TKP/ML – TMLGB MK: ŞEHİTLERİMİZ MÜCADELE SİPERLERİMİZ, YOLUMUZ HALK SAVAŞI YOLUDUR!

HomeTürkçe

TKP/ML – TMLGB MK: ŞEHİTLERİMİZ MÜCADELE SİPERLERİMİZ, YOLUMUZ HALK SAVAŞI YOLUDUR!

Türk, Kürt ve Çeşitli Milliyetlerden Emekçi Halkımız, Gençler;Faşist diktatörlüğün içerisinde bulunduğu konsantre kriz hali, emekçi halk kitle

Comitato Centrale TKP/ML-Politburo: “Sono Coloro che diventano il sole al mattino che fanno sì che nessuno si svegli nel buoi!”… Il comandante regionale Dersim del TİKKO Özgür e il combattente Asmin sono immortali!
TKP/ML Yurt Dışı Komitesi: OVACIK ŞEHİTLERİ HALK SAVAŞININ ZAFERİNİN TEMİNATI, MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZIN GEREKÇESİDİR!
TKP/ML – TMLGB (Marxist-Leninist Youth Union of Turkey) Central Comittee Statement: Our Martyrs are Our Trenches of Struggle, Our Way is the Way of the People’s War!
PARTİ-GENÇLİK

PARTİ-GENÇLİK

Türk, Kürt ve Çeşitli Milliyetlerden Emekçi Halkımız, Gençler;

Faşist diktatörlüğün içerisinde bulunduğu konsantre kriz hali, emekçi halk kitlelerine dönük topyekün bir saldırı ile karşılık bulurken emperyalist-kapitalist gericiliğin dünya halklarına dayattığı yoksulluk, açlık düzeni de derinleşerek sürmektedir. Türk hakim sınıfların yaşadığı ekonomik ve siyasi kriz, Libya’dan Karabağ’a uzanan askeri saldırganlık olarak “yedi düvele yumruk sallama” biçiminde sürerken içeride özellikle gerilla mücadelesinin imhasına dönük bir yol izlenmektedir. Faşist diktatörlüğün temsilcilerinin dillerinden düşürmedikleri “bitirdik, bitiriyoruz, kalmadılar” demagojisine karşı Dersim dağlarında partimiz önderliğinde sürdürülen Halk Savaşı, karşı-devrimin bu pervasızca saldırılarına karşı “işte buradayız” haykırışı olmuştur.

Düşmanın teknolojik gelişimi, askeri ve taktiksel olarak elde ettiği dönemsel üstünlük gerilla savaşının yürütülemeyeceğine dönük bir psikolojik savaş biçimine dönüşmüştür. Ülkemiz şartlarında devrimin yolu ve çizgisi olan, komünist önderliğin ayakta durmasını perçinleyen silahlı mücadele ve özelde Halk Savaşı ve onun şah damarı gerilla mücadelesi bu şekilde bir ideolojik kuşatmaya alınmaya çalışılmaktadır. “Ordusu olmayan halkın hiçbir şeyi yoktur” gerçekliğini unutarak, faşizm karşısında halk kitleleri çaresiz, zayıf ve güçsüz bırakılmaya çalışılmaktadır bu şekilde. Bu durum düzen içi ve uzlaşmacı anlayışlarda, dönemin çelişkilerini savaş stratejisi ile karşılama ihtiyacını kavramayan kesimlerde de egemen hale gelmiştir. Bu ideolojik kuşatmanın önce içine girilmiş sonra ise alınan konumlanışla bu ideolojik kuşatmanın bir parçası haline gelinmiştir. Dersim/Ovacık’ta şehit düşen partimiz MK üyesi komünist önder Nubar ve Komutan Özgür yoldaşlarımızın: “Devrimimizin şah damarı olan gerilla savaşını en ağır bedellerle de olsa sürdüreceğiz” talimatı bu kuşatmaya karşı bir cevap niteliği taşırken, Rosa ve Asmin yoldaşların cüreti, adanmışlığı ve militanlığı yılgınlık zincirlerini döven tarihsel bir rol oynuyor.

Yoldaşlar,

Gerilla Savaşı’na dönük stratejik imha saldırıları sürerken faşist diktatörlüğün bakanı S. Soylu sevinç çığlıkları ve kontra diliyle yoldaşlarımızın şehit düştüğünü açıklamıştır. 1-4 Ekim tarihlerinde İHA-SİHA, helikopter ve savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen ağır bombardımanda, TİKKO Dersim Bölge Komutanımız Özgür (Ali Kemal Yılmaz) ve Halk Savaşçısı Asmin (Gökçe Kurban) “Yaşasın Halk Savaşı” şiarını yükselterek ölümsüzleşmişlerdir. Faşist diktatörlüğün cellatları, Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı doksan günlük işkencede teslim alamayıp bedenini parçaladıkları gibi yoldaşlarımızın kafalarını keserek acizliklerini, barbarlıklarını bir kez daha göstermişlerdir. Partimizin bu cihadist aşağılık yönteme karşı “canınıza okuyacağız” talimatı Komsomolumuz için savaşma, militanlaşma ve Halk Savaşı’nın siperlerine hücum etme görevine dönüşmüştür. Ruhumuz ve benliğimiz öfke, intikam ve sınıf kini ile dolmuştur. Kararlılığımız şimdi daha yetkin, dava insanı olma bilincimiz daha bir donanımlı, Halk Savaşı’nın en enerjik gücüne dönme azmimiz şimdi daha fazladır.  Ölümsüzleşen yoldaşlarımızın kararlılığı ve tereddütsüzlüğü, proletaryanın iktidarı fethetme mücadelesine kitlenen partimizin kazanmak için “Gerilla Savaşını Yükselteceğiz” perspektifiyle birleşmiş, yılgınlığa karşı bayraklaşmıştır.

