TKP/ML: KATLİAMCI HİNT DEVLETİNİ PROTESTO EDELİM, HİNDİSTAN HALKININ KURTULUŞ MÜCADELESİNİ DESTEKLEYELİM!  “7-15 TEMMUZ KAGAAR OPERASYONUYLA MÜCADELE HAFTASI”NA SEFERBER OLALIM!

HomeGenel

TKP/ML: KATLİAMCI HİNT DEVLETİNİ PROTESTO EDELİM, HİNDİSTAN HALKININ KURTULUŞ MÜCADELESİNİ DESTEKLEYELİM! “7-15 TEMMUZ KAGAAR OPERASYONUYLA MÜCADELE HAFTASI”NA SEFERBER OLALIM!

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) önderliğinde yürütülen Halk Savaşı 50 yıldan fazla bir süredir kesintisiz devam etmektedir. Hindistan halkının kur

ENTERNASYONAL KOMÜNİST BİRLİK (EKB): BİN KILIÇ DARBESİYLE PARÇALANMAKTAN KORKMAYANLAR HÜKÜMDARI TAHTINDAN ALAŞAĞI EDEBİLİRLER!
Hindistan Komünist Partisi (Maoist): YOLDAŞ ANDREAS VOYATZOGLOU’YA KIZIL SELAMLAR!
Hindistan Komünist Partisi (Maoist) – Merkez Komite: 21-27 EYLÜL 2023 TARİHLERİ ARASINDA, PARTİMİZİN 19. YILINI DEVRİMCİ COŞKU VE KARARLILIKLA KUTLAYALIM!

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) önderliğinde yürütülen Halk Savaşı 50 yıldan fazla bir süredir kesintisiz devam etmektedir. Hindistan halkının kurtuluş yolu olan Yeni Demokratik Devrim için Halk Savaşının zaferine olan inanç ve kararlılık en zorlu şartlarda, Hint devletinin yoğun saldırılarına rağmen sürdürülmektedir.

Hint egemen sınıfları, halk kitlelerinin isyancı ruhunun Halk Savaşı ile kaynaşmasından, komünist çizgi hattında uzlaşmaz ve bağımsız bir güç olmasından korkuyor. Devletin tüm şiddet aygıtları onlarca yıldır Halk Savaşını bastırmak ve yok etmek üzere seferber olmuş, birçok defa gerilla güçlerini yok etmek için kampanyalar eşliğinde kapsamlı askeri hareketler yürütmüştür. Ancak her defasında başarısız olan Hint gericiliği, yeniden ve yeniden acımasız katliamlarını devreye sokmaktadır.

Hint devleti Ocak 2024’de HKP(Maoist) önderliğindeki Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu’na (PLGA) karşı “Kagaar Operasyonu” adında bir yok etme operasyonu daha başlatmıştır. 6 ay boyunca emperyalist silah sanayinin yüksek teknoloji içeren silahları ile halka, gerilla güçlerine ve demokratik hareketlere karşı bir dizi katliam gerçekleştirmiştir. Hint gericiliği, operasyon düzenlediği alanlarda 6 aylık bebekten 60 yaşındaki yaşlı insanlara kadar gözü dönmüş bir şekilde katliama yönelmiş, sivil halkı katlederek PLGA gerillası diye dünyaya propaganda etmiştir. Filipinler’den Peru’ya, Türkiye’den Nepal’e, Meksika’dan Kolombiya’ya ve Siyonist İsrail’e kadar gerilla mücadelesi ve isyanların olduğu ülkelerde her faşist ve gerici rejimin silahsız halkı katlederek direnişçi ve gerilla şeklinde sunduğu bilinmektedir. Gerilla güçleri karşısında çaresiz kalan katliamcı devletlerin, “bataklığı kurutmak” yani gerillanın halk ile birleşmesini engellemek için halkı korkutma, sindirme ve yaşam alanlarından koparma hedefi vardır. Şimdi Hint gericiliği de bir kez daha Kagaar Operasyonu ile bu hedefe kilitlenmiştir.

Hint devleti, 1 Ocak’ta Chhattisgarh eyaletinde içinde altı aylık bir kız çocuğunun da bulunduğu bir katliam gerçekleştirdi. Devamında Chipurbati, Korcholi, Aapatola, Kakur-Tekametta, Pidiya, Rekavaya ve Gobel’de birer hafta aralıklarla katliamlarına devam etti. Hint gericiliği, 6 ay boyunca içinde PLGA gerillalarının da olduğu silahsız köylüleri, devrimcileri, genç, yaşlı, kadın, çocuk gözetmeksizin 125 kişiyi katletti ve katletmeye de devam ediyor.

Hindistan Halk Savaşına düşmanlık kuşkusuz halkın kurtuluş mücadelesine düşmanlıktır. Halkın emperyalizme, feodalizme ve komprador-bürokrat burjuvazinin azgın sömürüsüne karşı öfkesi, kini ve isyanı HKP(Maoist) önderliğinde birleştiğinde yenilmez bir güç olacaktır. Hint gericiliğini korkutan şey ise budur. Hindistan Halk Savaşı, Hindistan halkının isyancı ruhunu savaştıracak güce ve kabiliyete sahip olduğu için yok edilmeye çalışılmaktadır.

Bugün Hindistan halkının kurtuluş mücadelesiyle, yok edilmeye çalışılan Hindistan Halk Savaşı ile en güçlü dayanışmayı göstermek, proleter enternasyonalizmi ruhunu kuşanmak demektir. “Bir halkın ordusu yoksa hiçbir şeyi yoktur.” Hint gericiliğinin PLGA’ya saldırısı, ona yönelik imha operasyonları halkı güçsüz, örgütsüz bırakmak ve kendisine yönelen öfkenin savaşçı ruhunu kırmak içindir. Halk Savaşının zaferi onlar için en büyük kabustur.

Gerici Hint devletinin ve Kagaar Operasyonunun halka yönelik katliamlarını protesto edelim. Hindistan Halk Savaşı ile daha güçlü dayanışma ruhunu kuşanalım.

Tüm güçlerimizi, ilerici ve devrimcileri, demokratik hareketleri, anti emperyalist ve anti faşist güçleri, tüm duyarlı kesimleri 7 ve 15 Temmuz tarihleri arasını, katliamcı Hint gericiliğinin Kagaar Operasyonuna karşı eylem ve mücadele haftası olarak ele almaya, harekete geçmeye, Hindistan Halk Savaşı ile dayanışmaya çağırıyoruz.

-Kahrolsun Hint Gerici Devleti ve Katliamcı Kagaar Operasyonu!

-Yaşasın Hindistan Komünist Partisi (Maoist)!

-Yaşasın Hindistan Halk Savaşı!

-Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

TKP/ML

Türkiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist

Haziran 2024

COMMENTS