Hamburg Ayaklanmasından Çıkarılacak Dersler / Ernst Thälmann – 23 Ekim 1925

HomeGenel

Hamburg Ayaklanmasından Çıkarılacak Dersler / Ernst Thälmann – 23 Ekim 1925

 Açıklama: Bundan 100 yıl önce, 23 Ekim 1923 yılında Almanya Komünist Partisi önderliğinde Hamburg'ta silahlı direniş yaşandı. 1919-23 yıllar

TKP/ML CENTRAL COMMITTEE – POLITBURO: To Nubar and Rosa Comrades Who Keep On The Line of 1st Congress of Our Party!
TKP/ML Militanları İKK Dağıtımı ve Pankart Asma Çalışmaları Gerçekleştirdi
HKP (Maoist)’ten Gonzalo İçin Uluslararası Eylem Çağrısı

 

Açıklama: Bundan 100 yıl önce, 23 Ekim 1923 yılında Almanya Komünist Partisi önderliğinde Hamburg’ta silahlı direniş yaşandı. 1919-23 yılları arasında derinleşen ekonomik kriz ve yönetememe krizi ile beraber, artan enflasyon, işten çıkarmalar işçi ve emekçilerin yaşamlarını gün geçtikçe daha kötüye götürüyordu. Almanya Komünist Partisi yaşanan gelişmeler neticesinde Hamburg’ta silahlı ayaklanma örgütledi. 23 EKim 1923’te başlayan ve üç gün süren direniş boyunca Hamburg’un bir çok bölgesinde barikatlar kuruldu, polis karakolları ele geçirildi. Alman egemenlerinin bu ayaklanmaya müdahalesi de çok sert oldu.  Ayaklanma 3. gününde yenilgiye uğrarken, 24’ü Komünist Parti önderliğinde ayaklanmaya katılan direnişçi, 61’i de sivillerden olmak üzere toplam 75 kişi katledildi, 1400 kişi tutuklandı. Hamburg ayaklanması yenildi. Ancak sınıf mücadelesindeki tüm geçici yenilgiler gibi tarihsel tecrübe ve deneyim bıraktı. aşağıdaki yazı Alman Komünist Partisi Başkanı Ernst Thälmann tarafından ayaklanmanın 2. yılında 23 Ekim 1925 yılında, ayalanmanın kısa bir değerlendirmesi, ders ve tecrübelerin aktarılması amacıyla kaleme alınan yazı Alman Komünist Partisi’nin yayın organı Kızıl Bayrak (Die Rote Fahne) gazetesinde yayınlanmıştır. Hamburg Ayaklanması’nın 100. yılı vesilesiyle Erns Thälmann’ın “Hamburg Ayaklanmasından Çıkarılacak Dersler” yazısını paylaşıyoruz.

 

HAMBURG AYAKLANMASINDAN ÇIKARILACAK DERSLER / Ernst Thälmann

İki yıl önce bugün, 23 Ekim 1923’te Hamburg barikatlara gitti. Enflasyonist dönemin sefaleti tarafından yönlendirilen, işçi kitlelerinin karşılanmamış ihtiyaçları tarafından teşvik edilen, Bolşevizm ruhu tarafından taşınan Hamburg işçi sınıfının en iyi, en devrimci kesimi silahlandı ve kapitalist zalimlere karşı mücadeleye başladı.

23 Ekim 1923’ten bu yana iki yıl geçti. Bu süre zarfında Almanya’da ve tüm dünyada çok şey değişti. Biz komünistler ve bizimle birlikte tüm Alman işçi sınıfı yenildi. Burjuva Almanya’nın istikrara kavuşturulması belli ve sınırlı bir ölçüde başarılı oldu. Burjuvazi yeni umutlar besliyor. Proletarya bir yıl boyunca cesaretsizlik ve geri çekilme yaşadı. Bugün Hamburg sokak mücadelesinin ikinci yıl dönümünü anıyorsak, bu sadece 23 Ekim takvim gününün geri dönmesi vesilesiyle değildir. Komünistler ve proletaryanın sınıf bilinçli kesimi için yıldönümleri boş anma günleri değil, sınıf mücadelesi için kılavuzlar, eylem için rehberlerdir. Tam da bugün içinde bulunduğumuz siyasi durum, Hamburg ayaklanmasının tarihsel önemini ve derslerini mükemmel bir açıklıkla kavramamızı zorunlu kılmaktadır.

