HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST) – MERKEZ KOMİTE : “HKP(Maoist), Yoldaş Gonzalo’nun Derhal Serbest Bırakılması İçin Verilen Mücadeleyi Destekliyor!

HomeGenelHaber

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST) – MERKEZ KOMİTE : “HKP(Maoist), Yoldaş Gonzalo’nun Derhal Serbest Bırakılması İçin Verilen Mücadeleyi Destekliyor!

Açıklama: Hindistan Komünist Partisi (Maoist)'in "Başkan Gonzalo'nun Hayatını Savunalım" kampanyası çerçevesinde yayınladığı, 28 Ağustos 202

TKP/ML CC-PB : COMRADE GONZALO, LEADER OF THE REVOLUTION IN PERU, IS IMMORTAL!
Başkan Gonzalo’nun özgürlüğü için Fransa’da pankart asıldı
TKP/ML ENTERNASYONAL KOMİTE: GONZALO’NUN HAYATINI SAVUNALIM!
HKP(Maoist) - Gonzalo

HKP(Maoist) – Gonzalo

Açıklama: Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’in “Başkan Gonzalo’nun Hayatını Savunalım” kampanyası çerçevesinde yayınladığı, 28 Ağustos 2021 tarihli açıklamayı paylaşıyoruz.
HKP(Maoist), Yoldaş Gonzalo’nun derhal serbest bırakılması için verilen mücadeleyi destekliyor!
Peru Komünist Partisi (PKP) Başkanı Gonzalo, Eylül 1992’de Merkez Komite üyeleri ile birlikte tutuklandı. Son 29 yıl boyunca tamamen tecrit edildi.  86 yaşındaki yoldaş Gonzalo’ya uygulanan hapis ve tamamen tecrit son derece insanlık dışı tutum son derece aşağılıktır. Bu durum toplumda bir değişim için çalışan ve düşünen herkesin dikkatine ihtiyaç duymaktadır.
“Kan devrimi boğmaz, onu sular” diyen Başkan Gonzalo. Yoldaş Gonzalo, Peru’nun ve dünyanın mazlum halklarına olan bağlılığında ve Dünya Sosyalist Devrimi’nin amacına ve başarısına olan inancında sebat etti. Artık sevgili halkının ve partinin kadrolarının kollarında olması gerekiyor.
Faşist Peru’nun sömürücü devletinin zindanlarında sedef hastalığı ve şimdi cilt kanseri de dahil olmak üzere uzun süreli hastalıklardan ölecek. Onun ölmesini istemiyoruz. O yüzden şimdi sesimizi emperyalistler tarafından desteklenen Peru devletinin zulmüne karşı yükseltelim.
HKP (Maoist), Yoldaş Gonzalo’nun derhal serbest bırakılması için verilen mücadeleye katılıyor. Dünyanın tüm devrimci, demokratik, ilerici güçlerini onun serbest bırakılması için savaşmaya çağırıyor. Yoldaş Gonzalo’nun tutuklanması ve en korkunç işkencesi, emperyalistlerin ve onların komprador yöneticilerinin, uzun süren ekonomik ve mali krizleri aşmak, yağma ve talanlarını gerçekleştirmek ve dünya devrimci hareketini bastırmak için girişimlerinin bir parçasıdır. Ama ‘müebbet hapis veya idam edilmek devrimi durdurmaz’.
Bunu Peru Komünist Partisine ve Yoldaş Gonzalo’ya büyük bir destek seli ile kanıtlayalım.
Yoldaş Gonzalo’nun ‘yargılanması’ Peru’da 1980 yılından itibaren başlayan devrimci hareket, her ülkede olduğu gibi ezilen halkı etkilemiş ve ülkenin yönetici sınıflarını sarsmıştır. Hareket, egemen sınıfları sömürücü güçlerini sürdürmek için ciddi önlemler almaya sevk eden atılımlar gerçekleştirdi. Hareketin devam ettiği Peru Komünist Partisi liderliğinin nerede olduğunu ve tutuklandığını öğrenmek için bir departman kurdular. Nitekim tutukladılar.
Gonzalo’nun tutuklanmasından kısa bir süre sonra ailesi ve avukatının ziyaretleri reddedildi. Peru devleti tarafından aceleyle yargılanması, birçok yönden uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak, sadece birkaç saat sürdü. Küçük bir çelik kafesin ortasındaki bir sandalyeye oturtuldu. Sadece siyasi ve ideolojik görüşleri hakkında sorguya çekildi. Başkan Gonzalo, PCP’ye liderlik etme sorumluluğunu gururla kabul etti ve mahkemenin meşruiyetini kabul etmeyi reddetti. Üç buçuk saat süren bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “Biz burada halkın oğulları ve kızları olarak varız ve bu siperlerde savaşıyoruz, bu da savaştır ve bunu komünist olduğumuz için yapıyoruz! Çünkü biz burada halkın çıkarlarını, Parti ilkelerini ve Halk Savaşını savunuyoruz! Bunu yapıyorduk, bunu yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”
