FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ – MK ÜYESİ JOSEPHİNE MENDOZA (KA SANDY) ÖLÜMSÜZLEŞTİ

HomeGenel

FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ – MK ÜYESİ JOSEPHİNE MENDOZA (KA SANDY) ÖLÜMSÜZLEŞTİ

AÇIKLAMA: Filipinler Komünist Partisi, Partinin MK üyesi Josephine Mendoza (Ka SANDY)'nin tedavi gördüğü hastalık nedeniyle 10 Kasım 2023'te ölümsüzle

FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ MK-SB: KA LAAN VE KA BAGONG-TAO’YA EN YÜKSEK SAYGILAR
FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ : ENTERNASYONAL KOMÜNİST BİRLİK’İN KURULUŞUNUN İLAN EDİLMESİ ÜZERİNE
TKP/ML: FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ KURUCU ÖNDERİ JOSE MARİA SİSON (KA JOMA) ÖLÜMSÜZDÜR!

AÇIKLAMA: Filipinler Komünist Partisi, Partinin MK üyesi Josephine Mendoza (Ka SANDY)’nin tedavi gördüğü hastalık nedeniyle 10 Kasım 2023’te ölümsüzleştiğini duyurdu. FKP tarafından yapılan açıklamayı paylaşıyoruz.

 

JOSEPHİNE MENDOZA YOLDAŞ’A EN YÜKSEK SAYGILAR: BÜYÜK BİR PROLETER ÖNDER VE PARTİ KADROSU.

10 Kasım 2023 tarihinde, Parti Merkez Komitesi üyesi ve Güney Tagalogya Bölge Komitesi Sekreter Yardımcısı Yoldaş Josephine Mendoza hayatını kaybetti. Tüm Parti onun ölümünün yasını tutuyor. 59 yaşında olmasına rağmen, Filipinler halkı için Parti ilkelerinin yüceliğine ve doğruluğuna olan büyük inancı hiç sarsılmadı. Hayatının kırk yıldan fazlasını devrime ve bölgenin kırsal ve kentsel alanlarında ezilen ve sömürülen kitlelere hizmet etmeye adadı.

Parti’nin ve devrimci ulusal demokratik hareketin davasına olan bu sarsılmaz bağlılık, onun tüm zorluklara ve fedakarlıklara katlanma ve halkın emperyalizm, feodalizmin ve bürokrat-kapitalizmin pençelerinden kurtuluşu için hayatını sunma konusundaki demir ve ateşli kararlılığını güçlendirdi. Hayatının son anına kadar ve hasta yatağında yatarken dahi, önderlik ettiği işler ve yoldaşları için endişeliydi.

Parti, Ka Josephine’in Parti içinde seçtiği isim olan Victoria Mirayan yoldaşın ailesinin, çocuklarının ve yakınlarının acısını paylaşmaktadır. Ancak o, kitleler ve yoldaşlar tarafından farklı zamanlarda kullandığı farklı isimlerle daha iyi tanınmaktadır: Mindoro Occidental’deki köylü kitleleri arasında Yoldaş Nene; Mindoro Oriental’deki Mangyan yerlileri ve kitleleri için Marta ve Luisa; şehirdeki demokratik hareketteki yoldaşlar, kitleler ve müttefikleri için Minerva ve Sandy; ve Merkez Komite’nin daimi üyesi seçildiği İkinci Parti Kongresi’ndeki öğrencileri için Ka Raki.

Ka Sandy’nin vefatından dolayı Parti ve yoldaşların duyduğu aşırı keder ölçülemez. Parti ve devrim büyük bir proleter önder ve örgütçüyü, adanmış bir kadroyu ve sevgi dolu bir yoldaşı kaybetti.

Ka Sandy, çalışmaya olan yüksek adanmışlığı, ayrıntılara titizlikle yaklaşması ve Parti’nin verdiği görevleri özenle yerine getirmesi nedeniyle kendisiyle birlikte olanlar tarafından ilham kaynağı olarak görülmüş ve örnek alınmıştır. Önderliği altında, sayısız yeni yetişen kadro onun tarafından eğitildi. Büyük bir propagandacı, ajitatör ve eğitimciydi; her zaman Parti’nin birliğini teşvik etti ve özellikle de tüm Parti’nin hizipçi hainlerin bölünmelerine karşı yaşam mücadelesi verdiği bir dönemde her türlü bölücü eğilime karşı kararlılıkla direndi. Yoldaşlarını önemser ve her zaman yoldaşlarının refahına, sağlığına ve ihtiyaçlarına kendisinden daha fazla dikkat ederdi. Bu bencil olmayan niteliği, Parti’ye ve harekete olan koşulsuz bağlılığı ve sevgisi, yoldaşlarını onu sevmeye, saygı duymaya ve örnek almaya yönlendirdi.

