PARTiZAN: Komünist Önder Kaypakkaya`yı  anmak için düzenlediği gece ve etkinliklere tüm emekçileri, devrimcileri, yurtseverleri ve Partizan yoldaşları katılmaya çağırdı !

HomeTürkçe

PARTiZAN: Komünist Önder Kaypakkaya`yı anmak için düzenlediği gece ve etkinliklere tüm emekçileri, devrimcileri, yurtseverleri ve Partizan yoldaşları katılmaya çağırdı !

Partizan, katledilişinin 44. Yılında Komünist önder İbrahim Kaypakkaya`yı  anmak için düzenlediği gece ve etkinliklere tüm emekçileri, devrimcileri, y

“GERÇEKLER DEVRİMCİDİR” MEYDAN OKUMASI 28 YAŞINDA! KOMSOMOL PARTİ YÖNELİMİ İLE YOL AÇMAYA DEVAM EDECEK!
TKP/ML MK-SB: “KİMSE KARANLIĞA UYANMASIN DİYE SABAHLARA GÜNEŞ OLANLAR!..” TİKKO DERSİM BÖLGE KOMUTANIMIZ ÖZGÜR İLE SAVAŞÇIMIZ ASMİN ÖLÜMSÜZDÜR!
Hindistan’da HKP(Maoist) Önderliğinde Sürdürülen Halk Savaşı ve HKP(Maoist) Tutsakları İle Enternasyonal Dayanışma Toplantısı Gerçekleştirildi

Partizan, katledilişinin 44. Yılında Komünist önder İbrahim Kaypakkaya`yı  anmak için düzenlediği gece ve etkinliklere tüm emekçileri, devrimcileri, yurtseverleri ve Partizan yoldaşları katılmaya çağırdı.

Katledilişinin 44.yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya`nın ışıklı yolunda tarihten geleceğe Yürüyoruz !

Kadın Erkek İşçiler, Emekçiler,

Bundan 44. Yıl önce 18 Mayıs 1973’te doksan gün süren işkencelerde „ser verip, sır vermeyen „ önderimiz İbrahim Kaypakkaya yoldaş (Diyarbakır )Amed zindanlarında faşist cellatlarca katledildi. Kaypakkaya yoldasın işkencehanelerde başeğmeyen kararlı duruşu yoldaşlarına olduğu kadar tüm devrimcilere de örnek oldu ve olmaya devam ediyor. Faşizmin zindanlarında işkencehanelerde direnmenin, onurlu, kararlı duruşun adı olan Kaypakkaya sadece fiziksel direnişiyle tarihe mal olmadı.

 

Onu unutulmaz kılan Türkiye ve devrim gerçekliğini, TKP-ML ile ifadesini bulacak olan ideolojik politik çizgide somutlamasıydı. TKP/ML` nin kuruluşuna temel teşkil eden devrimci komünist teoriyi, revizyonizme, oportonizme, pasifizme, parlementerizme ve reformizme karşı ideolojik mücadele yürüterek şekillendirdi.

Türkiye devrimci hareketi tarihinde 71 ihtilalci devrimciliğinin içinde onun yeri ayırtedicidir. Kaypakkaya yoldaş Marksizm-Leninizm ve Maoizmin bilimsel yol göstericiliğinde, Büyük Proleter Kültür Devriminin de etkisiyle, ülkemiz Türkiye gerçekliğini tahlil etmiş, muazzam ve derinlikli bir devrimci teorik hat oluşturmuştur.

Teorik planda uzlaşmaz bir hatta durmuş, pratik olarak ta Türkiyede sınıf mücadelesinin tarihi tecrübelerini ele alıp değerlendirmiş, 15-16 Haziran Büyük işçi direnişinden dersleri çıkarmış, Silahlı halk savaşı yoluyla devrimin imkanlı hale geleceğini savunup, buna uygun davranmıştır. Silahların eleştirel gücüyle Türk Hakim sınıflarının burjuva / feodal faşist devletinin altedilebilmesi için Halk Savaşı yolunu göstermiştir. Partinin ve halk ordusunun mücadele içinde gelişip çelikleşeceğini berrak bir şekilde ifade etmiş ve ardıllarına doğrultuyu göstermiştir.