HAMBURG AYAKLANMASINI OLUŞTURAN KOŞULLAR NELERDİ?

Burjuva mahkemelerinin iddia ettiği gibi, sadece komünistlerin ajitasyonu muydu, yasadışı gizli organların kararları mıydı? Hayır! Nedenler daha derinlerde yatmaktadır. Ayaklanma ne kör bir tesadüften ne de birkaç komplocunun özgür iradesinden kaynaklandı. Hamburg ayaklanması 1923 sonbaharındaki devrimci durumdan kaynaklanmıştır.

1923 sonbaharı, burjuvazinin tüm Almanya’yı kapsayan ve nüfusun tüm katmanlarını ve sınıflarını etkileyen en derin krizini getirdi. İtilaf emperyalizmi yıkım işini tamamlamıştı. On ay süren Ruhr Savaşı Alman burjuvazisi için kaybedilmişti. Reich Şansölyesi Cuno iktidara geldiğinde 8000 olan mark para birimi 4,5 ve 6 trilyona yükseldi. İşçiler artık ücretleriyle hiçbir şey satın alamıyordu. “Devletin en sadık hizmetkârları” olan memurlar bile isyan etmeye başladı. Orta sınıflar mahvolmuştu. Açlık hayaleti Almanya’nın üzerinde dolaşıyordu. Burjuvazinin hükümetleri güçsüz bir şekilde parçalanmayla karşı karşıya kaldı. Dönemin Reich Şansölyesi Stresemann, Cuno grevinden (1) sonra “hükümetinin Almanya’daki son burjuva hükümeti olabileceğini” ilan etti.

Daha 1923 baharında Ruhr ve Yukarı Silezya’da büyük grev hareketleri başladı. Almanya’nın her yerinde yeni sınıf mücadelesi dalgaları yükseliyordu. İşçiler henüz iktidar için değil, sadece en acil günlük talepler için, en yakıcı ihtiyaçların giderilmesi için mücadele ediyorlardı. Mücadele hala esas olarak “barışçıl” biçimlerde gerçekleşiyordu. Sağcı Sosyal Demokratlar, Sollmann ve Severing, proletaryanın kanlı bir şekilde bastırılması için Reichswehr generalleri ve polis şefleriyle işbirliği içinde silahlanırken, “solcu” Sosyal Demokratlar işçileri savunmasız bırakmak, iktidar için mücadele etmelerini engellemek, onları laf kalabalığıyla geçiştirmek, savaş öncesi dönemin “barışçıl”, parlamenter mücadele biçimlerine geri itmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ancak beş yıllık devrimin mantığı, sağın alçaklığından ve sol sosyal demokrat liderlerin korkaklığından daha güçlüydü.

Cuno hükümetinin düşmesiyle birlikte Almanya’da bir iç savaş kıvılcımı çaktı. Daha önce de Ruhr’da, Hannover’de, Yukarı Silezya’da, Bavyera’da ve Almanya’nın diğer bölgelerinde çatışmalar yaşanmıştı. Artık barışçıl bir kararın mümkün olmadığı her geçen an daha da netleşiyordu. Sınıf ve sınıf arasındaki acımasız şiddetli mücadele kaçınılmaz hale geldi. Grevler çatışmalara, mitingler düzinelerce Alman şehrinde işçiler ve polis arasında kanlı küçük çatışmalara dönüştü. Lenin’in 1906’da “Moskova Ayaklanmasının Dersleri “nde bahsettiği an geldi: “genel grevin bağımsız ve temel bir mücadele biçimi olarak yararlılığını yitirdiği, hareketin bu dar çerçeveyi temel, karşı konulmaz bir şiddetle kırdığı ve daha yüksek bir mücadele biçimini, ayaklanmayı doğurduğu” ortaya çıktı.