Sandy, 1980’lerde ABD-Marcos diktatörlüğüne karşı patlak veren mücadelelerin bir ürünüydü. Okulda bilinçlendi ve 1982 yılında Yurtsever Gençlik’e katıldı. 1984’te Parti’nin Aday Üyesi oldu ve iki yıl sonra 1986’da Parti Üyesi oldu. Gençliğinde, 1984 yılında Yeni Halk Ordusu’na katıldı ve 1994 yılına kadar Mindoro gerilla bölgesinde faaliyet göstermeye devam etti; burada propaganda-eğitim kadrosunun bir üyesi; Alab gazetesinin yazarı ve yayın kurulunda; adanın özel ittifak ve Mali Sekreteri; saha komitesi üyesi ve daha sonra Mindoro Ada Komitesi üyesi olarak çeşitli görevleri yerine getirdi.

1994 yılında Mindoro dışında bölgesel bir göreve atandı. Isasia, Palawan’daki gerilla bölgesinin faaliyetlerini hazırlamak ve başlatmak üzere gönderildi. Palawan’daki Ada Komitesi’nin sekreter yardımcısı oldu ve burada kendisine ihtiyaç duyulan başka bir göreve atanmadan önce üç gerilla bölgesi kurmayı başardı.

Ka Sandy, Parti’nin kendisini tıkanıklıkları onarmak ve açmak için örgütün sorunlu bölgelerine gönderdiği kriz yönetimindeki olağanüstü etkinliğini kanıtladı.

İkinci Büyük Düzeltme Hareketi (IDKP) döneminde Parti’nin Güney Tagalogya’da güçlenme aşamasında bölgedeki kentsel mücadelelerin canlandırılmasında önemli bir rol oynadı. 1997’de Asya’da patlak veren mali kriz sırasında Güney Tagalogya’dan Manila’ya yapılan uzun yürüyüşün ve bunu izleyen Estrada, Arroyo, B.S. Aquino ve Duterte yönetimleri sırasında Güney Tagalogya şehirlerinde yapılan büyük çaplı protesto ve kitle eylemlerinin örgütlenmesine öncülük etti.

Estrada’nın devrilmesi mücadelesi sırasında Güney Tagalogya’da kitlelerin Manila’daki kitlesel eylemlere akmasını ve EDSA Ayaklanması’nda olgunlaşan ülkenin başkentindeki eylemlere merkezi güçlerin ve işçi ve köylü kitlelerinin katılımını yönetti. Yoksul Halkın Erap’ı Devirme Yürüyüşü ve bunu izleyen yürüyüşler ve protesto kampları, koordineli protestoları güçlü bir şekilde teşvik eden hareketler olarak burada öne çıkmaktadır.

 

Güney Tagalogya’da faşist Filipinler Ordusu ve devlet tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin ana başkent bölgesinde gündeme getirilmesinde önemli katkıları oldu. Cellat Palparan’ın saldırısı ve Arroyo rejiminin OBL I ve II çerçevesinde Calabarzon’da gerçekleşen devlet faşizmine karşı binlerce kitleyi güçlü bir şekildefaşizme karşı savaşmak için harekete geçirilmesine önderlik ederek, protesto kamplarının ve çeşitli kitle eylemlerinin başlatılmasını doğru bir şekilde yönetti.

BS Aquino Jr. iktidarına, Oplan Bayanihan’a, ABD’nin ülkeye askeri müdahalesine, siyasi tutuklulara yönelik saldırılara, rejimin devasa maden ocakları ve mega altyapı projeleri sonucunda doğanın ve insanların geçim kaynaklarının tahrip edilmesine, Palawan’daki Oyster Bay’de ABD deniz üssünün inşasına ve daha pek çok şeye karşı Güney Tagalogya’da kitlesel mücadelelerin ve kampanyaların örgütlenmesine öncülük etti.

Duterte’nin iktidara gelmesinin ardından, ilerici ve demokratik hareketlere ve örgütlere yönelik Filipinler Silahlı Kuvvetleri, Yürütme Kararı 70, Terörle Mücadele Kanunu (ATL) ve Ulusal Görev Gücü-ELCAC saldırılarının şiddeti konusunda kamuoyu oluşturmak için büyük mücadeleler gerçekleştirilmesine öncülük etti. Küçük ya da büyük her savaşı dikkatle takip etti ve halk düşmanlarıyla doğrudan karşı karşıya gelen güçlere zamanında talimatlar vermek ve yol göstermek için hiç zaman kaybetmedi.

Günlerce yaşam mücadelesi verirken hala görevleri ve yoldaşlarını düşündü. Bakıcısı onu sakinleştirmek için “görevler hakkında endişelenme ve her şeyin düzene gireceğinden emin ol, çünkü geride bıraktığın sorumlulukları devralacak ve üstlenecek birçok kişiyi zaten eğittin” diye fısıldadı.

Ka Sandy’nin hayatı kitleler ve devrim için büyük acılarla doluydu. Zamanla, Parti’ye ve devrime yaptığı katkılar ve Güney Tagalogya bölgesindeki demokratik kitle hareketinin ilerletilmesi ve canlandırılmasındaki özel rolü hatırlanacaktır.

  • KA SANDY’NİN BÜYÜK ANISI ÇOK YAŞASIN!
  • SEFALETİ DEVRİMCİ CESARETE DÖNÜŞTÜRÜN!
  • YAŞASIN FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ!
  • YAŞASIN DEVRİM VE FİLİPİNLER HALKI!

 

COMMENTS