerleri üzerinde kendisini varetmesine izin vermeyeceğiz.

45 yıl önce Kömünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşın, Ali Haydar Yıldız’ın ve onları takip eden yüzlerce, binlerce yoldaşımızın; atıtığı ilk tohumdan filizlenerek kök salmış partimizin Dersim’de; darbeciliğe, her türden tasfiyeci, hizipçi kalkışmaya izin vermeyeceğimizi tüm parti güçlerimize, emektar kitlemize ilan ediyoruz. Darbeciliğe, hizip çalışmalarına karşı bağışıklık kazanmış bünyesiyle onun “geçici” yeni temsilcilerine, halkın mücadelesine yabancılaşmış, nabzı sosyal medyada atan yeni figüranlarına partimize saldırma, değerlerini gaspetme ve üzerinde tepinme özgürlüğü tanımacağımızı söylüyoruz.

Siyasi çizgisine kodlanmış iktidar perspektifinden, MLM’yi rehber edinerek halk savaşını büyüten gerillanın eyleminden beslenen partimiz ne sınıf düşmanlarımızın ne de reformizmin kıyılarına demirlemiş tasfiyeciliğin yıkamayacağı güce ve kudrete sahiptir. Bu güç ve kudret partimizin saflarında birleşmiş, çizgisinde netletmiş yüzlerce militanın, emektar binlerce parti gönüllüsünün saflarında kenetlenmesiyle, mücadelesiyle büyütülmüştür. Her bir değeri yoldaşlarımızın ve halkımızın emeği ve çabası üzerine inşa olan, kayıplarımızla, zaferlerimizle, kanla canla yoğrulan partimiz yıkılmaz bir kale gibi darbeciliğe, tasfiyeciliğe karşı varolmaya devam edecektir.

Yoldaşlar, emektar parti gönüllülüleri;

Partimizde başgösteren GYDK’da temsil olan darbeci tasfiyeci hizip en küçük kaygı taşımaksızın partinin, devrimin ve halkın mücadelesinin uzağına düşmüş, onu geriye çekmeye kodlanmıştır. Partimizin giydirdiği ateşten gömleği üzerinden çıkarmış, reformizmin şemsiyesi altında doludan, yağmurdan korunmayı seçmiş, dingin limana kayıklarını çoktan bağlamışlardır. Ne ki partimiz adına söz söylemeye devam ederek siyasi kimliksizleşmelerine kılıf olarak kullanmayı sürdürmektedir. Onlar devrimin çetin ve zorlu görevlerini üstlenmeyi, partimizin sorunlarına çözüm bulmayı değil suya yazılmış, hükümsüz sözler söylemeyi tercih etmişlerdir. Bu nedenledir ki partimizin siyasi kimliksizlere, çizgi firarilerine ev sahipliği yapmaya hiç mi hiç niyetinin bulunmadığı bilinmelidir. Parti kitlemizin bağrında partili kimlikleriyle yer bulan, partimiz adına hareket etmeleri nedeniyle itibar görenler çoktan kimliksiz dolaşmayı seçmiş, darbeci hizip beyanıyla adresi şaşırmışladır. Onların yeri artık ne düşmanın tüm saldırılarına karşı dimdik kale gibi ayakta kalmayı başaran partimizin saflarıdır ne de onu emekleriyle, mücadeleleriyle sahiplenen, gözleri gibi koruyan kitlemizin vefakar bağrıdır.

 Yoldaşlar, Partimize gönül vermiş emektarlar;

Biz Dersim’de partimiz TKP/ML’ye, ordumuz TİKKO’ya bağlı faaliyet yürüten Dersim Milis Gücü olarak, partimizi darbelemeye, zayıflatmaya çalışan, partiye düşmanlıkta sınır tanımayanlara karşı tüm parti güçlerimizi, emektar parti kitlemizi, şehit ve tutsak ailelerimizi, gençlerimizi ve kadınlarımızı partimizin iradesi etrafında kenetlenmeye çağrıyoruz. Beyan ediyoruz ki partimizle yol yürüyeceğiz, şehitlerimizden devraldığımız bayrağı layıkıyla taşımak ve değerlerimizi korumak için partiyi korumaya kendimizi görevli sayacağız. Bu görevi yerine getireceğimizden, partimize yönelen her türden saldırıya yanıt olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın!

Yaşasın Partimiz TKP/ML, Önderliğindeki TİKKO ve Komsomol Örgütümüz TMLGB!

TKP/ML Dersim Milis Faaliyetçileri

Şubat 2017