TKP/ML MK-SB: “PARTİMİZİN 1.KONGRE ÇİZGİSİNDE SEBAT EDEN NUBAR VE ROSA YOLDAŞLARA”

HomeTürkçeGenel

TKP/ML MK-SB: “PARTİMİZİN 1.KONGRE ÇİZGİSİNDE SEBAT EDEN NUBAR VE ROSA YOLDAŞLARA”

  Kürt, Türk ve Çeşitli Milliyetlerden İşçi Sınıfı ve Emekçi Halkımıza,6-9 Eylül 2020’de durgunluğa meydan okuyan, yılgınlığ

COMITE CENTRAL – BUREAU POLITIQUE DU TKP/ML : Aux Camarades Nubar et Rosa qui Persévèrent Dans la Ligne du 1er Congrès de Notre Parti !
TKP/ML Militants Set the Rapist Ensar Foundation on Fire in Maltepe İstanbul
TKP/ML Yurt Dışı Komitesi: OVACIK ŞEHİTLERİ HALK SAVAŞININ ZAFERİNİN TEMİNATI, MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZIN GEREKÇESİDİR!

 

 

PARTİ

PARTİ

Kürt, Türk ve Çeşitli Milliyetlerden İşçi Sınıfı ve Emekçi Halkımıza,

6-9 Eylül 2020’de durgunluğa meydan okuyan, yılgınlığı lanetleyen, karşı-devrimci saldırıyı devrimci savaşla karşılayan, umudun ateşini körükleyen, inançla-kararlılıkla-bilimle-pratikle sınanan partimizin 2 yiğit kadrosu ve savaşçısı büyük çaplı bir askeri operasyonda ölümsüzleşti. Partimizin savaş geleneğine, komünizm kararlılığına Merkez Komite’mizin üyesi Nubar yoldaş ile partimizin ileri militanı ve TİKKO birim komutanı Rosa yoldaş silah elde toprağa düşerek yeni bir halka eklemiştir.

Karanlığı güneşin gücünün tükenmişliği sananlar… Yaşadığımız acılardan artık çarmıha gerildiğimizi düşünenler… Durgunluğu, gerilemeyi sınıf kinimizin ve nefretimizin öksüz kaldığına yoranlar… Ödenen bedelleri, verilen kayıpları yanılgı görenler… Zalimin yarattığı acıdan, yola çıkan büküntülerden kuşku, endişe yaratanlar… İşte Merkez Komite’mizin üyesi Nubar ve yiğit savaşçımız Rosa ile kavgaya dair tüm kaygıları parçalama iradesini yeniden net ve kesin şekilde ortaya koymuştur.

İçinden geçilen koşulları kavramak ve müdahale etmek, sonraki evrede yaratacağı etkiye ve bu tarihsel zincirin bütününe ve her bir halkasına hükmetmek anlamına gelecektir. Lenin yoldaş; “Bir devrimci ve bir sosyalizm yandaşı ya da genel olarak bir komünist olmak yetmez. Her belirli uğrakta, bütün zinciri tutmak ve sonraki halkaya geçişi sağlamca hazırlamak için kavranması gereken belirli halkayı bulmasını bilmek gerekiyor” diyordu. İşte içinden geçtiğimiz koşullarda gerilla savaşını ve bir bütün savaş çizgisinin zorunluluğunu kavramak aynı zamanda iktidar mücadelesinde sonraki sürecin yaratacağı olanak ve fırsatları öngörmek ve ona daha güçlü hazırlanmak anlamına gelmektedir. Gerilla savaşının tüm imha, yok etme, sindirilme ve etkisizleştirilmesine karşı TKP/ML 1. KONGRESİNDE TUTUNMA MÜCADELESİ OLARAK TANIMLANIP, BUNUN GEREĞİNİN YAPILMASI iradesi bu bakış açısına dayanmaktadır. Partimiz bu bakış açısıyla süreci karşılama, şekil alma iradesini kesin şekilde belirlemiştir.

Komsomol’da Halil olarak başladığı kavgayı komünizm davasına çevirmek için Erol Volkan İldem, Nubar olarak Komünist önder sıfatını dişle, tırnakla, emekle, inanç ve kararlılıkla kazanıp, dupduru bir yaşam, mücadele bıraktı yoldaşlarına, halkına. Marks; “İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar, ama kendi keyiflerine göre, kendi seçtikleri koşullar içinde yapmazlar, doğrudan veri olan ve geçmişten kalan koşullar içinde yaparlar” diyor. Erol yoldaş kendi tarihini; iradesiyle, belirlediği dünya görüşü ve aldığı tutumla yaşamın, mücadelenin ve koşulların karşısına çıkardığı şartları gözeterek belirlemiştir. O tarihin dinamiklerini, eğilimlerini ve toplumsal olarak varacağı sonucu kavrayarak konumlanmıştır. Dünya görüşünü, kimliğini, yaşam tarzını, öfkesini, kinini, sevgisini, şefkatini, inancını bu sınıfsal netlikle şekillendirmiştir. Bu aynı zamanda zayıf ve güçlü yanlarının tespit edilerek, proleter çizgi ile burjuva çizginin dövüş alanına dönüştürmesini sağlamıştır. İşte “Nubar kimliği ve üstlendiği tarihsel rol” bu şekilde örgütlenmiş ve şekillenmiştir. Nubar yoldaşın, ölümsüzleşirken aldığı tarihsel konumlanış partimizin çizgisinin en etkin, en kararlı ve sürükleyici birikim ve deneyimin toplamı olmuştur. O üstlendiği görevin tarihsel niteliğini kavrayarak, partinin ona verdiği önderlik rolünü tüm benliğinde hissederek yerine getirme çabası içinde olmuştur. Bu anlamda partimizle onurlanmış, partimizi onurlandırarak ölümsüzleşmiştir.

