Örnek Komünist Grigoris Konstantopoulos, Atina`da kitlesel şekilde sonsuzluğa uğurlandı !

HomeTürkçe

Örnek Komünist Grigoris Konstantopoulos, Atina`da kitlesel şekilde sonsuzluğa uğurlandı !

Kesintisiz  mücadelede, mütevazi yaşamıyla, duruşuyla örnek bir komünist olan Grigoris Konstantopoulos kitlesel  şekilde sonsuzluğa uğurlandı.  

Başkan Gonzalo, Fransa Reims’te Anıldı
YKP(ml)`nin Kaypakkaya Anma Gecelerine Mesajı
SÜRECİ KAVRAMAK, PARTİYLE BÜTÜNLEŞMEK, HALK SAVAŞINA SEFERBER OLMAK!

Kesintisiz  mücadelede, mütevazi yaşamıyla, duruşuyla örnek bir komünist olan Grigoris Konstantopoulos kitlesel  şekilde sonsuzluğa uğurlandı.

 

Enternasyonal proletaryanın komünizm mücadelesinde Yunanistan coğrafyasında etkin rol alan , önderlik eden YKP/ML’nin kurucu önderlerinden aynı zamanda TKP/ML’nin Onur üyesi olan komünizmin yılmaz savunucusu 23 Ocak 2017’de kaybettiğimiz Yunanlı komünist Grigoris Konstantopoulos,  28 Ocak 2017’de Atina`da sonsuzluğa uğurlandı.

Grigoris yoldaşın kaybı,başta Yunanistan halkından devrimcileri olmak üzere, Türkiyeli devrimcileri Partizan yoldaşlarını ve enternasyonal dünya devrimcileri ile komünistlerini derinden üzdü.

28 Ocak 2017 Cumartesi saat 14.00 de Atina `da Grigori yoldaşı son yolculuğuna uğurlamak üzere içinde YKP/ML, TKP/ML ve Yunanlı devrimci örgüt ve sendikalarında olduğu yüzlerce demokrat, devrimci komünist ve dostları mezarlıkta toplandı. Onlarca demokrat, devrimci, Komünist örgüt ve kurum anmaya çelenk yollamıştı.

Anma ve uğurlama merasimi saat 14.00 de başladı. Merasim başlamadan önce anmaya gelenler Gregori yoldasın naaşı önünden geçerek ona dokunarak, alnından öperek, seremoni gerçekleştirdiler.

Anma, saygı duruşu ardından, YKP/ML Merkez Komitesi adına YKP/ML sekreterinin, Grigoris yoldaşın mücadele tarihi üzerine yaptığı konuşmayla başladı. Onlarca devrimci kurum temsilcisi ve Mücadele arkadaşları, yoldaşları Grigoris anısına konuşmalar gerçekleştirdiler. Anılarını paylaştılar. Duygulu anların yaşandığı anmada sıklıkla” Grigoris yoldaş ölümsüzdür !” “ Komünizm mücadelesinin neferi yoldaş Grigoris ölümsüzdür !“ “ Grigoris yoldaş mücadelemizde yaşayacak ! “ gibi yunanca ve türkçe sloganlar kitlesel şekilde haykırıldı.
Avrupa`dan anma merasimine katılan ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu ) heyeti adına da ATİK`i temsilen türkçe bir konuşma gerçekleştirildi, konuşma yunanca`ya da anında çevrildi. Konuşmanın bitiminden sonra, “ Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi “ sloganı haykırıldı.
Saat 14.00 de başlayan anma ve uğurlama merasimi yaklaşık 4 saat sürdü. Gregori yoldaşın tabutuna YKP/ML bayrağı yanında TKP/ML bayrağıda konuldu. Toprağa verme merasimine geçilmeden önce Yunanlı bir yoldaş tarafından yunanca dilinde Enternasyonal marş seslendirdi. Enternasyonal marşa yumruklar havada kitlesel şekilde eşlik edildi.

 

Grigori yoldaşın tabutunu omuzlayan Yunanlı ve Türkiye`li devrimciler toprağa verilecek yere kadar kitlesel şekilde sloganlar haykırarak ilerlediler.
TKP/ML temsilsici, Grigoris yoldaşı anmada  konuşma yaparak,TKP/ML  Merkez Komitesinin mesajını sundu :
TKP/ML adına yapılan konuşmada şunlar dile getirildi :

 

“BİR BÜYÜK KOMÜNİSTİ; YKP/ML ÖNDERİ VE PARTİMİZ ONUR ÜYESİNİ KAYBETTİK!
Enternasyonal proleteryanın dava adamı, YKP/ML’nin kurucu önderlerinden, Partimiz TKP/ML’nin Onur üyesi komünizmin yılmaz savunucusu Yunanlı komünist Grigoris Konstantopoulos’u  23 Ocak 2017’de kaybettik.

