Maoist Komünist Partisi – Avusturya’nın Kaypakkaya Anma Gecelerine Mesajı

HomeTürkçe

Maoist Komünist Partisi – Avusturya’nın Kaypakkaya Anma Gecelerine Mesajı

Geceye Mesaj,Sevgili Yoldaşlar,Bu büyük etkinliğe davet edilmiş olduğumuz için sizlere teşekkür ederiz.Bugünki etkinlik İbrahim Kaypakkaya

Katledilişinin 44.yılında İbrahim Kaypakkaya için; Enternasyonal mesajlar…
50. KURULUŞ YILIMIZDA; PARTİ VE DEVRİM ŞEHİTLERİ, GELECEĞE IŞIK, YOLUMUZA YOLDAŞ OLMAYA DEVAM EDİYOR!
TKP/ML MK: SELAM OLSUN KARANLIĞI CAN BEDELİ DİRENİŞLE AYDINLATANLARA, SELAM OLSUN ALİBOĞAZI’NDA ÖLÜMSÜZLEŞENLERİMİZE!

Geceye Mesaj,

Sevgili Yoldaşlar,

Bu büyük etkinliğe davet edilmiş olduğumuz için sizlere teşekkür ederiz.

Bugünki etkinlik İbrahim Kaypakkaya`nın katledilişinin 45.yılında, onun ışıklı yolunu temsil etmektedir. Bu bakımdan önemide büyüktür.

İbrahim Kaypakkaya Revizyonizme karşı kararlı ve amansız bir mücadele sürdürmüş ve Maoizmi savunarak zorlu mücadele koşullarında TKP/ML`yi kurmuş, şekillendirmiştir.

 

İbrahim Kaypakkaya dünya ölçeğinde devrimciler ve komünistler için en zor şartlarda devrimin çıkarları için, devrim saflarında mücadele anlamını taşımaktadır.

İbrahim Kaypakkaya ismi, süren teorik mücadeleyi daha da ileriye taşıma, iki çizgi mücadelesini kararlı ve Komünist çizgi temelinde sürdürme ve buradan doğru kitlelere dayanma, onların gücüne inanma anlamına gelmektedir. Onun ismi, tüm hayatın/hayatımızın proleter dünya devrimi mücadelesinin emrine sunulması anlamını taşımaktadır!

 

İbrahim Kaypakkaya geçmişte olduğu gibi günümüzde de TKP/ML`nin önderidir. O bize doğru teorik önderliğin ölmeyeceğinin bir dersidir! Evet, bu önderlik hiç bir zaman ölmeyecektir! İbrahim Kaypakkaya 68 ve devamındaki yıllarda, Büyük Proleter Kültür Devriminin rüzgarında gelişen mücadelelerden yoğrularak gelişmiştir. Bu, bugünki Maoizm çağımızın ilk işaret fişekleriydi. İbrahim Kaypakkaya Marksizm – Leninizm ve Maoizm`i Türkiye şartlarına uyarladığı için de aynı zamanda çağımızın vücut bulmuş önderidir!

 

2018, 1 Mayıs`ında anti-faşistler, devrimci ve komünist güçler, mücadelemizin ateşini yakan, bilimsel sosyalizmin kuramcısı Karl Marks`in 200.doğum günü vesilesiyle onun bayrağını yükseklere çekmeye çalışdılar.

Onun devrimci ve bilimsel teorisinin içine boşaltmaya çalışan tüm saldırılara karşı Karl Marks için yapılan bu eylemler Marksizm bayrağını taşımanın bir ifadesi ve savunusu olmuştur.

Sözde „Marksist“ olduklarını her fırsatda  dilden düşürmeyen ve hayali devrimler hakkında zırvalayan ve gerçekte ise sadece Reform olanı kutsayan, Reformist ve Revizyonistler tarafından yapılan saldırılara karşı Marksizm – Leninizm ve Maoizm bayrağını elden düşürmeyeceğiz. Onlar sadece pastadan bir parçacık koparmayı ve daha rahat bir kapitalizmi hedeflemektedirler. Ve bu güçler Marksizmi bir bataklığa çekmeye çalışmakta, egemenler ile kardeş hale gelmekte, diğer yandan ise kitlelere barışçıl olmaları gerektiği noktasında vaazlar verererek Marksizmin kitleler için uygun olmadığı söylemlerini yayarak, kitleleri seçimlere doğru çekmeye çalışmaktadırlar! Ancak her seferinde aktif seçim boykotunun doğru olduğu ve stratejik olarak çözümünde bu zeminde gelişeceğinin göstergeleri mevcuttur.

