FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ : ENTERNASYONAL KOMÜNİST BİRLİK’İN KURULUŞUNUN İLAN EDİLMESİ ÜZERİNE

HomeGenel

FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ : ENTERNASYONAL KOMÜNİST BİRLİK’İN KURULUŞUNUN İLAN EDİLMESİ ÜZERİNE

Açıklama: Enternasyonal Komünist Birlik'in kuruluşunu ilan etmesinin ardından Filipinler Komünist Partisi tarafından yayınlanan açıklamayı paylaşıyoru

KOMÜNİZM MÜCADELESİNDE ÖLÜMSÜZLEŞENLER KOLOMBİYA’DA ANILDI
EKB: Bütün Ülkelerin Proleterleri Birleşin! KAHROLSUN EMPERYALİZM! YAŞASIN ENTERNASYONAL KOMÜNİST BİRLİK!
ENTERNASYONAL KOMÜNİST BİRLİK (EKB): BİN KILIÇ DARBESİYLE PARÇALANMAKTAN KORKMAYANLAR HÜKÜMDARI TAHTINDAN ALAŞAĞI EDEBİLİRLER!

Açıklama: Enternasyonal Komünist Birlik’in kuruluşunu ilan etmesinin ardından Filipinler Komünist Partisi tarafından yayınlanan açıklamayı paylaşıyoruz

Filipinler Komünist Partisi, Birleşik Maoist Enternasyonal Konferansının düzenlenmesinin ardından birkaç hafta önce kuruluşunu ilan eden Enternasyonal Komünist Birlik adı altında bir araya gelen 14 ülkeden 15 komünist parti ve örgüte devrimci selamlarını iletir. Şu anda dünya proleter öncüsü rolünü üstlenecek uluslararası bir merkezin kurulması için gerekli koşulları göremesek de, Marksizm-Leninizm-Maoizmi yayma ve dünya çapında devrimci mücadeleler yürütme konusundaki kararlılığınızı memnuniyetle karşılıyoruz.

Bugün dünyanın dört bir yanındaki komünist parti ve örgütlerin karşı karşıya olduğu en acil görevin, proletaryaya ve tüm ezilen ve sömürülen sınıflara yeni demokratik ve sosyalist devrimci mücadeleler geliştirmede önderlik edecek somut strateji ve taktikleri belirlemek üzere, ülkelerindeki farklı koşulların sınıfsal analizini ve toplumsal incelemesini yapmak için

Marksizm-Leninizm-Maoizm’i uygulamak olduğunu düşünüyoruz.

Marksist-Leninist-Maoist parti ve örgütlerin kendi ülkelerinde devrimci yolu belirleme konusunda en yetkin örgütler olduğunu teyit ediyoruz. Marksizm-Leninizm-Maoizm’in evrensel ilkelerinin kendi somut koşullarına uygulanması temelinde mücadele hattının belirlenmesinde öncülük etmek onların sorumluluğudur.

Komünist parti ve örgütler, kendi ülkelerindeki devrimci mücadelelere önderlik etmekten birinci derecede sorumlu olanlar olarak, bağımsız ve kendi kendilerine yetebilme kapasitelerini arttırmak için çaba göstermelidirler. Aynı zamanda, dünyanın farklı bölgelerindeki devrimci mücadelelerin tarihinden dersler çıkarmaktan ve diğer ülkelerdeki komünist partilerle görüş ve deneyim alışverişinde bulunmaktan faydalanacaklardır. Bununla birlikte, kendilerini varsayılan bir uluslararası merkeze tabi kılmaları ve kendi yetkinlik ve liderlik alanlarında devrimci çalışma yürütmek için bağımsızlıklarını ve inisiyatiflerini kaybetmeleri ters etki yaratacaktır.
Özellikle hızla kötüleşen dünya kapitalist krizi ve artan emperyalist savaş tehditleri karşısında, komünist parti ve örgütler arasında uluslararası birlik ve işbirliğine yönelik güçlü arzunun farkındayız. Dünyanın her yerinde işçiler ve diğer ezilen kesimler, artan sömürü ve baskı biçimlerine karşı direnmek ve ulusal kurtuluş, sosyal adalet ve sosyalizme ulaşmak için silahlı ve silahsız, yasal ve yasadışı her türlü direnişi yürütürken kendilerine önderlik edecek ve çekirdek görevi görecek proleter öncü partiyi aramaktadırlar.

Tüm komünist parti ve örgütleri, uluslararası proleter devrime en önemli katkı olarak kendi ülkelerinde devrimci mücadeleler yürütmeye çağırıyoruz. Güçlü devrimci hareketlerin dünyanın dört bir yanındaki tüm mücadele biçimlerinde kazanımlar ve zaferler biriktirdiği bir ortamda, teorik ve polemik alışverişleri yoluyla uluslararası birlik inşa etmek ve komünist parti ve gruplar arasında farklı işbirliği biçimleri oluşturmak daha verimli ve pratik temelli olabilir.

FKP, daha büyük bir uluslararası birlik ve işbirliği adına, komünist parti ve örgütleri, teori ve pratiğin önemli sorunlarının tartışılabileceği, irdelenebileceği ve üzerinde anlaşmaya varılabileceği, anlaşmazlık noktalarının daha fazla çalışma ve tartışma için bir kenara bırakılabileceği ikili toplantılar ve çok taraflı konferanslar ve istişareler düzenlemeye teşvik eder. Her zaman Marksizm-Leninizmi savunmak, proleter ideolojinin gelişiminde üçüncü aşama olarak Maoizmi teşvik etmek, revizyonizmi teşhir etmek ve onunla mücadele etmek, emperyalizme ve tüm gericiliğe karşı mücadeleyi ilerletmek ve yeni demokratik ve sosyalist devrimleri ilerletmek temelinde birlik inşa etmeye çalışmalıyız.

FKP uluslararası ilişkilerini genişletmeyi, daha fazla Marksist-Leninist-Maoist ve anti-emperyalist bağlar kurmayı ve EKB’ninkiler de dahil olmak üzere komünist parti ve örgütlerle daha fazla birlik ve işbirliği oluşturmayı ummaktadır.

 

Filipinler Komünist Partisi – Merkez Komite

                          18 Ocak 2023

 

COMMENTS