PARTİMİZ TKP/ML; 50 YILLIK SUSKUNLUKTAN KOPUŞ, 50 YILDIR DEVRİM VE KOMÜNİZM CÜRETİDİR!

HomeGenel

PARTİMİZ TKP/ML; 50 YILLIK SUSKUNLUKTAN KOPUŞ, 50 YILDIR DEVRİM VE KOMÜNİZM CÜRETİDİR!

“Şimdi biz, herkesin gözü önünde yükseklere bir bayrak çekiyoruz. Bu bayrak, proletaryanın Kızıl Bayrağı olacaksa, onun kızıllığını bozan bütün le

TKP/ML MK-SB: KATLEDİLİŞİNİN 48. YILINDA ÖRNEK BİZE CESARETİN!
BASKI VE ZULÜM VARSA DİRENİŞ HAKTIR!
TKP/ML: “18 MART ULUSLARARASI POLİTİK TUTSAKLARLA DAYANIŞMA GÜNÜNDE DEVRİMCİ VE KOMÜNİST TUTSAKLARLA ULUSLARARASI DAYANIŞMAYI BÜYÜTELİM! HİNDİSTAN’DA SÜREN HALK SAVAŞIYLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLALIM, HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST) TUTSAKLARINA SAHİP ÇIKALIM!”
50.yıl

50.yıl

Şimdi biz, herkesin gözü önünde yükseklere bir bayrak çekiyoruz. Bu bayrak, proletaryanın Kızıl Bayrağı olacaksa, onun kızıllığını bozan bütün lekeler, ciddi ve titiz bir çabayla silinip atılmalıdır.(İBRAHİM KAYPAKKAYA)

O Kızıl Bayrak, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katledilmesi sonrası revizyonizmin, kızıl bayrağı pasifist, sınıf işbirlikçi çizgiyle lekelemesine karşı açık bir meydan okumadır.

O Kızıl Bayrak, çok uluslu yapıyı ve Kürt Ulusunu yok sayan, en temel haklarını görmezden gelen revizyonizme, sosyal-şovenizme karşı Marksizm-Leninizm-Maoizm hattının kuşanmasıdır.

O Kızıl Bayrak, faşist Kemalist diktatörlüğü ilerici gören, halka yanlış bilinç taşıyan, faşizm gerçekliğini karartan tüm yanlışlara karşı Türk, Kürt ve çeşitli milliyetlerden emekçi halkın gerçeği kavraması için göndere çekilmiştir.

O Kızıl Bayrak, devrimci teori olmadan devrimci pratiğin, Komünist Partisi olmadan halkın iktidarının olanaksızlığının en üst düzeyde bilince çıkarılmasıdır.

O Kızıl Bayrak, yarı feodal-yarı sömürge toplumsal yapıda silahlara dayanmaksızın Komünist Partisi’nin komünist niteliklerini kazanamayacağı ve koruyamayacağının ilanıdır.

O Kızıl Bayrak, halkın iktidarının proletaryanın önderliği, Komünist Parti’nin kumandası ile Halk Savaşı olmaksızın zafere ulaşamayacağının en kararlı beyanıdır.

O Kızıl Bayrak, revizyonizme, oportünizme, reformizme, tasfiyeciliğe karşı kesintisiz, sürekli ve keskin bir mücadele demektir.

O Kızıl Bayrak, Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin cüretiyle amansız bir sınıf mücadelesi bilinci, 15-16 Haziran’ın dersleriyle devrimin yolunun umutlu kavranışı, sağ pasifizm ve sol maceracılıktan kopuşun çizgisidir.

O Kızıl Bayrak, kurucu ve kuramcı önderin, büyük cüretle tüm pusatları kuşanması, savaş meydanında akıtılmış kızıl kan, verilmiş can, düşmana korku, dört genel sekreter, onlarca kadro, yüzlerce militanın ölümsüzleşirken gelecek düşü, zindanlarda direniş ve tam kesintisiz şekilde 50 yıllık devrim ve komünizm cüretidir.

Partimiz 50 yaşında. Kutlu olsun, enternasyonal proletaryanın kızıl güzergâhından şaşmayan 50 yıllık mücadelemiz. Şan Olsun Halk Savaşı yolunda halkın iktidar mücadelesinin önder ve örgütlü gücü Partimiz TKP/ML’ye…

Şubat 2022

COMMENTS