Ekim 1923’te bu ana esrarengiz bir hızla yaklaştık. Acil bir devrimci durum söz konusuydu. İşçi sınıfının zaferi için tüm koşullar mevcuttu, bir tanesi hariç: en geniş kitlelerle ayrılmaz bir şekilde birleşmiş, çalışan kitlelerin kendiliğinden mücadelesini örgütlemeye, ona önderlik etmeye kararlı ve yetenekli, net, demir gibi sağlam bir komünist partinin varlığı.

Partimizin liderliği belirleyici saatte başarısız oldu. Önde gelen komünistlerin sol sosyal demokratlarla birlikte Saksonya hükümetine girmesi, ancak bu adım tek bir amaca hizmet ediyorsa doğruydu: devrimin örgütlenmesi, kitlelerin hareketi, mücadelenin tüm Almanya’ya yayılması.

Partimizin o dönemdeki liderliğinin gözden kaçırdığı şey tam da bu hedefti. Liderlerimiz Saksonya hükümetindeki konumlarını mücadeleyi başlatmak için değil, mücadeleden kaçınmak için kullandılar. Koalisyon politikası Saksonya hükümetine girmeleri değil, işçi kitlelerini Reich hükümetine karşı mücadeleye yönlendirmek yerine bu hükümette kandırılmalarına ve yönlendirilmelerine izin vermeleriydi.

Hareketin “daha yüksek bir mücadele biçimine” geçmesi gerektiğini unuttular. Onu “dar çerçeve” ile sınırladılar, hatta kısmi ekonomik ve siyasi mücadelelerin dar çerçevesini daha da “dar” hale getirmeye çalıştılar. “Belirleyici mücadele yakın olduğu için” mevcut grev hareketlerinin kırılması emrini verdiler.

Bir bütün olarak partimiz, liderliğin bu hatalarını önlemek için hala çok olgunlaşmamıştı. Böylece, 1923 sonbaharında devrim, en önemli önkoşullarından biri olan Bolşevik bir partinin var olmaması nedeniyle başarısızlığa uğradı.

SAKSONYA POLİTİKASI savaşmadan geri çekilmeyle sona erdi. Beyaz generallerin işgali olan emperyal yürütme, yenilgiyi mühürledi.

Ekim 1923 hikâyesi burada sona mı eriyor? Hayır ve yine hayır! Kararlarda, makalelerde ve hatta hukuk mahkemesi önündeki konuşmalarda, Ekim 1923’ten bahsederken sadece Saksonya’ya atıfta bulunma hatası daha sonra birkaç kez yapıldı. Ama sadece Saksonya değil, Hamburg da vardı!

HAMBURG, Lenin’in “hareketin bu dar çerçeveyi temel, karşı konulmaz bir şiddetle kırdığı ve daha yüksek bir mücadele biçimi olan ayaklanmayı doğurduğu” doktrinini büyük ölçüde doğruladı. Hamburg ayaklanması, 1924 Ocak Yürütme Tezleri’nin ifade ettiği gibi, “Saksonya’nın antitezi” idi.

Partimizin Frankfurt’a kadarki tarihinde yalnızca beceriksizlik, ihanet ve oportünizm görenler, Hamburg mücadelesinin muazzam dersini unutmaktadırlar. Partimizin geniş üye kitlelerinin hiçbir şekilde pasif bir çaresizlik içinde uyuklamadıklarını, aksine iktidar mücadelesi için hayatlarını tehlikeye atmaya kararlı olduklarını unutuyorlar. Ve Hamburg işçileri herkesten daha haklı olarak şunu söyleyebilir: sadece Hamburg işçileri değil, Berlin, Saksonya ve Almanya’daki diğer tüm komünist işçiler de mücadeleye hazırdı.

