Kaypakkaya Yoldaşın Katledilişinin 45.yılında Brezilya`dan Mesaj;

HomeTürkçe

Kaypakkaya Yoldaşın Katledilişinin 45.yılında Brezilya`dan Mesaj;

Brezilya Komünist Partisi – Kızıl Fraksiyon`nun Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya`yı Anma Gecelerine göndermiş olduğu mesajIbrahim Kaypakkaya f

TKP/ML Militanlarından Atina’da Eylem
Viyana’da Katledişinin 47. Yılında Komünist önder Kaypakkaya’yı için pankart eylemi
TMLGB Gençlik Komitesi`nin Kaypakkaya Anma Gecelerine Mesajı

Brezilya Komünist Partisi – Kızıl Fraksiyon`nun Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya`yı Anma Gecelerine göndermiş olduğu mesaj

Ibrahim Kaypakkaya foi fundador do TKP/ML, que dirige guerra popular na Turquia
Ibrahim Kaypakkaya foi fundador do TKP/ML, que dirige guerra popular na Turquia

Yaşasın İbrahim Kaypakkaya! Yaşasın Halk Savaşı!

Brezilya Komünist Partisi – Kızıl Fraksiyon olarak TKP/ML’yi, TİKKO’nun tüm savaşçılarını ve öncülerini ve aynı zamanda TKP/ML’nin önderliğinde mücadele eden tüm Türkiyeli ve Kürdistanlı kitleleri büyük komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın katledilişinin 45.yılında, devrimci silahlı mücadeleyi Halk Savaşı olarak geliştirmeye çalıştıkları için en içten devrimci duygularımızla selamlıyoruz.

Brezilya’dan komünistler olarak, Komünist Partisi’ni inşa mücadelesini tamamlayarak aynı zamanda dünya devrimine hizmet edecek olan Halk Savaşını ülkemizde başlatmayı hedefliyor ve kızıl bayraklarımızı büyük İbrahim Kaypakkaya anısına yükseklere çekeceğimize yemin ediyor ve Kaypakkaya’nın açmış olduğu ışıklı yolu selamlıyoruz.

İbrahim Kaypakkaya proletaryanın silahlanması için Halk Savaşının temel ilkelerini ortaya çıkararak aynı zamanda Halk Savaşının yolunu da çizmiştir. Kaypakkaya Komünist Partisi’nin gerekliliğini, birliğini ve inşasını savunmuş, proletaryanın bilimsel ve yıkıcı ideolojisi olan Marksizm – Leninizm ve Maoizm’i, ille de Maoizm ile kuşanmış ve bunu zafere gidecek yola kadar devrimin temel bir aracı olarak geliştirmeye çalışmıştır.

İbrahim Kaypakkaya “İktidar namlunun ucundadır“ ilkesini savunarak, devrimci silahlı mücadeleyi Halk Savaşı olarak geliştirme temelinde yükseklere bir bayrak çekmiştir. Bunu ise tek yol olarak zaferi kazanmak için yeni demokratik devrimi geliştirme ve onun çıkarlarına hizmet edecek şekilde ele almıştır.

Türkiyeli komünistler “Ordusu olmayan bir halkın, hiç birşeyi yoktur“ ilkesini savunarak, gerçek komünistler olduklarını TİKKO’yu proleter devrim yolunda inşa etmeleriyle, onu kahramanca çarpışmalardan yoğurarak çelikleştirmeyi başarmış ve revizyonizme, tasfiyeciliğe ve sağ sapmalara karşı Komünizm mücadelesinde ısrarlı durarak savunmuşlardır.

İbrahim Kaypakkaya yoldaş Türkiye toplumunun Marksist sınıf analizini yaparak ve onun köşe taşlarını oluşturmuştur. Köylülüğün halk savaşındaki rolünün önemini temelendirerek ortaya koymuş, Kürt ulusal sorununun demokratik halk devrimi için temel önemini doğru biçimde ilan etmiştir. Bunlar Türkiye’de devrim için geçerliliğini korumaktadır ve başka ülkelerin, özellikle genişletilmiş Ortadoğu’nun ülkelerinde devrim için örnek alınacak, büyük önemde olan belirlemelerdir.

Onun mirasını savunmak Komünist Partisi’ni savunmaktan, Yeni Demokratik Devrim yolunu Halk Savaşıyla savunmaktan ve çürümüş bürokratik toprak ağaları devletini, emperyalizme bağımlılığı yıkmaktan ve bu şekliyle de aynı zamanda Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkını güvence altına almaktan geçmektedir.