Nubar yoldaş bu bakış açısının önderi ve sürükleyicisi iken Rosa, bu çizginin savaş alanında komutanlaşma çabası, etkin bir militanıdır. Fadime Çakıl, Dersim’in tüm sosyal, siyasal, kültürel, ulusal ve inançsal çelişkileri yanında emekçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş olmanın sınıfsal çelişkilerini de taşıyarak şekillenmiştir. Buna kadın kimliğinin yarattığı cins baskısı da eklendiğin de mücadele ve savaşıma etkin şekilde atılmanın gerekçeleri bir bütün oluşmuştur. Elbette çelişkileri yaşamak çelişkileri çözme iradesi oluşturmak anlamına gelmemektedir. Fadime Çakıl yoldaş henüz çocuk yaşlardan itibaren partiyi ve gerillayı tanımış ve Dersim’in artık tarihsel bir parçası olan Partizan ve gerilla sevdasıyla büyümüştür. Faşizme öfkeyle ve kinle şekillenen yaşamı, gerilla olma ve partinin çizgisinde iktidar mücadelesi ile değiştirme kararlılığına henüz 17 yaşındayken ulaşmıştır. Her komünist kadının yüzünü döneceği “DEVRİMİN KARTALI” Rosa Lüksemburg gibi olma iddiası onun parti ismi olan Rosa’yı tercih etmesini sağlamıştır. O kısa sürede gerilla yaşamına ve parti çizgisine daha etkin katkı sunacak hattı inşa etmiştir. Gerillanın Rosa’sı hem askeri, hem politik hem de ideolojik anlamda gençliğini dinamik bir kavrayışa, deneyimsizliğini öğrenme azmi ile deneyime, geleceği kucaklamanın ve kazanmanın iyi bir komünist olma şartlarını yerine getirmeye odaklanmıştır. O kendi rolünü ve misyonunu partinin ve sınıf mücadelesinin dönemdeki ihtiyaçlarına uygun şekillendirerek üstlenmekten çekinmemiştir. Ne deneyimsizliği, ne gençliği, ne yetersizliği, ne düşmanın çok güçlü olması, ne yaman ve acımasız kuşatmalar, ne onlarca yoldaşının yanı başında kısa zaman aralığında ölümsüzleşmesi onun bu İDDİASINDA BİR ZAYIFLAMA GEREKÇESİ OLMAMIŞTIR. Gerillanın Rosa’sı “dağların yiğit bir kartalı” olarak önderi Nubar’ın yanı başında ölümsüzleşmiştir.

 Yoldaşlar, Dostlar, Emekçi Halkımız;

Şimdi Komünist bir önderden yoksunuz. Şimdi kuşatmalar içinde büyüyüp yetkinleşen güçlü bir militandan yoksunuz. Bu kayıplarımız, boşlukları fazlasıyla hissedilecektir. Ancak 48 yıllık deneyim, birikim, mücadelede süreklilik sağlamış partimizin kayıplarıdır bunlar. Partimiz henüz bir yaşında kurucu ve kuramcı önderini savaş içinde kaybetmiş ama yürümesini becermiş, 3 Genel Sekreterini onlarca kadrosunu ve yüzlerce militanını kaybetmiş ve kavgasında aman dememiş bir partidir. Çünkü kaybettiklerimizin yetenek, deneyim ve birikimini kendinde toplamış, yeni kadro ve savaşçı çıkarmayı, sürekliliği en kötü koşul ve şartlarda sağlamayı başarmıştır. Şimdi yeniden bu kayıplarımızı militanını kadrolaştırarak, kadrosunu önderleştirerek işçi sınıfı ve ezilen emekçi yığınları iktidar için örgütleme iddiasından taviz vermeyerek devam ettirecektir. Silah elde Komünist Önder Nubar yoldaş ve yiğit savaşçı Rosa ölümsüzleşirken, partimize ve halka sonsuz bir güvenle, yerlerinin doldurulacağından emin olarak hareket etmişlerdir. Şimdi onların bu güvenine karşılık verme, onların mevzilerini düşmana daha fazla öfke ve kine dönüştürerek doldurma zamanıdır. Şimdi Nubar gibi bir önder Rosa gibi bir militan olma zamanıdır. Onların iddia ve kararlılığını daha ileri taşıma zamanıdır. Proleter Devrimci Çizgide Nubar gibi Rosa gibi Halk Savaşını yükseltme zamanıdır. Partimiz; önderliğinden taraftarına, kadrosundan militanına kadar bu bilinci, sorumluluğu üstlenme ve Yeni Demokratik Devrim, Sosyalizm ve Komünizm davasına önderlik etme kararlılığı içindedir. Bu kararlılığı, bilmeyenler bilmeli, duymayanlar duymalı, hissetmeyenler hissetmeli; öfkemizden ve kinimizden ise korkmayanlar korkmalıdır. Bu bir beyandır ve tereddütsüz duruştur.

 

KOMÜNİST ÖNDER NUBAR VE YİĞİT SAVAŞÇIMIZ ROSA YOLDAŞLAR ÖLÜMSÜZDÜR!

KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!

YAŞASIN YENİ DEMOKRATİK DEVRİM, SOSYALİZM VE KOMÜNİZM MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN HALK SAVAŞI!

YAŞASIN MARKSİM-LENİNİZM-MAOİZM!

YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO, TMLGB!

 

 

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST LENİNİST  MERKEZ KOMİTE-SİYASİ BÜRO

TKP/ML MK-SB

EYLÜL 2020

COMMENTS