Kıyı bölgesi de Almanya’nın geri kalanıyla aynı gelişmeyi yaşadı. Bir grev ve ücret mücadelesi dalgası tüm kıyı bölgesini sardı. 20 Ekim’de Hamburg’da işsizlerin güçlü gösterileri gerçekleşti. Şehrin çeşitli yerlerinde yiyecek dükkanları yağmalandı ve polisle kanlı çatışmalar yaşandı. Yasaklar yıllar sonra ilk kez şiddetle kırıldı. 23 Ekim Salı günü, sabahın erken saatlerinde, saat tam 5’te, Hamburg’un tüm dış semtlerindeki polis karakolları kısa süre içinde devrimci savaş timleri tarafından saldırıya uğradı ve tüm polis memurları silahsızlandırıldı. Hazırlıksız yakalanan yirmi altı polis karakolundaki tüm silah ve mühimmat devrimci savaş birlikleri tarafından götürüldü. Emniyet müdürlüğü çevik kuvvet ekiplerini ve dışarıdan getirilen takviye birliklerini gönderdiğinde, çatışma bölgeleri silahlı kalelere dönüşmüştü. Yüzlerce işçi ve işçi eşi sokaklarda barikatlar kurdu. Kızıl Barmbeck’in ünü ölümsüz kaldı. Polis birlikleri bölükler ve taburlar halinde yürüdüler, ancak her saldırıda kayıpları arttığı için hiçbir şey elde edemeden tekrar tekrar geri dönmek zorunda kaldılar. Barmbeck işçileri ağaçları kesmiş, kaldırımları sökmüş ve yol girişlerini kütükler, taşlar ve kumlarla barikat haline getirmişlerdi. Bu savunmaların arkasında kaplanlar gibi savaştılar.

İlk muharip birlikler polis karakollarına saldırdıklarında silahsızdılar. Tüfeklerini ve mühimmatlarını önce polisten aldılar. 300 adam, polis, Reichswehr ve donanmadan 6000 paralı askerin hızlı ve tamburlu ateşine karşı durdu. Üç gün ve üç gece boyunca direndiler. Saldırdılar, düştüler, geri çekildiler ama teslim olmadılar. Alman Komünist Partisi’nin onurunu kurtardılar. Onlar Alman işçi sınıfının ödüllü savaşçılarıydı.

Hamburg yenildi. Barikat savaşçıları etkisiz hale getirildi. Sadece birkaçı öldürülmüş olsa da en iyi kısmı yakalandı, zulüm gördü ve paramparça edildi. Bugün bile cezaevlerinde ve kalelerde oturuyorlar. Hamburg ihanet davalarındaki kahramanca savunmalarıyla, komünistlerin burjuva sınıf mahkemeleri önünde nasıl görünmeleri gerektiğine dair bir model oluşturdular.

Proleter devrim birden fazla kanlı yenilgiye katlanmıştır. Hiçbir zaman kan kaybından ölmedi. Daha güçlü, daha gururlu, daha kararlı bir şekilde devam etti. Paris Komünü ezildi. 1905 Rus Devrimi Çar’ın darağacında, zindanlarda, Sibirya’da sona erdi. Ve yine de yeniden uyandı! Hamburg da ölmedi, Hamburg yenilmez. Proletaryanın yeni ayaklanmaları, karşı devrimin yeni zaferleri Alman Ekim’ini takip etti. Polonya’da, Estonya’da, Bulgaristan’da işçiler ayaklandılar ve yenildiler. Ve yine de muzaffer olacaklar!

Proletaryanın ayaklanmaları, devrimin muzaffer yürüyüşünün aşamalarıdır, yalnızca anlık olumlu sonuçları nedeniyle değil, her şeyden önce tüm işçi sınıfına çıkardığı büyük dersler nedeniyle.

HAMBURG AYAKLANMASINDAN ÇIKARILAN EN ÖNEMLİ DERSLER NELERDİR?

