TKP/ML-ENTERNASYONAL KOMİTE : “TAY DAĞI”NDAN YÜCE ÖLÜMLER VE BAŞKAN GONZALO’NUN BİZLERE BIRAKTIĞI MUHTEŞEM MİRAS!

HomeTürkçe

TKP/ML-ENTERNASYONAL KOMİTE : “TAY DAĞI”NDAN YÜCE ÖLÜMLER VE BAŞKAN GONZALO’NUN BİZLERE BIRAKTIĞI MUHTEŞEM MİRAS!

“Biz halkın çıkarlarını savunuyoruz, bizim işimiz budur. Şimdi bu koşullar içindeyiz. Bazıları buna bozgun diyorlar. Bırakın rüya görmeye devam etsinl

TKP/ML CC-PB : COMRADE GONZALO, LEADER OF THE REVOLUTION IN PERU, IS IMMORTAL!
TKP/ML MK-SB: PERU DEVRİMİ ÖNDERİ GONZALO YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!
TKP/ML ZK-PB : GENOSSE GONZALO, DER ANFÜHRER DER REVOLUTION IN PERU, IST UNSTERBLICH!

“Biz halkın çıkarlarını savunuyoruz, bizim işimiz budur. Şimdi bu koşullar içindeyiz. Bazıları buna bozgun diyorlar. Bırakın rüya görmeye devam etsinler. Bugün bu durumun yolumuz üzerinde bir büküntüden ibaret olduğunu ilan ediyoruz. Yol ortasında sadece bir büküntü. Yol uzundur ve biz bu yolu kat edeceğiz. Hedefe erişeceğiz. Göreceksiniz.” ((Başkan Gonzalo)

Acımız ve öfkemiz büyüktür. MLM’in büyük fikir ve eylem insanını sonsuzluğa uğurladık. 87 yıllık ömrünün 29 yılını askeri bir deniz üssünde tutsak olarak geçiren Peru Komünist Partisi kurucu ve kuramcı lideri, MLM’nin sarsılmaz savunucusu Başkan Gonzalo emperyalistlerin uşağı Peru faşist devleti tarafından tedavisi engellenerek katledilmiştir.

Başkan Gonzalo gibi büyük bir komünisti sonsuzluğa uğurlamanın hüznünü yaşarken ne yas tutacağız ne de kahrolacağız. Yapmamız gereken emperyalistler ve uşaklarına karşı öfkemizi daha da büyütmek, politik iktidarı alma mücadelemizin bizlere yüklediği görev ve sorumluluklarımıza daha fazla kenetlenmek olacaktır. Yapacağımız ve yapmamız gereken budur.

Başkan Gonzalo’nun ölümü sıradan bir ölüm değildir. Çünkü, o sıradan biri değildir ve düşman da ona sıradan yaklaşmamıştır. Onun düşüncelerinden ve düşman karşısındaki netliğinden o kadar korkmuşlardır ki yargılamasını dahi maskeli görevliler yapmış, 29 yıl boyunca bir askeri deniz üssünde hapsetmişlerdir. Emperyalist efendilerinin desteğiyle Başkan Gonzalo’yu ele geçiren Peru egemen sınıfları, onu gözden düşürmek ve kendi güçlerini göstermek için kafes içerisinde basının karşısına çıkardıklarında Başkan Gonzalo, boyun eğmez duruşuyla ve verdiği mesajla onları bir kez daha bozguna uğratmıştır. Onun gücü, bir proleterin dünyadaki temel karşıtlığı ifade ederken kullanabileceği en net tanımlama olan “proletarya ve burjuvazi”, “biz ve onlar” karşıtlığını en derin ve en dolambaçsız sözlerle ifade edebilmesindeki sadelikten gelmektedir. Marksizm-Leninizm-Maoizm’in sentezlenmiş halinin PKP önderliğinde büyük gelişmeler kaydetmiş olan Halk Savaşı’nda, Peru’nun yoksul halk kitlelerinin sınıflar mücadelesi tarihinde bıraktıkları izlerde somutlanmıştır.

Emperyalistler ve faşist Peru devleti, onun düşüncelerindeki düşmanla araya çizilen keskin ve aşılmaz sınırların proletarya ve yoksul halk kitlelerinde yarattığı keskin dönüşümden ürkmüşlerdir. Burjuva sistemle uzlaşma boşluğu bırakmayan, iki karşıt ve uzlaşmaz kamp arasındaki uzlaşmaz çelişkiyi silikleştirmeyen bir bilinç ve pratik önderlik tarzını kendisinde somutlayan Başkan Gonzalo, proletaryanın politik iktidarı kazanabilmesi için neyi, nasıl ve hangi araçlarla yapabileceğinin adı olmuştur aynı zamanda. Proletaryanın büyük ustası Mao Zedung yoldaşta somutlanan Marksizm-Leninizm’deki gelişimi tarifleyen ve ML’nin bir üst aşaması olan MLM’yi günümüzün referans noktası yapan Başkan Gonzalo’nun bu kavrayışı, enternasyonal proletarya açısından tarihsel öneme sahip olmuştur. Bu kavrayış seviyesi onu komünistler içerisinde önder komünistlerden biri haline getirmiştir.

Enternasyonal proletarya, tarihin akışını işçi sınıfı ve ezilen emekçiler lehine değiştirme yürüyüşünü birbirinden değerli sayısız neferini sonsuzluğa uğurlayarak, büyük bedeller ödeyerek devam ettiriyor. Komünistlerin yaşamları gibi ölümleri de öğreticidir. Biz bunu en başta partimizin kurucu önderi İbrahim Kaypakkaya olmak üzere sayısız komünistin tutsaklıklarında, düşman karşısındaki tavizsiz konumlanışlarında ve ölüm karşısındaki duruşlarında gördük. Onlardan öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz.

Komünistler olarak iyimseriz. Çünkü, tarihin durdurulamaz akışının komünizme doğru ilerlemek zorunda olduğunu biliyoruz. Gonzalo yoldaş tıpkı kendisinden önceki komünistler gibi komünizme doğru uzun yürüyüşümüzde en kötü koşullarda dahi komünizme inancımızı yükseklerde tutmayı ve proletarya ve ezilen halk kitlelerinin yıkan ve yapan kahredici gücüne güvenmeyi öğretmiştir.

Peru proletaryası ve ezilen emekçilerine, Perulu MLM’lere güveniyor, dayanışma ve desteğimizi iletiyoruz. Başkan Gonzalo’nun fikirleri olduğu kadar düşman karşısındaki duruşu onlara rehberlik etmeye devam edecek ve politik iktidarı elde etmelerinde temel dayanak noktaları olacaktır. Peru proletaryası ve ezilen emekçileri, PKP önderliğinde Halk Savaşı’yla yollarına çıkan engelleri aşabilecek ve Başkan Gonzalo ve binlerce Perulu komünistin bıraktığı büyük mirası kendilerine rehber edineceklerdir.

  • Başkan Gonzalo Yeni Demokratik Devrim, Sosyalizm ve Komünizm Kavgamızda Yaşayacak!
  • Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!
  • Yaşasın Halk Savaşı!
  • Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

TKP/ML – ENTERNASYONAL KOMİTE

1 Eylül 2021