Gonzalo’nun hayat arkadaşı Miriam (Elena Iparraguirre) de hapsedilmişti. Önce bitişik bir hücredeydi ancak sonradan kadın hapishanesine nakledildi ve tecrit edildi. Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya ve Kuzey ve Güney Amerika’da savunma komiteleri kuruldu. Abimael Guzman’ın Hayatını Savunma Çağrısı ünlü avukatlar, parlamento üyeleri ve eski bakanlar ve diğer hükümet liderleri, akademik şahsiyetler, tanınmış müzisyenler, yazarlar ve sanatçılar; Kolombiya, Danimarka, El Salvador, Fransa, Almanya, Guadeloupe, İran, Irak, İtalya, Kenya, Martinik, Meksika, Nepal, Hollanda, Güney Afrika, İspanya, Sri Lanka, Tunus, Türkiye ve ABD, Avustralya, Bangladeş, Belçika, İngiltere, Kanada, Şili vb. tarafından imzalandı. Uluslararası Acil Durum Komitesi (IEC) destekçileri ve diğer ilgili kişilerden oluşan heyetler, birçok ülkedeki Peru büyükelçiliklerini ziyaret etmeye başladı. Başkan Gonzalo’nun hayatına yönelik tehditleri protesto eden mektuplar, telgraflar ve fakslar elçiliklere ve başkanlık sarayına aktı.
IEC tarafından düzenlenen ilk uluslararası heyet, duruşma için Lima’ya geldi.
24 Eylül’de ABD Senatosu, “Aydınlık Yol” olarak bilinen “şiddet yanlısı”, “anti-demokratik” “terörist” grupla savaşması kararlılığında Peru Hükümetini desteklediğini ve DINCOTE’yi Başkan Gonzalo’yu yakaladığı için tebrik ettiğini bildiren bir kararı kabul etti. Bu, 20 Ekim’de ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yinelendi ve “Bay Guzman, Batı yarımküredeki en şiddetli terör hareketinin lideridir. Yargılandığı yargı süreci hakkında yorum yapmıyoruz.”
Emperyalistler, Azanya lideri Steve Biko’nun; Hindistan’daki Naxalbari köylü isyanının Maoist lideri Charu Mazumdar’ın; Türkiye’deki Maoist lider İbrahim Kaypakkaya’nın; Bangladeşli Maoist lider Shiraj Şikdar’ın ve Chiang Ching’in şüpheli “intiharı”, hapishane cinayetlerini organize ettiler ya da onayladılar. Birleşik Devletler’in kendi hapishanelerinde, Kara Panterler lideri George Jackson, düzmece bir “kaçış” girişiminde vuruldu ve Porto Rikolu milliyetçi lider Pedro Albizu Campos, hücresinin duvarlarına yerleştirilen radyoaktif maddeler tarafından öldürüldü.
Yoldaş Gonzalo’nun Callao Deniz Üssü’nde hapsedilmesi ve tecrit edilmesi, dünya devrimci hareketinde ilk ve son değil. Bu, dünyanın her yerinde sömürü, baskı ve devrim olduğu sürece devam edecektir. Emperyalistlerin ekonomik ve mali kriz batağına düştüğü ve tüm dünya halklarının yaşam ve geçim hakları için mücadele ettiği günümüzde, birlik olmamız ve mümkün olan en üst düzeyde mücadele etmemiz gerekiyor.
Abhay
HKP (Maoist) – Merkez Komite Sözcüsü
28 AĞUSTOS 2021

Çeviri : İşçi Köylü Kurtuluşu

 

CPI (Maoist) stands in support the fight for the immediate release of Comrade Gonzalo!

Gonzalo, the Chairman of the Peru Communist Party (PCP) was arrested in September 1992 along with the Central Committee. He was put in total isolation for the past 29 years.
The imprisonment, total isolation and the utmost inhuman attitude towards Comrade Gonzalo at a later age of 86 years is highly contemptable. The situation needs the attention of all those who think and work about a change in the society.