1) Proletarya diktatörlüğünün bayrağı altında büyük bir kahramanlıkla savaşan sayıca küçük bir proleter grubu, burjuvazinin parlak bir şekilde örgütlenmiş ve silahlanmış birliklerinin yirmi kat üstünlüğüne karşı askeri olarak başarılı bir şekilde kendilerini koruyabildiler.

2)Hamburg’daki Ekim savaşçılarının ölümsüz zaferi, ceplerinde zaferin yüzde 99’u olmasa da devrimci bir durumda silaha sarılmalarında yatmaktadır. Leninizm, ciddi bir zafer şansı olduğunda mücadeleye atılmak gerektiğini öğretir. Hiçbir zaman önceden zafer garantisi yoktur. Böyle bir mücadelede yenilgi, sınıf mücadelesinin geleceği için kılıç darbesi olmadan geri çekilmekten bin kat daha verimli ve değerlidir.

3) Ayaklanma izole kaldığı için, Saksonya’da ve imparatorluk genelinde hemen desteklenmediği için yenilgiye yol açtı. Bırakın tek bir yerdeki işçiler, en güçlü kitle hareketi tarafından taşınan en büyük kahramanlıkla mücadeleyi ele alsınlar. Eğer tüm ülkedeki proletarya onlarla birlikte gitmezse yenileceklerdir. Proletaryanın öncüsü olarak KOMÜNİST PARTİNİN ROLÜ tam da bu noktada, ülkenin tüm sanayi merkezlerinde ve büyük şehirlerinde tüm işçi sınıfının örgütlenmesi ve birleştirilmesinde yatmaktadır. İşte tam da bu nedenle demir gibi, tamamen birleşik, tamamen kaynaşmış, kesinlikle disiplinli bir partiye ihtiyacımız var.

4)Hamburg ayaklanmasının bir darbe olduğu doğru değildir, ancak en geniş kitlelerin sempatisini kazanmıştır. Polis senatörü Hense bile, Hamburg’daki Sosyal Demokrat işçilerin, SPD’nin bu en sağcı örgütünün ve onlarla birlikte “nüfusun en geniş çevrelerinin komünistleri desteklediğini” öfkeyle itiraf etmek zorunda kaldı. Bizim zayıflığımız sadece bu kitleleri nasıl sıkı bir şekilde etrafımızda toplayacağımızı, tüm kısmi mücadelelerde onları zamanında yanımıza çekeceğimizi, Sosyal Demokrat liderlere karşı onlarla birleşik cepheyi nasıl kapatacağımızı anlamamış olmamızdan kaynaklanıyordu.

5)Hamburg mücadelesinin kaçınılmaz geri dönüşünde çok daha büyük ölçekte kazanabilmek için, kitlelere bir kama gibi nüfuz etmeli, onları binlerce kıskaçla kendimizle birleştirmeli, milyonlarca işçiyle gerçek bir proleter birleşik cephe oluşturmalıyız. Sendikalarda, işçi sınıfının tüm parti dışı örgütlerinde, komünistlerle birlikte gelecek mücadelelerin taşıyıcısı olacak büyük bir devrimci kanat büyümelidir.

6)Güçlü bir meclis üyesi hareketinin olmaması Hamburg Ekim Günleri’nde özel bir eksiklik olarak algılanmıştır. Bu gerçek parti içinde henüz yeterince anlaşılmamıştır. Konseyler, devrimci bir durumda milyonlarca proletarya kitlesini birleştiren ve mücadelenin belkemiğini oluşturan organlardır. İki devrim arasındaki mevcut dönemde bile bu dersi unutmamalıyız.

7)İktidarın proletarya tarafından ele geçirilmesi tek seferlik bir eylem değildir. Sadece burjuvazinin birliklerine karşı askeri mücadeleden ibaret değildir, Komünist Parti ve tüm proletaryanın yıllarca süren ısrarlı çalışmasıyla hazırlanmalıdır. Burjuvaziye karşı galip gelecek olanlar sayısız kısmi mücadelelerle eğitilmeli, hazırlanmalı ve örgütlenmelidir. İçinde bulunduğumuz dönemdeki ANA GÖREVİMİZ budur.

