TKP/ML MK-SB: NEWROZ, EZİLEN HALKLARIN VE KÜRT ULUSUNUN KUDRETLİ BALYOZUDUR!

HomeTürkçe

TKP/ML MK-SB: NEWROZ, EZİLEN HALKLARIN VE KÜRT ULUSUNUN KUDRETLİ BALYOZUDUR!

Newroz, tarihin derinliklerinden beslenerek gelen, zalimlere karşı kurtuluş mücadelesinin simgesidir. Dehak’ın, zulümle inşa ettiği ve kölelik zincirl

TKP/ML MK-SB: İBRAHİM KAYPAKKAYA BİR ÖNDERLİK MANİFESTOSUDUR!
TKP/ML MK-SB: PERU DEVRİMİ ÖNDERİ GONZALO YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!
TKP/ML MK-SB: “Düşleri Sınırsız, Yaşamları Sonsuz, Kavgaları Amansız Olanlara; Hasan Ataş Yoldaş Halk Savaşı’nın Kararlılığıdır!”

Newroz, tarihin derinliklerinden beslenerek gelen, zalimlere karşı kurtuluş mücadelesinin simgesidir. Dehak’ın, zulümle inşa ettiği ve kölelik zincirleriyle kurduğu acımasız ve gaddar düzenine karşı zulme meydan okuyan, kölelik zincirlerini parçalayan bir uyanıştır Newroz. Demirci Kawa’nın halkın sırtında şakırdayan zulüm kırbacına karşı öfkeyle kabaran, haklılıkla haykıran balyozudur Newroz. Ezilenlerin isyanı ve öfkesinin kudreti ile zalimin beynini parçalayan Kawa’nın ruhudur Newroz.

“Tarihsel, sosyal, ekonomik şartların zaruri neticesi”dir Newroz. Bu neticedir ki ezilen halkların bilincinde binlerce yıl boyunca yaşamış, uyanışın ve isyanın simgesi olmuştur. Bu bilinç ve kudret, zalimlerin korkusu olagelmiştir.

Newroz, tüm Kürt ulusunun, inkarcılığa, yok saymaya, acımasız zulme ve baskıya karşı mücadele ve isyan simgesidir. Her şeyden önce ise kimliği, dili, kültürü yok sayılan, yaşadığı toprakları ilhak edilen Kürt ulusunun bilinçle yoğrulmuş diriliş ve kurtuluş sembolüdür.

Newroz, Kürt ulusunun kimliğine, kültürüne ve diline vurulan pranga karşısında varlığını tarihsel bir bilinçle haykırdığı bir gündür.

Newroz, Demirci Kawa’nın isyanıyla olup biten bir şey değildir. Kurtuluş isteğinin ve hareketinin başladığı ve sürdüğü her isyanda anlamını güçlendirmiş, pekiştirmiş ve daha ileriye sıçrayan bir bilinç olmuştur.

Faşist TC’nin Kürt Ulusal kimliğini İnkar eden, asimile eden ve bunun için kanlı katliamlara girişen tarihine karşı Kürt Ulusu, 1924’ten 1938’e kadar onlarca irili ufaklı isyanla Newroz ruhu ve uyanışını ortaya koymuştur. Newroz, bu uyanış ve isyanlarda Kürtlerin akıttığı kanla anlamını büyütmüş ve güçlendirmiştir. Kürt demenin suç olduğu, Kürt’ün “dağ Türkü” olarak inkar edildiği, dilini konuştuğu için jandarma dipçiğiyle baskılandığı ve aşağılandığı, ulusal uyanışın politik bir programa kavuşmasına karşı Amed zindanlarının zulüm haneye çevrildiği koşullarda Mazlum Doğan’ın bedenini isyan ateşine dönüştürmesiyle Newroz, yeni bir anlam kazanmıştır. Kürt ulusunun gerilla savaşıyla kurtuluş için direnişe geçtiği 1990’larda halkın meydanları doldurarak faşizmin kurşunlarına bedenlerini barikat etmesiyle Newroz, ezilen halklarda yeni bir bilinç oluşturmuştur.

Newroz ruhu, ezilen halkların ve ulusların kurtuluşu için yola çıkanların Kürt ulusunu yok saydığı, görmezden geldiği, ezen ulus egemenlerinin ideolojik etkisinde kaldığı sosyal-şovenizme karşı da aynı zamanda bir mücadele bayrağıdır. İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş, tam 50 yıl önce böylesi bir politik iklimde, ulusal kurtuluş mücadelesinin ve Kürt ulusunun yok sayıldığı bir durumda inkara, yok saymaya, sosyal-şovenizme karşı net ve isyankar bir duruşla karşı gelmiştir. Dalgalandırdığı kızıl bayrağın tüm halka, Kürt ulusuna ve ezilen milliyetlere kurtuluş umudu olmasını bu yaklaşımıyla da sağlamıştır. Bu açıdan Newroz’un ruhunu komünist çizgisine katmış, her türlü gericiliğe karşı kurtuluş ve isyanın bayrağını dalgalandırmıştır. Bu kızıl bayrak, tam 50 yıldır dalgalanmaktadır.

Bugün Kürt ulusu, dört parçada Türk, Fars ve Arap egemenlerinin yoğun baskısıyla yok sayılmakta, tüm hakları gasp edilmektedir. Faşist Türk devleti, Kürdistan’ın her bir parçasında işgal ve ilhak girişimlerini sürdürmekte, Kürt ulusal haklarına düşmanlık yapmakta, isyanın bayrağını taşıyan gerillayı imhaya yönelmektedir. Kürt ulusu tam bir çökertme, imha ve yok etme kuşatması altındadır.

Şimdi buna karşı her cephede kavgayı büyütme, Newroz ruhunu kuşanma zamanıdır! Ezilenlerin örgütlü gücü ve zalime karşı balyozu, bugün daha büyük bir örgütlülük bilinci ile taş, sopa, molotof, mitralyöz olmuştur!

Newroz, et ile tırnak ile diş ile direnme ruhudur!

Newroz, zalimin beynini parçalayan, saltanatını başına yıkan kudretli bir öfke ve haykırıştır! Şimdi daha güçlü şekilde Newroz’la kuşanma zamanıdır!

 

  • Newroz’un Direniş Ateşini Partimizin 50. Yılının Coşkusuyla Harlayalım!
  • Em Di Sala 50’Emîn Ya Têkoşina Partiya Me De Newrozê Binîn Bîra Xwe!
  • Newroz Piroz Be!
  • Kürt Ulusuna Özgürlük Halk Savaşıyla Gelecek!
  • Yaşasın Partimiz TKP/ML, Önderliğindeki TİKKO, TMLGB!

                                                            TKP/ML MK-SB

(Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist Merkez Komite-Siyasi Büro)

Mart 2022

COMMENTS