Şehit düşen yoldaşlarımızın kaybı ile birlikte Partimiz ve önderliğinde sürdürülen Halk Savaşı kararlı bir politik önderini, yılmaz bir komutanını, cüretli ve militan savaşçılarını yitirmiştir. Kayıplarımız bu anlamıyla büyüktür. Kayıplarımız biz Komsomolculara faşist diktatörlüğe karşı parti ve sınıf bilincini kuşanmaya, halk gençliğinin örgütlenmesine daha fazla kitlenmeye, sınıf mücadelesinin görev ve sorumluluklarına dört elle sarılmaya, hesap sormaya ve umudu büyütmeye dönük talimatlara dönüşmüştür. Partimizin kırıntılarla değil her şeyi kazanmaya kilitlenmiş çizgisinin, Halk Gençliğinin geleceksizliğe karşı birikmiş öfkesine, haksızlığa karşı berraklaşan bilincine, değişim isteğiyle yanıp tutuşan ruhuna ve devrimci yıkıcılığa odaklanmış arayışına tam anlamıyla uyumludur. Biz Komsomol olarak bu uyumu en yaratıcı, en enerjik ve en iddialı şekilde kaynaştırıp, birleştirip yenilmez bir güce çevirme kararlılığında ve inancındayız.

Bu bizler açısından içerisinden geçtiğimiz dönemin ruhu olarak karşılanacaktır. Çünkü ölümsüzleşen yoldaşlarımızdan başta Nubar ve Özgür yoldaşlar olmak üzere  Rosa ve Asmin  yoldaşlar; Komsomol saflarında örgütlenerek savaş patikalarını adımlamışlardır. Nubar ve Özgür yoldaşlar Komsomol’un en sancılı süreçlerinde geliştirilen yeni yöneliminde önderlik ve kadro düzeyinde sorumluluklar alarak birliğimizin komünist ve devrimci hattında kilit roller üstlenmişlerdir. Komsomolumuzun şekillenişinin, partiyle kurduğu sıkı ilişkinin en somut ifadesi bugün tüm gerçekliğiyle karşımızda durmaktadır. Bu gerçekliği tanımlamakla yetinmeyeceğiz, daha ilerisinde daha iyisini ve daha güçlüsünü yapmak için seferber olacağız. Bu anlamıyla kayıplarımız Komsomolumuz için “bir adım ileri”ye çıkmayı, parti ve savaşla donanmayı yüklemektedir. Talimat açık ve nettir. Umutsuzluğa karşı umudu, yılgınlığa karşı daha fazla savaşmayı, düzeniçiliğe karşı ihtilalci komünizmin ve proletaryanın “herşeyi” kazanma bilincini kuşanacağız.

Şehit düşen dört yoldaşımız her türden tasfiyeciliğe karşı kan ve can bedeli partimizin ihtilalci komünist çizgisinin geliştirilmesi ve büyütülmesini görev olarak bırakmışlardır.

Onlar, halk gençliğinin geleceği fethetme mücadelesinde kavgamızın ölümsüz siperleri olarak yaşamaya devam ederken, talimatları daha fazla savaşma, daha fazla önderleşme, daha fazla militanlaşma ve parti ile daha fazla bütünleşme talimatı olarak Komsomolumuzda somutlanacak mevzileri doldurulacaktır. O mevziler daha öfkeli, daha fazla sınıf kini keskinleşmiş ve elbette çok daha fazla enerjik şekilde doldurulacaktır. Yoldaşlarımızın ve Partimizin talimatını net ve kesin olarak kavradık. Bu kavrayışımızla “sınıf mücadelesinin denizine tüm benliğimizle atılacağız”.

 

Partileşmede Nubar, Ordulaşmada Özgür, Militanlaşmada Rosa ve Asmin!

Komutan Özgür ve Asmin Yoldaşlar Ölümsüzdür!

Yaşasın Halk Savaşının Zaferi!

Selam Olsun Kavgamızın Kızıl Siperlerine!

Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!

Yaşasın Partimiz TKP/ML, önderliğindeki TİKKO, TMLGB!

 

TKP/ML-TMLGB MK

EKİM 2020

COMMENTS