8)1923’teki Ekim yenilgisinin eşsiz bir devrimci durumu sonsuza kadar “ıskaladığı” yanlıştır. Tıpkı Spartaküs Birliği’nin 1919 Nosketagen’deki yenilgisinin kalıcı olmaması gibi, 1923 yenilgisi de kalıcı değildi. Dawes Planı ve Garanti Paktı’na rağmen burjuva Almanya’nın istikrarının kalıcı bir gücü yoktur. Daha da iyisi: Dawes Planı ve Garanti Paktı yüzünden. Almanya’daki kapitalist istikrar şimdi ilk “nefes alma zorluklarını” yaşıyor. Hamburg ayaklanmasının en büyük sonucu, işçilerin yenilmez görünen sınıf düşmanını yirmi dört saatlik üç dönem boyunca tüm zayıflığıyla görmüş olmalarıdır. Hamburg günlerinde işçiler burjuvaziyi uçurumun eşiğinde gördüler. Ve o anı asla unutmayacaklar! Bir bataklığa doğru değil, yeni mücadelelere doğru gidiyoruz, Almanya’daki ikinci devrime doğru demir bir zorunlulukla gidiyoruz. Bu nedenle Hamburg ayaklanması “tarihe” ait değil, gelecek için bir sınavdır.

Ayaklanma, devrimci mücadelenin parlak, sorunsuz işleyen örgütlenmesinin bir modeliydi. Ama aynı zamanda partimizin en büyük örgütsel hatasını da ortaya çıkardı. Hamburg militanları fabrikalardaki işçilerin tam sempatisine sahipti, ancak onlarla örgütsel bir bağları yoktu. Eski Sosyal Demokrat yerleşim örgütümüzün tüm yararsızlığı, ölümcül geriliği ortaya çıktı. Seçim makinesi barikatlar için iyi değildir! Hamburg mücadele cephesindeki en ciddi boşluk, Komünist OPERASYON HÜCRELERİNİN yokluğuydu. Hamburg’daki gibi, tüm fabrikalarda köklü hücrelere ve en geniş işçi kitlelerinin birleşmesine dayanan bir savaşçı kitlesi, gelecekte benzer bir durumda yenilmez olacaktır.

9)Hamburg ayaklanmasının en büyük, en değerli dersi, KOMÜNİST PARTİNİN PROLETER DEVRİMDEKİ ROLÜNÜN muhteşem bir şekilde yerine getirilmesidir. Komünistler, işçi sınıfının öncüsü, önderi ve rehberi olarak sözde değil, eylemde yer aldılar. Harekete açıkça tanımlanmış bir hedef, kesin olarak formüle edilmiş bir program verdiler: PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ. Bu açıdan Hamburg mücadelesi, önceki tüm hareketlerden çok daha yüksek bir seviyede durmaktadır. Örneğin 1921 Mart Eylemi, Hamburg ayaklanmasıyla kıyaslanamaz bile. Hamburg devrimcileri, yalnızca partinin mücadelenin önderliğini sağlam bir şekilde elinde tutması nedeniyle, Batı Avrupa’da ilk kez Marx-Engels’in “ayaklanmanın bir sanat olduğu ve bu sanatın en büyük temel kuralının cüretkar bir cesaret ve en büyük kararlılıkla yürütülen SALDIRI olduğu” doktrinini kavramış ve gerçekleştirmişlerdir.

Bunlar Hamburg ayaklanmasının en önemli dersleridir. Bunlar için ödediğimiz acımasız ders, en iyilerimizin ölümü ve hapsedilmesiydi. Ve yine de: bu fedakarlıklar yüz kat değerli olacaktır. Bu fedakarlıklar sadece Almanya’da Bolşevik bir partinin inşası için değil, tüm işçi sınıfının geleceği için yapılmıştır.