 

 

Sevgili yoldaşlar. Özellikle sizlerin geçtiğimiz yılda sürdürmüş olduğunuz kararlı iki çizgi mücadelesi uluslararası devrimci hareket için bir sinyal niteliğindedir. Bu mücadeleniz esasta Marksizm – Leninizm  ve Maoizm`in düşmanları durumuna düşmüş olanların yüzünde bir yumruk gibi patlamıştır! Marksizmi tasfiye etmeye çalışan, ve küçük adımlarla Marksizmden kopanlar, aynı zamanda Kaypakkaya`nın devrimci yolundan da kopmuştur! Siz, bir kez daha tüm zorluklara ve engellere rağmen, devrimci olan çizginin her mücadele/çizgi mücadelesi sonrasında süreci göğüsleyebileceğini göstermiş oldunuz! Bunun sebepi nedir diye soracak olursak? Çünkü doğru devrimci çizgi Marksizm – Leninizm ve Maoizm`e uygun geliştiği için proleteryanin tarihsel görevlerine de uygundur!

 

Sizin tarihiniz gibi, Avusturya`daki komünist hareketin tarihide mücadele deneyimleri bakımından zengin, ideolojik ve teorik bir dizi tartışma ve mücadele yaşamıştır. Bu yıl, Avusturya`daki tüm gerçek devrimciler ve komünistler Avusturya Komünist Partisinin  100.kuruluş yılını kutlamaktadırlar!

 

100.yıl kutlanması ve savunulması gerekilen bir tarihi ifade ediyor. Avusturya`daki her devrimci için bilince çıkarması gerekilen şey, 100 yıl önce kurulan Avusturya Komünist Partisi`nin Avusturya işçi sınıfının en kararlı savaşçılarının vücut bulmuş hali olduğudur. Bu anlamıyla, bu mirası kabul ederek onu gerçekten savunmak gerekmektedir! Ancak bu mirası savunabilmek, Maoizm`i savunmak ve onu Marksizmin günümüzdeki nitel sıçraması olarak uygulamaktan geçmektedir!

 

Avusturya Komünist Partisi Merkez Komitesinin tarihsel mirasını yaratanlardan olan kadın yoldaş Hedy Urach, mücadelemizin bir kahramanı olarak, Nazi – faşistleri tarafından idam edilmeden önce şu sözleri söylemişti „Tüm sevgim Parti için. Tüm hayatım onun için. Bu partiye son selamımdır! İnanıyorumki benimle gurur duyacaktır, çünkü onu asla pişman etmedim! Yapabildiklerimi ve olanaklarımı Parti`nin yaşamı için kullandım! Bir daha bu olanaklarım olsa aynı şekilde kullanırdım!”

 

Sevgili yoldaşlar, İbrahim Kaypakkaya`nın kuramcısı ve kurucusu olduğu bu Partiyi ve onun İdeolojik ve siyasal mirasını sarsılmadan savunmaya çalışan sizin gibi yoldaşlarımızla omuz omuza mücadele etmekten gurur duymaktayız!

 

İbrahim Kaypakkaya Partiyi kurarak, uzun süreli Halk Savaşının Türkiye Devriminin yolu olduğu noktasında tahlil yapmıştır. O, Ulusal Sorunun tam ve net cevapını sunmuştur. Özellikle Kürdistan meselesi noktasında. Ana görevin yeni demokratik devrim olduğunu tahlil ederek, buna karşın Revizyonizme, faşizme ve emperyalizme karşı uzlaşmaz bir mücadele de bulunmuştur!

 

 

Sevgili yoldaşlar,

bıraktığı büyük devrimci mirasın savunucları sizlersiniz ve onu tüm gücünüzle savunacağınıza kesin olarak inanıyoruz!

 

Lenin ve Ekim devrimi dünya genelinde ezilenlere önemli bir çözümü bırakmıştır; „İktidar haricindeki herşey bir hayaldir!“  Bu 1 Mayıs`ta ise Avusturya`da komünistler ve devrimciler „Her şey devrim için! Herşey devrimci bir parti için!“ sloganları ve pankartlarıyla sokaklara çıktılar!

 

İbrahim Kaypakkaya yoldaş, herşeyini verdi. Partisi için hayatını feda etmekten bir an olsun çekinmedi! O biliyordu ki, devrimci bir Komünist Partisi olmadan devrim gerçek olamayacaktı!

İbrahim Kaypakkaya bu anlamda bizim için birer örnektir, öğretmenimizdir!

 

Katledilişinin 45.yılında İbrahim Kaypakkaya`yı anıyoruz! Kaypakkaya`nın açtığı yoldan yürüyerek bu yolu zaferle taçlandırmak için hayatını feda eden tüm şehitleri anıyoruz!

 

Revizyonizme Ölüm!

Faşizme ve Emperyalizme Ölüm!

Yaşasın Proleter Dünya Devrimi!

Yaşasın İbrahim Kaypakkaya`nın Yolu ve Çizgisi!

MAOİST KOMÜNİST PARTİSİ – AVUSTURYA (KURULUŞ İÇİN KOMİTELER BİRLİĞİ)