HomeTürkçe

NEWROZ’UN RUHU EFRİN DİRENİŞİNDE YÜKSELİYOR!

Demirci Kawa’nın tüm Ortadou’ya yaydığı özgürlük ateşi, günümüz Dehaq’larına karşı çağdaş Kawa’ların ellerinde meşale olmaya devam ediyor.Kürt Ulu

DERSİM ŞEHİTLERİ KAVGADA ISRAR, ZAFERE KİLİTLENME GEREKÇEMİZDİR!
Komünist Önder KAYPAKKAYA’dan ONİKİLERE Kavga Sürüyor! ONİKİLER; VARTİNİK KIVILCIMINI YANGINA ÇEVİRMENİN ADIDIR!
“Profesör GN Saibaba ve yoldaşlarına özgürlük”

Demirci Kawa’nın tüm Ortadou’ya yaydığı özgürlük ateşi, günümüz Dehaq’larına karşı çağdaş Kawa’ların ellerinde meşale olmaya devam ediyor.

Kürt Ulusunun eşitlik ve özgürlük yolunda sürdürdüğü ulusal kurtuluş mücadelesi her Newroz’da yeniden harlanıyor. Ortadoğu halkları, ezilen sınıf, ulus ve inançlar zulme ve sömürüye karşı isyan ve başkaldırı bayrağını Newroz’larda daha güçlü şekilde dalgalandırıyor.

2018 Newroz’unu Emperyalist güçlerin, bölge gericiliğinin ve Faşist Türk Devletinin, Ortadoğu, Suriye, Rojova, Efrin’de kirli çıkar ilişkilerine dayalı, Kürt Ulusuna ve ezilen halklara yönelik katliam, saldırı ve işgal planlarını yürüttüğü bir zamanda karşılıyoruz. Başını ABD ve Rusya’nın çektiği ve tüm emperyalist devletlerin hegomanya ve çıkar dalaşına payanda olan bölge gericiliği ve Türk egemen sınıflarının saldırganlığı; Efrin’i işgal ve saldırının, ama aynı zamanda direnişin de adresi haline getirmiştir.

ABD, Rusya ve AB emperyalist devletleri her biri stratejik çıkar ve menfaatleri için, Kürt ulusunun Suriye Kürdistanı’nda elde ettiği kazanımların geriletilmesine yönelik olarak, faşist Türk devletine işgalci saldırganlığın yolunu açmışlardır.

Onun içindirki, Efrin tüm dünyanın gözleri önünde faşist Türk ordusu tarafından bombalanıyor. Sivil yerleşim yerlerine yağan bombalar ve saldırılar sonucu yüzlerce çocuk, kadın, başta olmak üzere sivil insanların alçakça katledilmesinde, tüm emperyalist haydutlar pay sahibidirler ve sorumludurlar.

Türk Hakim sınıflarının AKP kliği eliyle oluşturduğu ve tüm faşist gerici burjuva partilerinin Savaş koalisyonu olarak ortaklaştığı eksen, katıksız Kürt düşmanlığıdır. OHAL uygulamalarıyla göstermelik Meclisin by pass edilmesi ardından, Türk Milliyetçisi faşist, ırkçı politikalarla Kürt halkının mücadelesi ve direnişi hedeflenirken, tüm ilerici, devrimci toplumsal muhalefet de saldırganlıkla ve baskılarla sindirilmek istenmekte, Suriye Kürdistanı’ndaki Kürt kazanımlarının ortadan kaldırılmasına yönelik haksız, kanlı, isgalci bir savaş sürdürülmektedir. Faşist diktatörlüğün 19 Ocak işgal saldırısından bugüne, Efrin halkının ve devrimci müttefiklerinin onurlu direnişi ve karşı koyuşu da devam etmektedir.

Efrin direnişi ruhuyla 2018 Newroz’u tüm alanlarda isyan ve direniş bayrağını yükselterek, devrimci bir ruhla her türden şovenizme ve sosyal şovenizme karşı, “Gün Kürt Halkının Yanında Olma Günüdür!„ şiarı ve bilinciyle kutlayalım.

NEWROZ PiROZ BE!

YAŞASIN ÖZGÜRLÜK İÇİN BAŞKALDIRI VE DİRENİŞ!

KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRLÜ GERİCİLİK!

DİRENEN HALKLAR KAZANACAKTIR!

TKP/ML-YDK

Bidiriyi indir