LENİN, LUXEMBURG, LİEBKNECHT;  MÜCADELEMİZDE YAŞIYORLAR!

HomeTürkçe

LENİN, LUXEMBURG, LİEBKNECHT; MÜCADELEMİZDE YAŞIYORLAR!

Enternasyonal proletaryanın büyük ustası Lenin, Alman proletaryasının devrimci önderleri Rosa Lüxemburg ve Karl Liebknecht kavgamızda yol göstermeye d

Hindistan Komünist Partisi (Maoist): YOLDAŞ ANDREAS VOYATZOGLOU’YA KIZIL SELAMLAR!
EMPERYALİZM SOSYALİST DEVRİMİN ARİFESİDİR
Hindistan Komünist Partisi (Maoist) MK- Enternasyonal Büro: TKP/ML’NİN 50. KURULUŞ YILI KUTLAMALARINA KIZIL SELAMLAR

Enternasyonal proletaryanın büyük ustası Lenin, Alman proletaryasının devrimci önderleri Rosa Lüxemburg ve Karl Liebknecht kavgamızda yol göstermeye devam ediyor.

Enternasyonal proletarya kökleriyle kurduğu ilişkinin sağlamlığı oranında bu günü ve geleceği de sağlam bir zeminde inşa edebilir. Lenin, Rosa ve Liebknecht bu kökleri temsil eden büyük ve değerli örneklerdir. Lenin yoldaş komünizme giden yolun, proletaryanın egemenliği ve hizmetinde bir dünyanın yaratılmasının teorik kuramcısı ve pratik uygulayıcısı olarak sınıflar mücadelesi tarihindeki yerini almış, anın ve geleceğin teori ve pratiğini inşa etmiş, Marks ve Engels tarafından formüle edilen proletaryanın iktidar olma idealini pratik bir gerçeklik haline getirmiştir.

Alman devriminin önderleri Rosa ve Liebknecht ise proletaryanın ideallerine bağlılık, yaşamını bu yüce idealin gerçekleştirilmesiyle özdeşleştirmek, bu uğurda yaşamını parmaklarının ucunda taşımak biçiminde tartışmasız büyük değerleri bizlere miras olarak bırakmışlardır. Bu mirası taşımanın erdem ve onurunu taşıyoruz.

Derinleşen sınıf çelişkileri pandemi kriziyle birlikte daha üst bir aşamaya taşınmışken devrim ve sosyalizm çok daha yakıcı bir gerçeklik olarak kendisini dayatmaktadır. Emperyalist kapitalist egemenlik sisteminin insanlığa sunabileceği bir gelecek yoktur, olmamıştır da. İnsanlık her geçen zaman çok daha fazla yakıcılığını hissettiği  “Ya Sosyalizm Ya Barbarlık” ikilemi ile karşı karşıyayken komünistlere düşen görev dün olduğu gibi bugünde değişmemiştir.

Liebknecht`ın “Esas düşman kendi ülkemizdedir!” belirlemesine uygun olarak işçi, emekçi ve ezilen sınıfların, kendi ülkelerindeki sömürücü egemen burjuvaziye karşı mücadele yürütmesi  her zaman olduğu gibi bugünde esas ve birincil görevdir. Burjuvazinin “kumdan düzen”ini yıkmak için çağımızın bilimsel ideolojisi MLM’in rehberliğinde sınıf mücadelesine daha sıkı sarılmak, sınıf düşmanlarına karşı Lenin, Rosa ve Liebknecht’ten aldığımız güç ve inançla hayatın her alanında mücadeleyi yükseltmek. Sınıflar mücadelesi tarihinin bu onurlu görevi MLM’lerin omuzlarında ve onların çabasıyla bir gerçeklik haline gelecektir.

MLM’in rehberliğinde Hindistan’dan Peru’ya, Türkiye’den Brezilya’ya halk savaşı yolunda savaşan ve dünyanın birçok coğrafyasında MLM temelde komünist partiler inşa etme süreci yaşayanlar bu yükü taşımaya muktedirdir.

Marks ve Engels’den Lenin ve Stalin’e onlardan Mao yoldaşa kadar uzanan diyalektik zincir Rosa ve Liebknecht gibi devrimci önderlerle çelikleşerek burjuvazinin boynunda asılı hale gelmiştir. Burjuvazinin nefesini kesecek olan bu çelikten zincir günümüzde MLM’ler tarafından burjuvazinin boynuna dolanmıştır. MLM’ler olarak bu köklerle kurduğumuz kesintisiz bağ ile bugünü ve geleceği inşa etme yolunda azimli ve ısrarlıyız.

15 Ocak 1919 `da Berlin`de katledilen Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg ile 21 Ocak 1924 tarihinde kaybettiğimiz büyük usta Lenin, sömürü ve barbarlık düzeni olan emperyalist-kapitalist sisteme, faşizme ve dünya gericiliğine karşı; proleter dünya devriminin dalgalanan bayrakları ve yol gösterici devrimci, komünist önderleri olarak yaşıyorlar, yaşayacaklar!

Vardık, Varız, Var Olacağız!

Yaşasın Proletar Dünya Devrimi Mücadelesi!

Yaşasın Halk Savaşı!

Yaşasın Marksizm – Leninizm – Maoizm!

TKP/ML Enternasyonal Komite

Ocak 2021

BİLDİRİ PDF

COMMENTS