1945’de dünyaya gelen ve henüz lise yıllarında devrim ve komünizm için mücadeleye atılan Grigoris son nefesine kadar bu davanın çıkarları için politik mücadelesini yürüttü. 1960’larda Mao’nun Sovyet revizyonizmine karşı açtığı kızıl bayrağın sahiplenilmesinde tereddüt etmemiş, Maoist gençlik oluşumunun içinde yer almıştır. O, BPKD’nin ( Büyük Proleter Kültür Devrimi ) en iyi öğrencilerinden birisi olarak ideolojik, politik mücadelede YKP/ ML yi şekillendirmiştir. Albaylar Cuntası döneminde yaklaşık bir yıl boyunca illegal koşullarda mücadele yürütmüş, sonrasında bu cunta devrilene kadar Kanada’da politik bir mülteci olarak mücadelesine devam etmiştir.
Grigori`nin yaşamı boyunca Komünist mücadelede kesintisiz bir süreci vardır.
Grigoris yoldaş 1983’den beri partimizle ilişki halindedir. Kardeş Parti YKP/ML ile olan ilişkileri inşa eden, örgütleyen bir rol üstlenmiştir. Partimizin yüzlerce kadrosuna, militanına doğrudan emeği geçmiştir. YKP/ML ve Grigoris en başta partimiz olmak üzere tüm devrimci hareketlere, politik göçmenlere her türlü maddi, manevi ve politik desteği vermekten geri durmamıştır. Onun emeği partimizin her değerine, yarattığı her olumluluğa adeta sinmiştir. O en zor dönemlerde adeta partimizin aktif bir üyesi gibi hareket etmiş, partimizi kendi partisi gibi sahiplenmiştir. Her partilimiz onda yoldaşlık ilişkisinin en güçlü, en karakterli ve samimi halini yaşamıştır. O partimize sadece emeğini değil, ruhunu, yüreğini açmıştır.

Yaşamıyla, duruşuyla mütevazi bir komünist olarak,  tanıyan herkese örnek olmuştur.

Partimiz,  7. Konferansında bu ilişkinin köklü ve derinliği üzerinden Grigori’yi Partimizin Onur üyesi yapmıştır. O partimizin her sorununa bu edindiği sıfatla kafa yormuştur. Bu kimliğin kendisine verilmesini partimizle kurulan özel bir örgütsel ilişki olarak tanımlamıştır. Partimizin istediği her yardım ve destekte sadece bunu sunmakla değil, bunun en mükemmel şekilde nasıl örgütleneceğine kafa yorarak dahil olmuştur. O partimizin ideolojik-politik sorunlarına, yanlış ve hatalarına karşıda bir partili gibi yaklaşmıştır. Bu noktada mücadelesini sürdürmüştür.
Son olarak Nisan 2015’de Almanya merkezli yapılan operasyonda soruna karşı duyarlılığı henüz tazeliğini korumaktadır. YKP/ML’nin önderliğinde etkin ve güçlü yürüyen bir kampanyada onunda tüm olumsuz sağlık koşullarına rağmen özel ve etkin bir yeri vardır. O kendi yoldaşlarının tutuklandığını ifade ederek, bu saldırının Komünizm davasına yöneldiğini ifade etmiştir. Partisiyle birlikte bu noktada uluslararası düzeyde en güçlü ve etkili kampanyayı örgütlemeyi de başarmıştır. O yürüyemeyecek koşullardayken “yoldaşlarımı görmem lazım, moral olur belki beni görmeleri” diyerek 2016 sonlarında iki defa Münih mahkemesine gelmiştir. O tam bir yoldaş sevdalısıdır.
Yunan komünist hareketinin değerli bir önderiydi o. Aynı zamanda Yunan devrimci ve sol hareketi içinde özel ve itibarlı bir yere sahipti. Büyük bir komünisti kaybettik. Acımız, kederimiz ve üzüntümüz oldukça derin. Partimizin yiğit ve eşsiz bir onur üyesini yitirdik. O 50 yıllık mücadele yaşamı ile komünist kimliği her durumda yaşatmayı başarmıştır. Yenilgilere karşı komünizm ve devrim mücadelesini örgütlemenin ve başarmanın zorunluluğuyla ilgilenmiştir. Yılgınlık ve umutsuzluk onun yaşamında yoktur.
Onun kavgası bizim kavgamızdır. O komünizmin yılmaz bir savaşçısı, son nefesine kadar sınıf mücadelesinin bir neferi ve aynı zamanda enternasyonal dayanışmanın en iyi öğretmenlerinden biriydi. Rahat uyu sevgili yoldaş. Umudun ve ideallerin mutlaka geleceği kuşatacaktır.”

 

TKP/ML temsilcisinin konuşmasının yunancaya çevrilmesi ardından, kitlesel şekilde “ Yaşasın Partimiz TKP/ML, Yaşasın Partimiz YKP/ML” sloganları güçlü şekilde haykırıldı.
Anma merasimi sonrası mezarlık yakınında Grigoris yoldaş için yemek verildi. Gregori`nin yoldaşları ve dostları onun kaybıyla oluşan boşluğu doldurmak için onun mirasına sahip çıkarak devrim, sosyalizm ve komünizm mücadelesini sürdüreceklerini ifade ettiler.
Yunanistan İKK ( İşçi Köylü Kurtuluşu ) Muhabiri

28 Ocak 2017