İbrahim Kaypakkaya tarafından yükseklere çekilen bayrak Maoizm’in ve Halk Savaşının bayrağıdır. Bu bayrak enternasyonal proletaryanın bayrağıdır ve bir kez yükseklere çekilmiştir: Artık onun düşme ihtimali ortadan kalkmıştır.

 

Sevgili Yoldaşlar,

Büyük önder İbrahim Kaypakkaya tarafından savunulan ve uygulamaya sokulan şanlı ilke ve düşünceler hiç bir zaman bugün olduğu kadar gerçek ve güncel olmamıştır. Maoist parti ve örgütlenmelerin 2018 1 Mayısı’nda yaptıkları açıklamanın da olduğu gibi.

“Genel kriz ile birlikte emperyalizmin çürüme hali gittikçe keskinleşmektedir ve önümüzdeki yüzyıllarda çatlaklık büyüyerek devam edecektir. Bu anlamıyla da daha fazla yıkım ve bu durumun etkileri tüm dünyada halk kitlelerine görülmemiş çile bırakmaktadır. Tam da bu yüzden dünya halklarının kararlı direnişi ve isyanları ortaya çıkmaktadır. Milyonlarca mültecinin yaşadığı dram ve saldırganlık savaşlarında halkların katledilmesi ‘insanlaştırma’ söylemleriyle katliamlarına devam eden emperyalizmin gerçek yüzünü göstermektedir. Emperyalizm bir kangrendir! Dünya halklarının ona ihtiyacı yoktur! Emperyalizm nihai anlamda zorunlu olarak yenilmeye, dünya halkları ise kazanmaya mahkumdur! Ancak bunu başarmak ve bu süreci hızlandırmak için proleter öncüye ihtiyaç vardır.

(…)Dünya genelindeki yolsuzluk skandalları ve yine hükümetler tarafından talan edilen doğanın insanlık için ağır sonuçlar üretmektedir. Bu gelişme büyük burjuva tekeller ile devlet iktidarlarının temsilcilerinnin birliğinin bir ifadesi durumundadır. Eski düzeni korumak adına sürekli uygulanan burjuva seçimleri gittikçe teşhir olmakta, meşruiyet kaybına uğramış olarakta kitleler tarafından kendiliğindenci bir şekilde de olsa red edilmektedir. Bu gelişmeler karşı devrim saldırganlığının yorgunluğuna bir işarettir.“

“Dünyada ki genel durum komünistlerin yeniden güçlü bir şekilde çıkış sağlayabileceği bir potensiyalı göstermektedir. Uluslararası Komünist Hareketin bu potansiyel gücü pratiğe aktarabilmesi ve proleter dünya devrimi zaferine ulaşması Marksist-Leninist-Maoist komünist partilerinin yapılanmasına ve inşasının sürekliliği ile mümkündür. Somut da süren silahlı ulusal kurtuluş mücadelelerini halk savaşlarına çevirmek ve yeni demokratik devrimi zafere ulaştırmak, yeni halk savaşlarını (somut koşullara göre bağımlı ve gelişmekte olan kapitalist ülkelerde) Yeni Demokratik ve Sosyalist Devrimi gerçekleştirmek, altınçağ olan komünizme taşımak için sürekli şekilde proleter kültür devrimleriyle kurtuluşu gerçek kılabiliriz.” (Maoist parti ve örgüterin 1 Mayıs 2018 açıklamasından)

Hindistan, Peru, Filipinler ve Türkiye’de süren Halk Savaşları düşmanın kuşatma ve yok etme kampanyaları ile yine Filipinler özgülünde „Barış görüşmeleri ve teslim alma“ politikaları ile Komünist Partileri’ni tasfiye etme ve halk savaşlarını yıkma saldırısına karşı yürünecek yolu tüm dünya komünistlerine göstermektedir.

Sevgili yoldaşlar,

Ağır iki çizgi mücadeleleri ve emperyalizme ve yine her türden gericiliğe karşı mücadele ile birlikte Uluslararası Komünist Hareket güçlerin dağınıklığını aşarak yeniden güçlü bir çıkış içerisindedir.

