HİNDİSTAN’DA POLİTİK TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA  HALKA YÖNELİK KATLİAMLARA SON!

HomeGenel

HİNDİSTAN’DA POLİTİK TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK VE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA HALKA YÖNELİK KATLİAMLARA SON!

Emperyalist kapitalist sistemin giderek derinleşen krizi, işçi sınıfı ve ezilen emekçilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırırken aynı zamanda

“GERÇEKLER DEVRİMCİDİR” MEYDAN OKUMASI 28 YAŞINDA! KOMSOMOL PARTİ YÖNELİMİ İLE YOL AÇMAYA DEVAM EDECEK!
HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (Maoist) : PLGA (HALK KURUTULUŞ GERİLLA ORDUSU)’NUN 22. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAYALIM
TİKKO’dan Türk Ordusuna Yönelik Sabotaj Eylemi…
TKP/ML bayrağı

TKP/ML bayrağı

Emperyalist kapitalist sistemin giderek derinleşen krizi, işçi sınıfı ve ezilen emekçilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırırken aynı zamanda egemen sisteme karşı direniş ve mücadele dinamiklerini de geliştirmektedir. Bunun bilincinde olan emperyalistler ve uşakları, işçi sınıfı ve ezilen emekçiler üzerindeki sömürülerini artırırken aynı zamanda egemenlik aygıtlarını da daha fazla baskı ve terör mekanizmalarına çevirmektedir.  Egemen sınıflar açısından en korkutucu olan ve kesinlikle önünün alınması gereken, işçi sınıfı ve emekçi halkın, ezilen halkların silaha sarılarak karşı-devrimin şiddetine devrimin şiddetiyle karşılık vermeleri, halkın kendi ordularını oluşturmalarıdır. Hindistan’da HKP(Maoist) tam da emperyalistler ve uşaklarının en fazla korktuğunu gerçekleştirmekte, silahlı mücadeleyi geliştirmekte ve halkın ordusunu oluşturmaktadır. Bunu engellemek için tüm olanaklarını kullanmaktan çekinmemektedirler. Emperyalistler ve Hindistan egemen sınıfları, kendi sınıfsal pozisyonlarının gereklerini yerine getirmektedir. Öyleyse, enternasyonal proletaryanın temsilcileri, devrimciler, emperyalist kapitalist sistem karşıtı güçler, ezilen ve sömürülen halklar da kendi görevlerini yerine getirmeli, devrim ve demokrasi cephesi oluşturarak Hindistan’da sürdürülen halk savaşına destek olmalı, politik tutsaklara sahip çıkmalıdır.

HKP(Maoist) önderliğinde sürdürülen halk savaşı, günümüzün en önemli devrimci mücadelelerinden biridir. Hindistan’da halk savaşı giderek genişlemekte ve başta yoksul köylüler olmak üzere ezilen halk kitleleri içerisindeki etkisini artırarak geliştirmektedir. Dünyanın en kalabalık ülkesinde MLM ideolojik güzergahta sürdürülen bu mücadele, Hindistan egemen sınıflarına ve dünyanın tüm egemen sömürücü sınıflarına korku salarken dünyanın işçi ve emekçilerine, devrim ve sosyalizm mücadelesi yürüten güçlerine de büyük bir moral ve mücadele şevki aşılamaktadır.

HKP(Maoist) önderliğinde yürütülen halk savaşına destek olmak, Hindistan faşist devletinin başta Maoistler olmak üzere  tutsaklar üzerindeki baskılarına karşı dayanışma içinde bulunmak, gerilla bölgelerinde doğrudan halkı hedefleyen insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılara karşı durmak, HKP(Maoist) önder kadroları ve savaşçılarına yönelik katliamları hedefleyen askeri operasyonlara karşı uluslararası kamuoyu oluşturmak, enternasyonal proletaryanın ve devrim cephesinin günümüzdeki somut sorumluluklarındandır.