Kaypakkaya yoldasın düşünselliğinde, yalpalama, uzlaşma, kendiliğindencilik, ve güce tapma yoktur. Proletaryanın kızıl sancağını göndere çeken önder yoldaş Kaypakkaya; Türkiye devriminin yolu, ittifaklar ve cephe politikası, Demokratik Halk devriminin dostları ve düşmanları, Faşist Kemalist diktatörlüğün ve devletin niteliği ile faşizmin yüzünde maske görevi gören Parlamentonun işlevini doğru biçimde ortaya koymuş, Kürt ulusuna tam hak eşitliğini ve kendi kaderin tayin hakkını kayıtsız şartsız savunarak, şovenizme/ sosyal şovenizme ve Kemalizm zehrinden etkilenen tüm küçük burjuva devrimciliğine karşı sınıf bilinçli proletaryanın ülkemizdeki komünist sesi ve önderi olmuştur.

O, azınlık milliyetlere yönelik uygulanan milli zulüm ve katliamlara karşı tavır alması yanında, Türkiye devrimin asgari ve azami programına ilişkin de kavramamız ve uygulamamız için bilimsel aydınlatıcı tahliller sunmuştur.

Kaypakkaya yoldaşın bize bıraktığı güzergahta Demokratik Halk devrimi yolunda, Halk savaşı mücadelesinde 45 yıldır yüzlerce kadro, üye, militan ve savaşçısını kaybetmiş bir geleneğin temsilcileri olarak; en son Dersim / Aliboğazda 8 Halk savaşçısı gerillanın tereddütsüz direnişi ve düşmana karşı koyuşları devrim davasına adanmışlığın son örnekleridir. Vartinikten, Aliboğaza direniş ruhuyla İbrahim yoldaşın kurduğu parti saflarında ve çizgisi önderliğinde toprağa düşen halk ordusunun Partizan savaşçılarının can ve kan pahasına yarattıkları değerleri savunarak, izlerinden gitmeye, tarihten geleceğe yürümeye devam edeceğiz !

Emekçiler,

Önder yoldaşı andığımız bu süreçte Faşist türk devletinin dümenindeki Tayyip Erdoğan nın AKP hükümeti eliyle Kürt ulusuna karşı topyekün ve dozu artan düzeyde saldırılar yapılmakta, seçilmiş HDP milletvekilleri, belediye başkanları devlet terörüne mağruz kalmakta ve tutuklanmaktadırlar. Muhalif basın, gazeteci, sosyalist devrimciler ve kamu emekçisi eğitimciler tutuklanmakta, işlerinden atılmaktadırlar. OHAL ve KHK lerin hüküm sürdüğü bir süreçte faşist devletin her türlü azgınlığıyla saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde, Anayasa ve başkanlık tartışmaları ekseninde 16 Nisan`da göstermelik bir referandum oyunu sergilendi. Faşist Türk hakim sınıfları arasında süren it dalaşında, faşist sistemin şu yada bu biçimine evet yada hayır demenin işçi, emekçiler ve ezilenler cephesindekiler için hiç bir yararı ve getirisi yoktur. Düzen içi çözüm arayışlarına karşı, devrimci mücadeleyi yükseltmenin, kurtuluşun sandıkta değil halkın örgütlülüğü ve halk ordusunun savaşıyla kazanılabileceği bilinciyle mücadelenin büyütülmesi gerektiğini bir kez daha ilan ediyoruz !

Devrimciler, Yoldaşlar,

Kaypakkaya yoldaşı unutulmaz kılan, 45 yıl önce yaktığı isyan ateşinin her türlü dış ve iç saldırıya karşın parlayarak sürdürülüyor olmasının esas nedeni, devrimci değerlerin ölümüne savunmanın, ser verip sır vermemenin, sistemle hiçbir biçimde uzlaşmamanın, teslimiyetin değil direnişin sembolü olmasındandır.

Katledilişinin 44. Yılında Komünist önder Kaypakkaya yoldaşı anmak için düzenlediğimiz gece ve etkinliklere tüm emekçileri, devrimcileri, yurtseverleri ve Partizan yoldaşlarımızı katılmaya çağırıyoruz !

Komünist Önder Kaypakkaya yoldaş çeşitli milliyetlerden Türkiye proletaryasının ve emekçi halkının devrim, sosyalizm ve komünizm mücadelesinde sonsuza dek yaşayacak!

PARTiZAN