ʹBlood does not drown the revolution but irrigates itʹ

said Chairman Gonzalo. Comrade Gonzalo stood steadfast in his commitment to the oppressed people of Peru and the world and in his belief in the cause and success of World Socialist Revolution. He now needs to be in the arms of his beloved people and cadres of the Party.

He is going to die out of prolonged ill-health including psoriasis and now skin cancer in the dungeons of the Fascist Peruvian exploitive state. We do not want him to die. So let us raise our voice against the cruelty of the Peruvian state supported by the imperialists of the world.

The CPI (Maoist) joins the fight for the immediate release of Comrade Gonzalo. It appeals to all the revolutionary, democratic, progressive forces of the world to fight for his release. The arrest and the most heinous torture of Comrade Gonzalo is part of the attempts of the imperialists and their comprador rulers to unleash their loot and plunder to overcome their prolonged economic and financial crisis and to suppress the revolutionary movement of the world. But ʹlife imprisonment or hanging to death cannot stop revolutionʹ.

Let us prove it through a flood of support to the Peru Communist Party and Comrade Gonzalo.

Comrade Gonzaloʹs ʹtrialʹ

Revolutionary movement in Peru started since 1980 penetrated into the oppressed people and shook the ruling classes of the country like in any other country. The movement achieved leaps that made the ruling classes take up serious measures to maintain their exploitive power. They employed a department to know the whereabouts and arrest the leadership of the Peru Communist Party under which the movement was going on. Thus the arrests.

Within a short time after arrest Gonzalo was denied the visits of his family and lawyer. His hurried trial by the Peruvian state lasted only a few hours against the international rules of law in many ways. He was seated on a chair in the middle of a small steel cage. He was interrogated only about his political and ideological convictions.

Chairman Gonzalo proudly accepted the responsibility for leading the PCP and refused to accept the legitimacy of the court. He gave a three and a half hour speech in which he said –
ʹWe are here as the sons and daughters of the people and we are fighting in these trenches, this is also combat, and we do this because we are communists! Because here we defend the peopleʹs interest, the principles of the Party, and the Peopleʹs War! That is what we have been doing, what we are doing, what we will continue to doʹ.

Gonzaloʹs life partner Miriam (Elena Iparraguirre) was also imprisoned. She was first in an adjacent cell but later transferred to womenʹs jail and put in isolation.

Defense committees were established in Europe, Asia, Africa, Australia and North and South America. Call to Defend the life of Abimael Guzmán was signed by renowned lawyers, members of parliament and former ministers and other government leaders, academic figures, well-known musicians, writers and artists and others from Australia, Bangladesh, Belgium, Britain, Canada, Chile, Colombia, Denmark, El Salvador, France, Germany, Guadeloupe, Iran, Iraq, Italy, Kenya, Martinique, Mexico, Nepal, the Netherlands, South Africa, Spain, Sri Lanka, Tunisia, Turkey, and the United States. Delegations of International Emergency Committee (IEC) supporters and other concerned people began to visit Peruvian embassies in many countries. Letters, telegrams and faxes protesting the threats against Chairman Gonzaloʹs life streamed into embassies and the presidential palace.

The first international delegation organized by the IEC arrived in Lima for the ʹtrialʹ.
On September 24th, the U.S. Senate passed a resolution declaring that it “supports the Government of Peru in its determination to fight the violent, anti-democratic terrorist group known as the ʹShining Pathʹ and congratulating the DINCOTE for capturing Chairman Gonzalo. This was reiterated October 20th by a spokesperson for the U.S. State Department, who said “Mr Guzmán is the leader of the most vicious terrorist movement in the Western hemisphere. We have no comment on the judicial proceedings by which he was tried.”

The imperialists organized or approved the prison murders of Azanian leader Steve Biko; Charu Mazumdar, Maoist leader of the Naxalbari peasant rebellion in India; the Maoist leader Ibrahim Kaypakkaya in Turkey; the Bangladeshi Maoist leader Shiraj Shikdar and the suspicious “suicide” of Chiang Ching. In the U.S.ʹs own prisons, Black Panther leader George Jackson was shot in a staged “escape” attempt, and Puerto Rican nationalist leader Pedro Albizu Campos was killed by radioactive material placed in the walls of his cell.

Comrade Gonzaloʹs imprisonment and isolation in the Callao Naval Base is not the first and the last in the world revolutionary movement. This shall continue as long as there is exploitation and oppression and revolution against the same in all parts of the world. In the present time where the imperialists are in the mire of economic and financial crisis and the people over the world are fighting for their right to life and livelihood, we need to unite and struggle in maximum possible ways.

Abhay,
Spokesperson,
Central Committee,
CPI (Maoist)

28 August, 2021