HKP(Maoist) ÖNDERLİĞİNDE HİNDİSTAN’DA SÜREN HALK SAVAŞI’NA SELAM OLSUN!

HomeTürkçe

HKP(Maoist) ÖNDERLİĞİNDE HİNDİSTAN’DA SÜREN HALK SAVAŞI’NA SELAM OLSUN!

Dünya Proletaryasına ve Ezilen Halklarına;Emperyalist-kapitalist sömürü sisteminin çarkları arasında dünya nüfusunun büyük çoğunluğu yokluk ve

ENTERNASYONAL KOMÜNİST BİRLİK (EKB): BİN KILIÇ DARBESİYLE PARÇALANMAKTAN KORKMAYANLAR HÜKÜMDARI TAHTINDAN ALAŞAĞI EDEBİLİRLER!
COMMUNIST PARTY OF INDIA (MAOIST) CC-IC: Red Salutes to 50th Anniversary Celebrations of TKP/ML
Hindistan Komünist Partisi (Maoist): YOLDAŞ ANDREAS VOYATZOGLOU’YA KIZIL SELAMLAR!
PARTİ FLAMA TÜRKÇE

PARTİ FLAMA TÜRKÇE

Dünya Proletaryasına ve Ezilen Halklarına;

Emperyalist-kapitalist sömürü sisteminin çarkları arasında dünya nüfusunun büyük çoğunluğu yokluk ve yoksullukla boğuşuyor. Emperyalist-kapitalist sistemin varoluş ve devamlılığının teminatı olan faşist ve gerici burjuva diktatörlükler halklara yönelik saldırganlıklarını dünyanın tüm coğrafyalarında kesintisiz ve barbarca sürdürmektedir.

Emperyalistler ve uşaklarının en büyük korkusu, proletarya ve emekçi halkın artan yoksulluk, katlanılmaz hayat şartları ve faşist-gerici baskılara karşı biriken öfkesinin Marksist-Leninist-Maoist ideolojinin yön verdiği öncü güçlerle buluşmasıdır. Hindistan’da emperyalist efendileri ve Hindistan egemen sınıfları tam da böylesi bir korku yaşamaktadırlar, çünkü; Hindistan Komünist Partisi (Maoist) dünyanın ikinci büyük nüfusuna sahip ve yoksulluk ve eşitsizliğin en ileri boyutlarda yaşandığı bu coğrafyada Halk Savaşı’nı yaygınlaştırarak geliştirmektedir. Emperyalist efendileri ve Hint faşizmi HKP(Maoist) önderliğinde gelişen Halk Savaşı’nı engellemek, yok etmek için beyhude bir çaba içerisinde çırpınmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda “Yeşil Av Operasyonu” adı altında kapsamlı yok etme operasyonları ile Halk Savaşı yok edilmek istenmiş, halka yönelik katliamlar gerçekleştirilmiş, fakat HKP(Maoist) bu saldırı dalgasını durdurmayı başarabilmiştir. Hindistan egemen sınıfları faşist Modi hükümeti ile bir kez daha HKP(Maoist) önderliğinde devam eden Halk Savaşı’nı yok etmek için harekete geçmiştir.

Eylül ayında, Prahar-3 adıyla askeri saldırganlığını arttıran Hindistan devleti ile HKP(Maoist) önderliğindeki Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu (PLGA) gerillaları arasında çatışmalar yoğunlaşmıştır. Bu çatışmalardan bir tanesi de 3 Kasım 2021, Maharashtra’nın Gadchiroli Bölgesinin Mardhitola Ormanı’nın Garapattı sınırları içinde gerçekleşmiştir. Yaşanan bu çatışmada aralarında HKP(Maoist) Merkez Komite üyesi Yoldaş Deepak (Milind Bapurao Teltumde) ve 26 yoldaşımız ölümsüzleşmiştir. Halk Savaşı yolunda ölümsüzleşen yoldaşlarımızın anıları komünizm mücadelemize ışık tutacaktır.

HKP(Maoist) Prahar-3 operasyonu adı altında yürütülen halk düşmanı saldırganlığa karşı halka grev ve direniş çağrısı yapmıştır. Bu faşist saldırganlık dalgasına HKP(Maoist) gerillaları yaptıkları karşı saldırılarla gereken yanıtı vererek Hindistan askeri güçlerine ciddi kayıplar verdirmektedirler. HKP(Maoist) önderliği ve halk savaşçıları bu saldırganlığı boşa çıkararak Halk Savaşı’nı geliştirmeye muktedirdir ve bunu yapacaktır. Enternasyonal proletarya ve ezilen emekçi halklar olarak HKP(Maoist) ve Hindistan işçi ve emekçi halkının haklı mücadelesinin yanında olmak komünist olmanın bizlere yüklediği görev ve sorumluluğumuzdur. MLM’nin bayrağını Halk Savaşı’yla yükseklerde dalgalandıran HKP(Maoist)’li yoldaşların savaşı ve mücadelesi dünyanın tüm MLM güçlerinin savaşıdır. Proleter enternasyonal bilincimiz Hindistan’da yürütülen Halk Savaşı’nı devrim ve komünizm yürüyüşü olarak görüp, sahiplenmeyi gerektirir.

TKP/ML olarak Hindistan gerici-faşist devletinin Prahar-3 operasyonlarına karşı kardeş partimiz HKP(Maoist) önderliğinde sürdürülen Halk Savaşı’nı destekliyor, HKP(Maoist)’li yoldaşlarımızın önderliğinde süren Hint Halkının  savaşının kesintisiz ilerleyeceğine ve zafer kazanacağına inanıyoruz.

HKP(Maoist) Merkez Komitesi tarafından Kasım 2021 tarihinde açıklanan, Hindistan faşist devletinin saldırılarına karşı uluslararası alanda destek çağrısına, başta dünyanın her coğrafyasındaki MLM güçler olmak üzere, tüm devrimci güçleri bu çağrıya cevap vermeye ve Hindistan’da süren Halk Savaşı’yla dayanışmaya çağırıyoruz!

 

Yeni Bir Katliam Süreci Olan Prahar-3 Operasyonuna Son Verilsin!

Hint Devletinin Faşist Baskı, Tutuklama ve Katliamlarına Son!

Yaşasın HKP(Maoist) Önderliğinde Sürdürülen Halk Savaşı!

Yaşasın Emperyalizme ve Her Türden Gericiliğe Karşı Sürdürülen Yeni Demokratik Devrim, Sosyalizm Ve Komünizm Mücadelesi!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!

 

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST-LENİNİST

KASIM 2021

COMMENTS