TKP/ML: FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ KURUCU ÖNDERİ JOSE MARİA SİSON (KA JOMA) ÖLÜMSÜZDÜR!

HomeGenel

TKP/ML: FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ KURUCU ÖNDERİ JOSE MARİA SİSON (KA JOMA) ÖLÜMSÜZDÜR!

Filipinler Komünist Partisi (FKP) kurucu önderi Jose Maria Sison, 16 Aralık 2022 tarihinde 83 yaşında yaşamını yitirdi. FKP’li dostlarımızın ve Filipi

Filipinler Komünist Partisi (CPP) : Yaşasın Başkan Gonzalo’nun Hatırası!
FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ MK-SB: KA LAAN VE KA BAGONG-TAO’YA EN YÜKSEK SAYGILAR
FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ : ENTERNASYONAL KOMÜNİST BİRLİK’İN KURULUŞUNUN İLAN EDİLMESİ ÜZERİNE

Filipinler Komünist Partisi (FKP) kurucu önderi Jose Maria Sison, 16 Aralık 2022 tarihinde 83 yaşında yaşamını yitirdi. FKP’li dostlarımızın ve Filipinler halkının acısını paylaşıyor, mücadelelerini sahipleniyoruz.

Filipinler işçi sınıfı ve emekçileri, FKP önderliğinde yarım asrı aşan devrimci silahlı mücadele sürdürmektedir. Jose Maria Sison, bu yarım asrı aşan silahlı mücadelenin, FKP’nin Demokratik Halk Devrimi ve Sosyalizm mücadelesinin tartışmasız en önemli önderlerinden biri olmuştur. Uzun yıllar süren tutsaklığı sonrası, 1987 yılında uluslararası bir konferans için Hollanda’ya giden Sison, Filipin devleti tarafından pasaportu iptal edilerek sürgüne zorlanmış ve “istenmeyen kişi” ilan edilmiştir. Ayrıca Ağustos 2002 tarihinden itibaren de ABD tarafından “teröre destek veren kişi” olarak ilan edilmiştir. Sison, 2007 yılında bu kez de Avrupa’da tutuklanmış, yoğun protestolar ve çeşitli girişimler sonucunda serbest bırakılmıştır. Sürgünde olduğu uzun yıllar boyunca da görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmiştir.

Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun emperyalizme, faşizme, feodalizme ve her türden gericiliğe karşı mücadele edenler saygıyı ve onurlandırılmayı hak eder. Günümüzün devrimci önderlerinden Jose Maria Sison, yaşamını FKP’nin gelişimi ve Filipinler halkının mücadelesi için adamıştır. Bu yüzden de enternasyonal proletarya ve dünyanın ezilen halkları tarafından onurlandırılmayı ve saygıyı hak eden devrimci önderlerden biri olarak sınıf mücadelesinin tarihsel belleğinde kendisine yer açmıştır.

Her gözeneğinden irin ve kan akıtıp çürüyerek varlığını devam ettiren emperyalist-kapitalist sistemin derinleşen çelişkilerinin proletarya ve ezilen emekçi halklar açısından ortaya çıkardığı katlanılmaz sonuçlar, aynı zamanda alternatif arayışlarını da güncel bir sorun haline getirmiştir. Derinleşen yoksulluk ve yaygınlaşan emperyalist saldırganlık, halk kitleleri açısından verili sistemle uyuşan çözümlerden uzaklaşmayı getirirken, devrimci ve komünistler açısından da devrim mücadelesini geliştirmenin objektif zeminini oluşturmaktadır.

Dünyanın birçok coğrafyasında halkların kendiliğinden gelişen direniş ve mücadelesine tanıklık etmekteyiz. Emperyalist-kapitalizmin çelişkilerinin derinleşerek sürdüğü, halk kitlelerinin yoksulluk ve baskı altında yaşam koşullarından çıkış arayışlarının arttığı ve bu arayışların toplumsal direnişlere dönüştüğü günümüz koşullarında, verili sömürü ve talan düzeninin gerçek alternatifi komünistlerin elindedir. Sistemle kesişen, sistemle uzlaşan hiçbir araç ve yöntem, geleceğin dünyasını yaratmaya muktedir değildir. Sistemi reforme ederek halk kitleleri açısından elverişli bir zemin yaratma saçmalığından uzaklaşan her adım desteklenmeli, geliştirilmelidir.

FKP önderliğinde yürütülen devrimci gerilla savaşı bu açıdan önemlidir.  Filipinler işçi sınıfı ve ezilen halkını kurtuluşa götürecek yegâne yol, devrimci mücadelenin geliştirilmesi ve iktidarın Demokratik Halk Devrimi ve Sosyalizm perspektifiyle ele geçirilmesi olacaktır.

FKP kurucu önderi ve günümüzün önemli devrimcilerinden Jose Maria Sison’u saygıyla anıyoruz.

  • Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!
  • Yaşasın Filipinler Komünist Partisi Önderliğinde Sürdürülen Devrimci Savaş!
  • Jose Maria Sison Ölümsüzdür!

 

17 Aralık 2022

TKP/ML

(Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist)

 

COMMENTS