Katledilişinin 44.yılında İbrahim Kaypakkaya için; Enternasyonal mesajlar…

HomeTürkçe

Katledilişinin 44.yılında İbrahim Kaypakkaya için; Enternasyonal mesajlar…

Katledilişinin 44.yılında TKP/ML’nin kurucu önderi İbrahim Kaypakkaya için Yunanistan Komünist Partisi Marksist Leninist (YKP/ML) ve Fransa Maoist

Komünist Önder KAYPAKKAYA’dan ONİKİLERE Kavga Sürüyor! ONİKİLER; VARTİNİK KIVILCIMINI YANGINA ÇEVİRMENİN ADIDIR!
TKP/ML MK-SB : Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya Katledilişinin 51. Yılında Halka Umut, Faşizme Korku Olmaya Devam Ediyor!
45. Jahre Tod von Genosse Kaypakkaya: Grußbotschaft aus Chile

Katledilişinin 44.yılında TKP/ML’nin kurucu önderi İbrahim Kaypakkaya için Yunanistan Komünist Partisi Marksist Leninist (YKP/ML) ve Fransa Maoist Komünist Parti’sinin yayınladıkları mesajları paylaşıyoruz. (ikk)

YKP (ML) MK Bütün dünya komünistlerinin sembolü, devrim isçisi, TKP/ML’nin kurucu önderi İbrahim Kaypakkaya’nın 44. ölüm yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen anma gecesini selamlar.

Daha 24 ünde, sömürüsüz bir toplum, emperyalist kapitalist sistemin yıkılması için yegane ve zor olan bu yolda komünistlerin yürümeye devam etmesi için bigi ve ilham kaynağı olmayı başarmış bir komünisttir. Araştırma, incelemede ki çalışkanlığıyla, inadıyla, ,işçi sınıfına, emekçi kitlelere ve ezilenlere inancıyla devrimin aydınlık yolunu açmıştır.

Komünist devrimci, öğrenci hareketin önderlerinden 21 yaşında ki bu öğrenci, toprak ağalarına ve büyük çiftlik sahiplerine karşı haklarını arayan toprak işgallerinde ki köylülerin her zaman yanında oldu. Amerikan filosuna karşı ayaklanan ve çatışan binlerce öğrencinin içindeydi. Eylemlerinden dolayı 1968 yılında okulundan ve yurtan atıldı. Kendini devrim mücadelesine adadı. Geceleri bildiriler yazıp, gündüzleri de bunları 15-16 Haziran 1970 eylemlerinde ki işçilere dağıtıyordu.

1972 Yılında ki, revizyonizm ile çatışması, komünizmin savunulması mücadelesinde revizyonizme karşı mücadelenin zorunluluğu noktasında ki katkıları, anti emperyalist mücadele de ki ısrar, Marksist-Leninist Mao Zedung düşüncesi temelinde ki ülke de durum tahlili, emperyalizme ve faşizme karşı işçi sınıfı hareketinin yaratılması, farklı tolumsal katmanlarla ittifak ve cephe önder Kaypakkaya’nın katkılarıdır.

1972 Yılının başlarında yoldaşlarıyla beraber TKP/ML TİKKO’yu kurdu. Ocak 1973’de Türk askeri ile girdiği çatışmada yaralandı ve kısa bir süre sonra yakalandı. Faşist diktatörlüğün gözünde ‘Dünya devrimci komünizminin ülkede ki en tehlikeli temsicisi’ydi.Dersim’de polise ve Diyarbakır zindalarında ki işkenceye karşı 4 ay süren direnişi kendisini direnişin simgesi yaptı. Ölüsünden dahi korkuyorlardı.

Bugün faşist diktatörlük tarafından katledilişinin 44. yıldönümünde gerçekleştirilen bu anma, ilk sosyalist devrimin zaferinin 100 yıl sonrasında, halkların dağınık, dünyanın yeniden paylaşılması noktasında emperyalist çelişilerin yoğunlaştığı bu dönemde daha da elzemdir. Afganistan’da ki ABD’nin ‘bombaların anası’, Suriye’de ki üsse yapılan katliamcı saldırı, K. Kore’ye dönük tehditler, Güney Asya’da ki Amerikan filosu, Rusya’nın Baltık denizinden, Ukrayna’dan, Balkanlar’dan, NATO ile Ege’den merkezi Suriye olan Ortadoğu’ya kadar çevrelenmesi ABD’nin güç gösterisini ve tehlikeli gelişmelerin yaşanacağı bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Bunun hedefi halklardır, korkmalarını, kendi kaderlerini ‘güçlülerin’ çizeceğini kabullenmelerini ve kendilerini yıkamayacaklarını göstermeye çalışıyorlar.

