Sosyal Medya Üzerinden Yaratılmaya Çalışılan Dejenerasyona Alet Olmayalım!

HomeTürkçe

Sosyal Medya Üzerinden Yaratılmaya Çalışılan Dejenerasyona Alet Olmayalım!

Yakın tarihte yaşamımıza giren “Sosyal Medya” bilinen klasik medya kavramından farklı  bir yapısal bir dönüşüme uğrayarak, interaktif  çok boyutlu bir

PARTİZAN, Avrupa`da Kaypakkaya Panelleri gerçekleştirdi!
Dersim Partizan ve PŞTA’dan 12 Halk Savaşçısı için açıklama
KOMÜNİST-DEVRİMCİ ÇİZGİDE ISRAR VE MÜCADELE, TOPYEKÜN SALDIRI ABLUKASINI DAĞITACAKTIR!

Yakın tarihte yaşamımıza giren “Sosyal Medya” bilinen klasik medya kavramından farklı  bir yapısal bir dönüşüme uğrayarak, interaktif  çok boyutlu bir iletişim halini almıştır. Buna paralel günümüzde toplumsal hayatta yaşanan bir çok gelişme artık direkt yada dolaylı biçimde söz konusu yeni medya biçiminden etkilenerek veya esinlenerek şekillenmektedir. Bu değişimin yarattığı olanaklar ve rollerine örnek olarak Gezi İsyanı ve Arap Baharı’nı verebilmek mümkün.

İletişimi kolaylaştıran ve “doğrudan” aktarıma imkan sağlayan sosyal medya sayesinde yaşanılan süreç sansüre takılmaksızın kitlelere ulaşmıştır. Bu yönüyle iktidarın hedefi olmaktan kurtulamayan sosyal medya egemenlerin denedimi ve kontrolüne de  açık bir alandır. 15 Temmuz darbe girişimi sürecinden sonra özellikle iktidarın “sosyal medya operasyonları” şeklinde tanımladığı ve binlerce insanın tutuklanmasına yol açan bu operasyonlar; bu denetimin ne yönlü geniş olduğunu bize tanıtlar. Bu denetimden bi haber siyasal mücadeleyi salt bu alanla sınırlamak ve burdan doğru bir üretim içinde olmak şüphesiz deşifrasyon yönünden ciddi sorunları beraberinde getirir, bir karşılığı olmayan bu üretim aktif mücadeleden bireyleri izole eder. Birey buradan yazdığı birkaç cümle ile deyim yerindeyse günü kurtarır sürecin ona yüklediği misyonu “kendince” yerine getirmiş olur(!)

Sözünü ettiğimiz dejenerasyon günümüzde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır, kendini sosyal medyayla sınırlayan, iktidarı hedefleyen; devrimci mücadelenin öznesi haline gelmekten çok sanal bir mecranın öznesi olan, buradan doğru kendini var eden “devrimcilerin” “kalemşörlerin” limanı ne yazık ki  reformizm ve pasifizmden öteye geçmemektedir. Saflarımızda bu durumundan kaynaklı ciddi bir bilgi kirliliğin oluştuğunu söylemek mümkündür. Sosyal medya kullanıcılığımız enformasyondan çok deformasyona hizmet eden bir hale bürünmüştür, bu alanın yapısı gereği manipülasyona açık bir yer olduğunu bilmek gerekir çünkü teyit,kanıt, 5N1K gibi filtrelemelere tabi değildir. Burada söylediğiniz bir sözün biri ya da birileri tarafından söylenmiş gibi yansıtabilirsiniz, kısaca özetlersek manipülasyona sınırsız bir alan açmaktadır sosyal medya. Bu durumun yansımalarının artışı siyasetimizin iç tartışmalarının başladığı dönemle paralellik taşımaktadır, yukarıda bahsettiğimiz denetime açık bu alandan siyasetin iç meselelerinin en pervasız şekilde tartışıldığına tanık olduk. Ajan pratiklerine taş çıkaracak bildiri/yazılar kaleme alındı. Yaratılan bu rüzgara ne yazık ki kollektifimizin emekçileri de kapılmış ve bilinçli tahriklere boyun eğerek tasfiyeci ve hizipçi faaliyetin değirmenine su taşımıştır. Şunu biliyoruz ki yaşanan bu kirlilik kollektifimize değil tasfiyeciliğe, örgüte değil, örgütsüzlüğe, birliğe değil dağılmaya, çözüme değil, çözümsüzlüğe hizmet eder.

Bir komünistin görevi siyasi tartışmaları klavyeden değil gerekli organları ve örgütütü işleterek yürütmektir. Çözümün adresi yalnızca buralardır bu organlara alternatif düşmanın denetiminde olan bir alan asla olamaz.

Her bir yoldaş bunun bilincinde olmalı bu mekanizmaları işletmenin kararlılığını kuşanmalıdır, bilinçli varedilen bu dejenerasyona geçit vermeyelim.

İKK okuru