Kaypakkaya Yoldaşın Katledilişinin 45.Yılında Şili`den Mesaj;

HomeTürkçe

Kaypakkaya Yoldaşın Katledilişinin 45.Yılında Şili`den Mesaj;

Kaypakkaya Yoldaşın Katledilişinin 45.Yılında Şili`den Mesaj;Şili Komünist Partisi Kızıl Fraksiyon`nun Partizan tarafından İsviçre(Basel) ve Avust

Başkanlık Sistemi ve Karşılaştırmalı Tarih Okumaları
İKK Mayıs Özel Sayısı 131 Çıktı.
TKP/ML Batı Bölge Komitesi’nin Kaypakkaya Anma Gecelerine Mesajı

Kaypakkaya Yoldaşın Katledilişinin 45.Yılında Şili`den Mesaj;

Şili Komünist Partisi Kızıl Fraksiyon`nun Partizan tarafından İsviçre(Basel) ve Avusturya(St.Pölten) da gerçekleştirilen etkinliklere sunduğu mesaj;

Tüm Ülkelerin Proleterleri, Birleşiniz!

İbrahim Kaypakkaya Yoldaşın Katledilişinin 45.Yılında;

Sevgili Yoldaşlar,

Türkiye Komünist Partisi / Marxsist-Leninist`e ve onun Merkez Komitesine komünist selamlarımızı iletiyoruz. Aynı zamanda kadroları ve militanları, kitleleri ve gerilla birliklerini, TKP/ML önderliğinde devrimin zaferi için tereddütsüzce mücadele eden tüm yoldaşları selamlıyoruz.

2018 yılının Mayıs ayı tüm dünya komünistleri için önemli bir aydır. Proletaryanın ve Türkiye halklarının devrimci önderi İbrahim Kaypakkaya yoldaşı andığımız bir yılın daha içerisindeyiz.

İbrahim Kaypakkaya yoldaşla birlikte Türkiye`de yeni demokratik devrim mücadelesinin doruk noktasına ulaşması için yeni bir nitelik doğmuştur. Bu doğuş elbette kolay olmamıştır. Kaypakkaya yoldaş ülkesinin sorunlarına Marksizm – Leninizm ve Maoizmin bayrağı altında yoğunlaşmıştır ve buradan beslenen sonuçlar çıkarttığı için bu gerçekleşebilmiştir. Bu anlamıyla onun Türkiye`de halk savaşı ve Parti’nin zorunluluğu, Ordu ve Cephe’nin inşasının zorunluluğuna ilişkin katkılarını belirleyici bir noktada görüyoruz. Orta Doğu`daki somut durum halk savaşını mücadelenin zorunluluğu olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu devrimci önder, bu temel görevin uygulanabilir kılınmasını sağlamak için kendi canını ortaya koydu. Kaypakkaya yoldaş kazandı!

Kaypakkaya yoldaş büyük bir enternasyonalistdi. Büyük Proleter Kültür Devrimi`nin bayrağını kendi bayrağı yaptı. Tereddütsüzce ve kararlı bir şekilde kendi zamanının revizyonistlerine ve parlamentarist kretenizme karşı mücadele etti. Kürt ulusal sorununu geliştirdi, kararlı bir anti-emperyalist oldu ve proletaryanın bilimsel ideolojisini ülkesinin en yoksullarına götürdü.

Bugün tüm bu konular bürokratik kapitalizme, yarı sömürge, yarı feodaliteye ve emperyalizme karşı mücadele de hiç olmadığı kadar önemli durumdalar. Bizler bu öğretilere eski yada yeni tipte oportünist ve revizyonist akımlara karşı mücadele edebilmek için ihtiyaç duyuyoruz.

Marksizm – Leninizm ve Maoizm uygulanmadan ileriye doğru adım atılamayacaktır. Tıpkı Kaypakkaya yoldaşın yaptığı gibi; Yeni siyasal iktidarı kazanmak ve hakim kılmak için ve eskimiş faşist Türk devletini yıkmak için tek yol halk savaşıdır.

Yalnızca Kaypakkaya yoldaşın gösterdiği ve yükseklere tuttuğu yoldan, halk savaşının yoluyla Türkiye proletaryası emperyalizmin boyunduruğundan kurtulabilir, yarı-feodaliteyi yıkabilir ve bürokratik kapitalizmin sonunu getirebilir.

Son olarak; gerici faşist Türk devletine ve onu temsil eden karşı devrimci sınıflara karşı sınıf kinimizi ifade etmek istiyoruz.

Kaypakkaya Yoldaşa Sonsuz Şan Olsun!

Yaşasın Marksizm – Leninizm – Maoizm!

Şili Komünist Partisi Kızıl Fraksiyonu, MAYIS 2018