Şu anda doğrudan fırtına döneminde, iktidarın fethi için doğrudan mücadele döneminde değiliz. Birinci ve ikinci devrim arasındaki dönemdeyiz. Dünyadaki durum ve Almanya’daki somut durum incelendiğinde, her ciddi insan için mevcut “nefes alma alanının” uzun sürmeyeceği açıktır. Bu dönemi öğrenmek, güçlerimizi arttırmak, kendimizi ve işçi sınıfını eğitmek, kendimizi ve işçi sınıfını Almanya’nın tüm kentlerinde muazzam bir geri dönüşün yaşanacağı yeni Hamburg günlerine siyasi ve örgütsel olarak hazırlamak için iyi değerlendirmeliyiz.

Özellikle de küçük çaplı sabırlı mücadelelerin, zorlu ve yavaş yavaş büyüyen kısmi hareketlerin yaşandığı bu dönemde, Hamburg ayaklanmasının önemini ve derslerini bir an bile unutmamalıyız. Partimiz en tepeden en aşağılara kadar belirleyici bir değişim gerçekleştirmektedir. Sözde devrimci, sözde radikal ruhu ortadan kaldırıyor. Kendi saflarındaki sekterliğin, kitlesel aşağılamanın kalıntılarını ortadan kaldırıyor. Kendisini sosyal-demokrat işçilerle, sendikalardaki ve fabrikalardaki kitlelerle daha da sıkı, daha da yakın bir şekilde bağlamak için taktiklerini değiştiriyor. Örgütsel temellerinin tam bir dönüşümüne yaklaşmaktadır. İşçi hareketi içinde geniş bir sol kanat yaratmak için çalışmaktadır.

Bu görevleri yerine getirmek için her şeyden önce sabırlı, zorlu ve ısrarlı bir günlük çalışmaya ihtiyacımız var. Bu, Hamburg ayaklanmasının siyasetini terk etmek anlamına mı geliyor? Hayır! Eğer onu kaybedersek, biz de kaybederiz. Kitlesel kazanım ve kitlesel önderlik siyasetine geçerek, birincisiyle kıyaslanamayacak kadar büyük, çok daha geniş kapsamlı ve çok daha derin tarihsel öneme sahip bir başka Hamburg ayaklanmasının sınıf temelini oluşturuyoruz.

Bu dönemde, her Alman komünist, her parti üyesi, her Komünist Gençlik Birliği üyesi, her devrimci işçi, her zaman ve her zamankinden daha fazla, Hamburg Ekim savaşçısının imgesini gözlerinin önünde tutmalıdır: soğukkanlı, ölümü küçümseyen, kendini işçi sınıfının davasına sınırsızca adamış, elinde tüfek, önünde barikat, düşmanı karşılamaya hazır ve bakışları tek bir hedefe, bir komünist için var olan en büyük, en gurur verici hedefe sabitlenmiş: PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ.

Die Rote Fahne (Berlin), No. 245, 23 Ekim 1925

(Kaynak: Ernst Thälmann – Seçme Konuşmalar ve Yazılar, Cilt 1, Marksist Eserler Yayınevi , Frankfurt am Main 1976, sayfa 69 vd.)

Ernst Thälmann

 

1)Ağustos 1923’te Reich Şansölyesi Wilhelm Cuno hükümetine karşı başlatılan grev dalgası Cuno grevleri olarak bilinmektedir. Grevler aslında hükümetin istifasına katkıda bulunmuş, ancak aynı zamanda komünist kampta bir devrimin yakın olduğuna dair umutları güçlendirmiştir.

 

2)Reichswehr: Reichswehr, Weimar Cumhuriyeti ve 1921’den 1935’e kadar süren “Üçüncü Reich”ın ilk yıllarında profesyonel bir ordu olarak örgütlenen Alman silahlı kuvvetlerinin resmi adıydı.

 

PDF:

 

COMMENTS