Marksist – Leninist – Maoist Parti ve Örgütlerin 3. Avrupa Toplantısı Deklerasyonu

HomeTürkçe

Marksist – Leninist – Maoist Parti ve Örgütlerin 3. Avrupa Toplantısı Deklerasyonu

Avrupa`da örgütlü bulunan uluslararası Marksist - Leninist - Maoist örgüt ve partiler Birleşik Maoist Konferans hedefi için 3.Avrupa toplantısını gerç

Dünya’daki Halk Savaşlarıyla Sınıf Dayanışması yükseltmek için Deklarasyon
Tutsak Partizan: “Parti Disiplinini Tanı, Ben Merkeziyetçilikle Savaş!”
“KENDİNDE PARTİYİ SEV, PARTİDE KENDİNİ DEĞİL”
Avrupa`da örgütlü bulunan uluslararası Marksist – Leninist – Maoist örgüt ve partiler Birleşik Maoist Konferans hedefi için 3.Avrupa toplantısını gerçekleştirdiler. Uluslararası komünist hareketin durumu, komünistlerin enternasyonal örgütlenme yönelimleri, katılımcı örgüt ve partilerin ülkelerindeki siyasal süreç ve karşı devrim güçleri ile devrimci güçler arasındaki mücadelenin somutuna dair değerlendirmelerin gerçekleştiği 3. MLM parti ve örgütler toplantısı Komünistlerin uluslararası birliği, Yeni Demokratik Devrim, Sosyalizm ve kesintisiz olarak Komünizme yürümenin en gelişmiş sınıf savaşımı biçimi olarak Dünya´daki Halk Savaşlarına dair siyasal duruşları, Halk savaşlarıyla dayanışma ve Dünya`daki devrimci politik tutsaklar, savaş tutsakları ve gericilik tarafından kaybettirilen devrimcilere ilişkin sınıf dayanışmasını yükseltme gibi başlıkları taşıyan 3. Toplantı deklarasyonu yayınladı. TKP/ML Enternasyonal İlişkiler Komitesi tarafından ulaştırılan deklarasyon ve açıklamaları yayımlıyoruz.

Marksist – Leninist – Maoist parti ve örgütlerin 3. Avrupa toplantısı deklerasyonu

Marksist – Leninist – Maoist parti ve örgütler olarak, Latin Amerika`da bulunan Markist – Leninist
– Maoist parti ve örgütlerin 5. Toplantısında yapmış oldukları çağrıya cevap olmak için birinci ve
ikinci toplantıda belirlediğimiz yönelimin devamı olarak 3. Toplantıyı gerçekleştirdik.
Başarıyla gerçekleşen 3.toplantımız teorik tartışma ve eylemde birleşmek için önemli bir kilometre taşı
olmuştur. Marksizm – Leninizm – Maoizm, özellikle Maoizm temelinde ideolojik birlik için
verdiğimiz mücadele revizyonizme karşı verilen mücadeleye mutlak olarak bağlı bir şekilde
proleter dünya devrimine hizmet etmek ve tüm çabalarımızı bu yolda güçlendirmek içindir.
Bu ilkeler etrafında toplantıya katılan parti ve örgütler arasında birlik anlayışı daha da
derinleştirilebilmiştir. Bu sürece, temel aldığımız anlayış etrafında birleşmeye hazır olan
Dünya`daki diğer parti ve örgütleride katabilmek için kararlı bir mücadele içerisinde olacağız.
Davet edilmelerine rağmen kendi durumlarından kaynaklı katılım koşullarını yaratamayan diğer
tüm parti ve örgütlere en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Bizlere sürecin gerekliliklerine hazır
olduklarını ifade eden açıklamalarınıda selamlıyor, hem kendilerini ve hemde Dünya`daki diğer
Komünist güçleri ortak çabamıza dahil etmek için tüm olanaklarımızı seferber edeceğiz.
Proleter Dünya devriminin fırtına merkezleri olan ezilen ülkelerde, özellikle en ön cephede
mücadele eden tüm Marksist – Leninist – Maoist parti ve örgütlere kızıl selamlarımızı iletiyoruz.
Peru, Hindistan, Türkiye ve Filipinlerde sürdürülen Halk Savaşları ilham aldığımız işaret fişeğidir
ve bu anlamda devrimci kararlılığımızı güçlendirmektedir. Duruşumuz kesindir! Bu Halk
Savaşlarını kendi mücadelemiz olarak görmekteyiz. Bundan kaynaklı ona yönelen her türlü
saldırıyı devrimci hazırlık ve savaşın temeline yönelen bir saldırı olarak görüyoruz. Bunu
bütünlüklü olarak red ediyoruz ve silahlı mücadelenin her türlü tasfiyesini, “barış görüşmeleri“
olarak dışa vuran her türlü teslimiyetçi tutumu yada emperyalizm, revizyonizm ve gericilikle
başka biçimdeki işbirliğini red ediyoruz!
Türkiye`de sürdürülen halk savaşı noktasında ise karanlık gelişmelerden kaynaklı zorunlu bir
şekilde vurguluyoruz! Hiç bir şart altında eski(gerici) devlet ile işbirliği, emperyalist ülkelerde
yada bürokrat kapitalist-büyük toprak ağalarının altında bulunan ülkelerde halk katmanlarının
saflarındaki güçlere saldırmak anlamına gelen işbirliği hiç bir şekilde kabul edilemez. Bu, tüm
Komünist, devrimci yada kendisine devrimci diyen partiler, örgütler, hareketler ve bireyler için
temel bir ilkedir. İşbirliğinde bulunmak bir suçtur ve Türkiyeli yoldaşlarımızı polise ve devletin
diğer yapılarına ihbar edenleri en sert şekilde mahkum ediyor, kınıyoruz. Yapılan bu şikayetin
derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Bu bağlamda ise kararlı olarak Türkiye ́de devrimci olan
güçlerin yanında olduğumuzu vurguluyoruz.
Tüm Dünya`da Komünistlerin – (Halk Savaşlarını sürdüren partiler yada parti inşasını
gerçekleştirmek için mücadele edenlerin olsun) cesaretli ve hızlı adımları görülmekte. Proleter
dünya devriminin yeni dalgasını yaratmak için Maoizm sürekli şekilde ileriye doğru
yönelmektedir. Dünya`daki Komünistlerin çabalarını birleştirmenin, geliştirmenin ve
güçlendirmenin ise yakıcı zorunluluğu ortadadır. Birleşik Maoist Konferans için mücadele görevine
sıkı sıkıya bağlı ve başarısına katkıda bulunmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz!
Maoizm Altında Birleşin!
Halk Savaşlarının Zaferi için İleri!
Komünist Partilerinin Parti İnşası ve Yeniden İnşası için İleri!
Birleşik Maoist Konferans için İleri!
Maoist Komünist Parti Fransa
Tijen Folket – Komünist Birlik, Norveç
Maoist Komünist Partisinin Kuruluşu için Komiteler Birligi, Avusturya
Kızıl Bayrak Komitesi – Almanya
Peru Halk Hareketi (Yeniden Örgütleme Komitesi)
Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist
Kızıl Bayrak Kolektifi, Finlandiya