Eski oportünistler ve revizyonist önderler ile onların tasfiyeci yardımcılarının gerçek yüzleri teşhir edildi. Maoizm ile bu mücadeleden kazanan MLM oldu! Dünya’nın her yerinde küçük büyük Maoist parti ve hareketler yeşermekte ve silahlı mücadeleyi halk savaşı hedefiyle başlatmaktadırlar. Dünya devrimi için güçlü ve dinamik devrimci çizgi halk savaşlarının başlatılması ile gelişmektedir.

Dünya devrimi mücadelesinin ve Uluslararası Komünist Hareket’in önündeki ana tehlike halen revizyonizmdir. Ve ona karşı mücadele emperyalizme ve her türden gericiliğe karşı sürdürülmeden ileriye doğru hiç bir adım atılamaz! Bundan kaynaklı olarak emperyalizmi yıkmak için uluslararası proletaryanın yeni Enternasyonal Komünist Hareketi’ne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hareket Maoizm’i savunmak ve Marksizm’in üçüncü nitel aşaması olarak kitlelere yaymak, proletaryanın Marksist – Leninist – Maoist komünist partilerini inşa etmek ve geliştimek, iktidarı almak, onu demokratik ve sosyalist devrim aşamalarında Halk Savaşı’yla savunmak ve yine mevcut Halk Savaşları’nı savunma, geliştirme ve kitlelere yaymak, halk mücadelelerini ve isyanlarını tüm dünya`da geliştirmek için Uluslararası Komünist Hareket’in enternasyonal örgütü bir ihtiyaçtır.

Maoizm’in ve Halk Savaşı’nın ilkeleri etrafında Maoist parti ve örgütler uluslararası konferansı gerçekleştirme yolunda hızlı adımlarla ilerliyorlar. Bu konferans proletaryanın enternasyonal örgütünün mimarı olacaktır ve bu yürüyüş durdurulamaz olacaktır!

1 ve 5 Mayıs’ta ve bilimimizin kuramcısı Karl Marks’ın doğumunun 200.yılı, komünizmin kızıl bayrakları ile Latin Amerika’nın ve Avrupa’nın, Marks’ın doğduğu şehir Trier’de dahil bir çok ülkede eş zamanlı gece eylemleriyle kutlandı. Binlerce kitle bir bayrak, bir hedef, bir önderlik ve tek slogan altında yürüdüler! “Tüm Ülkelerin Proleterleri, Birleşin!”

Bu eylemlikler Karl Marks’ın doğumunun 200. yılı kampanyasının bir parçası olarak Uluslararası Komünist Hareket tarafından gerçekleştirildi. Kampanya finali “200 yıl Karl Marks“ adı altında 30 Haziran günü Almanya’nın güneyinde görkemli bir kutlama ile sonuçlandırılacaktır. Bu etkinlik uluslararası proleteryanın emeğinin daha da ileriye taşınmasını hedefleyecektir ve tüm dünyadan proleter devrimcilerin katılımıyla gerçekleşecektir.

İbrahim Kaypakkaya’nın katledilişin 45. yılı çerçevesinde gerçekleşen etkinlikleriniz Maoizm’in ve Halk Savaşı’nın ilkelerine bağlılığın bir kez daha ifadesidir ve Maoistler’in uluslararası alanda birliğine, dünya devrimi mücadelesinin ileriye taşınmasına hizmet etmektedir.

Sevgili Yoldaşlar

Kuramcımız Karl Marks’ın doğumunun 200. yılında ve Uluslararası Komünist Hareket’in kuruluşunun 170. yılında, büyük İbrahim Kaypakkaya’nın katledilişinin 45.yılında bir kez daha ilan ediyoruz; Proletaryanın zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri yoktur. Kazanacakları kocaman bir dünya vardır!”

 

San ve şeref olsun İbrahim Kaypakkaya’ya!

Yaşasın TKP/ML!

Yaşasın Marksizm – Leninizm ve Maoizm!

Kahrolsun Eski ve Yeni Tipte Revizyonizm!

Tüm Dünya’daki Devrimci Politik Tutsakları ve Savaş Tutsaklarını Savunun!

Birleşik Uluslararası Maoist Konferans ve Proleterya’nın Enternasyonal Örgütü İçin!

Başkan Gonzalo’nun Yaşamını ve Sağlığını Halk Savaşı ile Savun!

Yaşasın Proleter Dünya Devriminin Yeni İsyan Dalgaları!

Kahrolsun Emperyalist Savaş! Yaşasın Yenilmez Halk Savaşı!

 

Brezilya Komünist Partisi – Kızıl Fraksiyon

Mayıs 2018