HomeTürkçe

Kaypakkaya Yoldaşın Katledilişinin 45.Yılında: Almanya`dan Mesaj;

Kaypakkaya Yoldaşın Katledilişinin 45.Yılında: Almanya`dan Mesaj;Partizan tarafından İsviçre – Basel ve Avusturya – St.Pölten`de gerçekleştirilen

TKP/ML Militanları Nubar, Özgür ve Muharrem Yoldaşları Mezarları Başında Andı!
TKP/ML Batı Bölge Komitesi’nin Kaypakkaya Anma Gecelerine Mesajı
Yetiş Yalnız (Ahmet) “Diken içindeler ama gül gibiler”

Kaypakkaya Yoldaşın Katledilişinin 45.Yılında: Almanya`dan Mesaj;

Partizan tarafından İsviçre – Basel ve Avusturya – St.Pölten`de gerçekleştirilen Kaypakkaya Anma etkinliklerine sunulan mesaj:

Yoldaşlar, Dostlar

Türkiye`de kahramanca savaşan komünistlere, Avrupa`da bu mücadelenin destekleyici olan tüm yüreklere Kızıl Bayrak komitesi olarak en içten devrimci selamlarımızı iletiyoruz. Özelde ise TKP/ML önderliğinde mücadele eden tüm kitlelere, militanlara, öncülere ve Merkez Komitesinin önderliğinde emperyalizme karşı silahlı mücadele yürütenleri selamlıyoruz. Biz Komünistler Almanya`da veya dünyanın başka bir coğrafyasında gelişimimiz açısından onları birer isyan ateşi ve esin kaynağı olarak görüyoruz.

İbrahim Kaypakkaya tarafından kurulan TKP/ML 46 yıldır kesintisiz olarak Kaypakkaya yoldaşın ortaya koyduğu temel ideolojik çizgi etrafında emperyalizmin Türkiye ve Dünya Halklarına dayattığı sömürü ve ezilmişliğe karşı mücadele ediyor. Mücadelesiyle ve Kaypakkaya çizgisinin şehitleriyle İbrahim yoldaş enternasyonal proletaryanın hafızasında bir daha silinmeyecek bir yer edinmiştir!

Halk Savaşının her koşul altında sürdürülmesi, Başkan Mao`nun öğretilerinin uygulanması gerektiği noktasında net tutumu ve revizyonizme karşı mücadelenin amansızca sürdürülmesi gerektiği temelindeki çizgisi yolumuzu aydınlatan örneklerdir.

 

Şafak Revizyonistleriyle mücadelede „silahlı mücadeleyi başlatmak için“ konulu tespitlerinde İbrahim Kaypakkaya şunları belirtmişti; Revizyonist baylarımız, silahlı mücadeleyi başlatmak için bütün bozkırın kurutulmasını şart koşuyorlar. Bu, silahlı mücadeleyi yıllarca geri atmak için icat edilmiş başka bir teoridir. Bu sağcı teoriye karşı Marksist-Leninistler şunu savundular: Bozkır, kuru olan bölgelerden (bir bölgeden demiyoruz) tutuşturulmalıdır. Yani silahlı mücadele, şartların elverişli olduğu bölgelerden başlatılmalıdır ve hemen başlatılmalıdır. Bozkırın henüz kuru olmayan bölgeleri, diğer bölgelerdeki silahlı mücadelenin ateşiyle kavrulacaktır. Ve örgütümüz büyüyüp güçlendikçe, bu bölgelere de kollarını uzatacak, oralarda da silahlı mücadeleye girişecektir. Önce bütün bozkırın kurumasını beklemek sakattır. “Devrimin dengesiz gelişeceği” gerçeğine de aykırıdır. Üstelik, silahlı mücadele, barışçı propaganda ve eğitim çalışmalarından yüz kere, bin kere daha etkili olacaktır. Gerek Lenin yoldaş, gerek Mao Zedung yoldaş, silahlı mücadelenin kitlelerin bilincinde nasıl sıçramalara yol açtığını defalarca belirtmişlerdir. (Ibrahim Kaypakkaya, Seçme Yazılar,Umut Yayımcılık S.335)

 

Yapılanma içerisinde bulunan biz Almanya´dan Komünistler olarak Kaypakkaya yoldaşın bu görev çağrısını uygulamak için çalışacağız. Yine bununla birlikte TKP/ML Merkez Komitesinin, partinin bağımsızlığı ve cephe içerisinde Partinin önderliğinin gereksinim olduğu noktasındaki net tutumunu selamlıyor ve aynı zamanda seçim boykotu politikasını desteklediğimizi ifade ediyoruz. Türkiye’de ve dünyanın bütününde Proletaryanın ve halkların kurtuluşunun tek yolu halk savaşıdır!

 

Yine bu bağlamda Dünya genelinde Komünistlerin birliği için proleter dünya devriminin hizmetinde mücadele eden Latin Amerika`dan yoldaşlarımızı da selamlıyoruz. Kuşkusuz emperyalizme ve revizyonizme karşı, proleter dünya devrimi mücadelesini ileriye taşımak için Marksizm – Leninizm ve Maoizmin temel ilkeleri etrafında birleşik uluslararası bir konferans yakıcı bir ihtiyaç durumundadır. Karl Marks 200.yıl kampanyaları çerçevesinde birlikte örgütlenen çalışmalar bu yolu açabilmek açısından bir katkı olmuştur, Maoistlerin teori ve pratiğin ilkeleri etrafında dünya ölçeğinde birliği noktasında önemli bir adımı olmuştur bu çalışma. İşte tamda bu hedefimizi gerçek kılmak için Karl Marks`ın doğumunun 200.yılı vesilesiyle Almanya´da gerçekleşecek olan uluslararası etkinliğe tüm yoldaşları katılmaya çağırıyoruz!

 

İbrahim Kaypakkaya Yoldaşa Sonsuz Şan ve Şeref Olsun!

Yaşasın Marksizm – Leninizm – Maoizm, illede Maoizm!

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi/Marksist – Leninist!

Yaşasın Türkiye`de Sürdürülen Yeni Demokratik Devrim Mücadelesi!

Yaşasın Halk Savaşı!

Kızıl Bayrak Komitesi (Almanya), MAYIS 2018