HKP(Maoist) Merkez Komitesi yaptığı açıklamada, uluslararası devrimci-demokratik güçlere, insan hakları kuruluşlarına, tutsakları savunma örgütlerine, MLM parti ve örgütlere çağrıda bulunarak; Hindistan faşist rejimi tarafından hapishanelerde tutulan, burjuva hukuku dahi hiçe sayılarak yargılanan, yaşlı ve hasta olmalarına rağmen hapishanelerde tutulan tüm devrimci ve HKP(Maoist) tutsaklarının özgürlüğünün sağlanması için 13-19 Eylül tarihlerinde bir haftalık eylem ve dayanışma çağrısında bulundu. HKP(Maoist) sözcüsü ayrıca, son dönemlerde özellikle halka yönelik İnsansız Hava Araçları ile gerçekleştirilen saldırıların da kınanması ve Hindistan gericiliğinin bu saldırılarının sona ermesi için dayanışma ve destek çağrısında bulundu.

HKP(Maoist) tarafından yapılan destek çağrısı ile ilgili açıklamada şu talepler dile getirilmektedir:

“- Politik tutsaklar koşulsuz serbest bırakılmalıdır.

Siyasal ve sosyal eylemleri nedeniyle hapsedilen tüm kişilere siyasi tutsak statüsü tanınmalıdır.

– UAPA, AFSPA ve Eyalet Güvenlik Yasaları yürürlükten kaldırılmalıdır. Bu yasalar uyarınca tutuklanan herkes serbest bırakılmalıdır.

– Başta kadın tutsaklar olmak üzere tüm siyasi tutsakların haklarının ihlal edilmesine, onlara yönelik baskı ve zulme son verilmelidir.

– Hapishane koşulları iyileştirilmelidir.

– Modi ve Chhattisgarh hükümetleri tarafından gerilla bölgelerinde halka yönelik insansız hava araçları ile gerçekleştirilen saldırılara son verilmelidir.

– Faşist ‘AMADHAN’- PRAHAR saldırılarına son verilmelidir.

– Ülkenin doğal kaynaklarını koruma mücadelesi veren yerli halkların üzerindeki baskıya son verilmelidir.

– Keşmir, Nagaland, Assam ve Manipur gibi ezilen ulusların ulusal kurtuluş hareketlerine karşı hükümetin paralı askerlerinin baskısına son verilmelidir.

– Brahmanic Hindutva’nın işçilere, köylülere ve diğer ezilen sınıflara, öğrencilere, gençlere, öğretmenlere, dini azınlıklara, Dalitlere, kadınlara ve diğer ezilen gruplara yönelik faşist saldırılar durdurulmalıdır.”

HKP(Maoist) tarafından yapılan çağrıya kulak vermek, dile getirilen taleplere sahip çıkmak dünyanın tüm coğrafyalarındaki başta MLM güçler olmak üzere devrimci ve anti-faşist, anti-emperyalist güçlerin görev ve sorumluluğudur.

Hindistanlı yoldaşlarımızın ve Hindistan ezilen halkının taleplerini taleplerimiz olarak görelim, 13-19 Eylül tarihleri arasında bu talepleri gerçekleştireceğimiz eylem çeşitlilikleriyle sahiplenelim.

 

Hindistan Halkı Üzerinde Estirilen Faşist Teröre Son!

Hindistan Hapishanelerinde Tutulan MLM ve Devrimci Tutsaklar Serbest Bırakılsın!

İnsansız Hava Araçları, Faşist Ordu ve Paramiliter Faşist Çeteler Tarafından Gerçekleştirilen Katliamlara Son!

Yaşasın HKP(Maoist) Önderliğinde Sürdürülen Halk Savaşı!

Yaşasın Hindistan Komünist Partisi (Maoist)!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

 

TKP/ML

Eylül 2022

Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist

 

 

COMMENTS