Filipinler Komünist Partisi (CPP) : Yaşasın Başkan Gonzalo’nun Hatırası!

HomeTürkçe

Filipinler Komünist Partisi (CPP) : Yaşasın Başkan Gonzalo’nun Hatırası!

Açıklama: Filipinler Komünist Partisi (CPP) tarafından, Peru'da 29 yıl boyunca ağır tecrit altında tutularak katledilen Peru Halk Savaşı'nın Önderi Go

TKP/ML MK-SB: PERU DEVRİMİ ÖNDERİ GONZALO YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!
TKP/ML-ENTERNASYONAL KOMİTE : “TAY DAĞI”NDAN YÜCE ÖLÜMLER VE BAŞKAN GONZALO’NUN BİZLERE BIRAKTIĞI MUHTEŞEM MİRAS!
TKP/ML ZK-PB : GENOSSE GONZALO, DER ANFÜHRER DER REVOLUTION IN PERU, IST UNSTERBLICH!

Açıklama: Filipinler Komünist Partisi (CPP) tarafından, Peru’da 29 yıl boyunca ağır tecrit altında tutularak katledilen Peru Halk Savaşı’nın Önderi Gonzalo (Abimael Guzman) yoldaş anısına bir açıklama yayınladı. Peru Komünist Partisi’nin kurucusu ve lideri Başkan Gonzalo’nu ölümü nedeniyle Peru’daki işçilere, köylülere ve tüm ezilen sınıflara üzüntülerini ifade eden FKP’nin açıklaması şu şekilde;

“Peru hükümetini, yoldaş Gonzalo’yu 1992’de yakaladığından beri fiziksel ve psikolojik işkenceyle uzun süreli zulme maruz bıraktığı için kınıyoruz. O ve yoldaşları, defalarca yasa dışı yargılamalara tabi tutuldu. Gericiler, faşist zindanlarda yaklaşık 30 yıl hapis yatmasına rağmen, serbest bırakılması yönündeki çığlıklara kulak asmadılar. Ömür boyu hapis cezası, PKP’yi kurduğu, Peru’daki gerici yönetim sistemine ve faşist Fujimori rejimine karşı halkın silahlı direnişini başlattığı ve yönettiği için acımasız bir cezaydı. Peru halkının, özellikle de emekçi işçi ve köylü kitlelerinin yeni demokrasi ve sosyalist dava için haklı devrimci mücadelesinin bir şehididir.

Filipinler Komünist Partisi (CPP), Gonzalo ve takipçileri tarafından öne sürülen fikirlere tam olarak katılmasa da, onun Marksizm-Leninizm-Maoizm’i tanıtması ve savunması nedeniyle tanınmayı hak ettiğine inanıyoruz. Hayatının en güzel yıllarını verdi, Peru’nun proletaryası ve ezilen kitleleri ve onların ulusal ve toplumsal kurtuluş özlemleri için fedakarlık yaptı. 1980’lerde Sendero Luminoso dünya çapında silahlı direnişin en parlak yıldızlarından biriydi.

Yoldaş Gonzalo, Komünist Parti’nin, Halk Ordusu’nun ve Birleşik Cephe’nin, özellikle köylülük ve entelijansiyanın en ilerici unsurlarıyla olan vazgeçilmez rolüne vurgu yaptı. Bununla birlikte, 1990 yılına kadar halk ordusunun gücünü ve kentsel ayaklanma potansiyelini olduğundan fazla tahmin etti. PKP ayrıca orta burjuvazinin ve gericilerin saflarını bölmek için birleşik cepheyi kullanamadı. Ancak yoldaş Gonzalo’nun yakalanmasından sonra partisi birleşik cephe politikası ve taktiklerinden tam anlamıyla yararlanmaya çalıştı.

Gonzalo, Maoizm terimini, büyük Mao Zedong ve onun çığır açan başarıları için daha yüksek takdir beyan etmenin; teorisini ve pratiğini Marksist teori ve pratiğin gelişiminde üçüncü aşama olarak kabul etmenin bir yolu olarak kullanma konusunda inisiyatif alan ilk kişiydi. Bu aşama, modern revizyonizmin sonuçlarıyla mücadele etmek, sınıf mücadelesinin emperyalizmin yenilgisini sağlamanın ve sosyalizmi pekiştirmenin anahtarı olarak kullanmakla karakterize edilir.

Yoldaş Gonzalo, Peru’daki halk savaşı yoluyla halkın demokratik devrimini ilerletmek ve gericilerin, revizyonistlerin ve reformistlerin ortaya koyduğu tüm engelleri aşmak için elinden geleni yaptı. PKP’nin yeni bir demokratik devrim başlatma çabaları, Sovyet revizyonistlerinin kapitalizmi tamamen restore etme, Sovyetler Birliği’ni çökertme yolunda olduğu ve Dengist karşı-devrimcilerin 1980 yıllarında Çin’de çılgınca sosyalist devrimi ve sosyalist devrimi parçaladığı bir zamanda gerçekleştirildiği için gerçekten dikkate değerdi.

Sosyalizmi savunmak ve kapitalizmin restorasyonunu önlemek için proletarya diktatörlüğü altında devam eden devrim teori ve pratiğinin birincil temelinde Maoizmin evrenselliği, Mao Zedung’un yüzüncü yılında diğer komünist partilerle birlikte CPP (Filipinler Komünist Partisi) tarafından ilan edildi. Çin’deki sosyalist davanın gerilemeleri nedeniyle, Yoldaş Mao tarafından önceden sağlanan aydınlanma ile hâlâ modern emperyalizm ve dünya proleter devrimi çağındayız.

Son kırk yılda, anti-komünizm, modern revizyonizm, yeni sömürgecilik, neoliberalizm, devlet terörü ve saldırgan savaşlar, ABD emperyalizmi ve müttefikleri tarafından proletaryaya ve dünya halklarına karşı serbest bırakıldı. Ancak tüm bu canavarlıklar, dünya kapitalist sisteminin krizinin hızla kötüleşmesini engelleyemedi. Çeşitli biçimlerde anti-emperyalist ve demokratik kitle mücadeleleri tüm dünyada yükseliyor. Dünya proleter devriminin yeniden canlandığının sinyallerini veriyorlar.

Gonzalo’nun katkıları ve anıları, gereken ölçülerde ve sınırsız devrimci coşkusu, Peru’nun ve dünyanın ezilen ve sömürülen kitlelerine ilham kaynağı olsun! Perulu proleter devrimciler, kuşkusuz, partilerini güçlendirme ve devrimci silahlı mücadele ve birleşik cephe liderliğini güçlendirme, geçmiş deneyimlerinden dersler çıkarma, eksikliklerini ve hatalarının üstesinden gelme ve güçlerini ve halkın desteğini geliştirme fırsatını değerlendireceklerdir.”

Orjinal Metin: https://cpp.ph/statements/long-live-the-memory-of-presidente-gonzalo/