Türkiye’de Gülen hareketi ile mücadele bahane edilerek, OHAL kapsamında işten çıkarmalar, gözaltılar ve tutuklamalar artarak günübirlik devam etmektedir. Hedefte ise, sendikacılar, demokratik kitle örgütleri üyeleri ve tabii ki sol ve kürt kareketi

güçleridir. Parlamenter maske altında ki faşist rejim içinde ki Kemalistler, İslamcılar ve Gülenciler’in halka, faklı etnik kesimlere, hak ve özgürlükleri için mücadele edenlere karşı aralarında çelişkiler olsa da duruşları ortaktır.

İki ülke komünistleri, anti kapitalist- anti emperyalist mücadeleyi örgütleyerek yükseltmeli ve sistemle hesaplaşacak düzeye çıkarmalıdır. Emperyalizme karşı halkların ortak çıkarı ve geleceği için halkların ortak cephesini oluşturulmalıdır. Emperyalistler halklardan korktukları için onları korkutmaya çalışmaktadır. Halklar ezenlere karşı, savaş ve emperyalizm karşıtı hareket içinde ayağa kalmalıdır. Bu mücadele içinde İbrahim Kaypakka’yı anıyoruz.

İBRAHİM KAYPAKKAYA ÖLÜMSÜZDÜR!

MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR!

YKP(ML) MERKEZ KOMİTESİ

 

TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist) ve silahlı kanadı TİKKO(Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu)’nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya, gerici Türk devletinin kolluk güçleri tarafından katledileli 44 yıl oldu. O, revizyonist ve oportünistlerle mücadele ederek Türkiye topraklarında kızıl komünist hareketi simgelemektedir. O, döneminin güçlü revizyonistlerinden olan TİİKP çevresindeki Şafak revizyonistleriyle mücadele etti. İbrahim Kaypakkaya, TKP/ML ve TİKKO’nun kurulmasıyla birlikte Türkiye’de şanlı uzun süreli halk savaşının başlatıcısı oldu. İbrahim Kaypakkaya, Yeni Demokratik Devrim ve sosyalizm yolunda ilerlemek için Türkiye halkına ölümsüz katkılar sundu.

Bundan kaynaklı partimiz, İbrahim Kaypakkaya’nın eserlerinden biri olan “Türkiye’de Milli Mesele” konulu eserini Fransızca diline çevirme kararı almıştır.

Partimiz yine Kaypakkaya’nın özellikle silahlı mücadele, Kemalizm ve Kürt ulusal hareketi ile ilgili yazıları başta olmak üzere onun hayatı ve eserlerinin paylaşılması hedefiyle uzun bir deklarasyon yayınlamıştır.

İbrahim Kaypakkaya, tüm dünya komünistleri için ilham kaynağı olmuştur. Onun devrime bağlılığı, teorik analizleri ve devrime adanmışlığı dünyanın tüm komünistleri için model oluşturmaktadır.

Kaypakkaya, TKP/ML ve TİKKO’yu kurarak, halkın silahını emperyalizm, komprador kapitalizm ve feodalizme yöneltmiştir.

Partimiz kadın, erkek TKP/ML militanlarını ve TİKKO savaşçılarını selamlıyor!

Partimiz geçtiğimiz yıl şehit düşen 12 TİKKO savaşçısını büyük saygıyla selamlıyor. Bu devrimciler arasında Yetiş yoldaşı da selamlıyorz. Yetiş Fransa’da doğup büyümüştür, Fransa’da mücadele etmiştir. Maoist mücadelesinden kaynaklı Fransa’da tutsak düşmüştür. Yetiş sade bir devrimci değil, aynı zamanda yeteneğini halkın mücadelesinde kullanan büyük bir sanatçıydı.

Partimiz, Türkiye şartlarında uzun süreli halk savaşı stratejisiyle Yeni Demokratik Devrim mücadelesi veren TKP/ML ve TİKKO’yu en büyük coşkusuyla selamlıyor!

İbrahim Kaypakkaya’nın öğretileri ölümsüzdür!
Yaşasın TKP/ML! Yaşasın TİKKO!
Yaşasın Marksizm-Leniniz-Maoizm!
Yaşasın Halk Savaşı!
Yaşasın Dünya Proleter Devrimi!

Fransa Maoist Komünist Parti