TKP/ML – YDK : NEWROZ İSYAN ŞÖLENİDİR!

HomeGenel

TKP/ML – YDK : NEWROZ İSYAN ŞÖLENİDİR!

Demirci Kawa’nın Dehaq’a isyan hareketi köleleştirici tüm zincirlerin fark edilmesidir. Demirci Kawa’nın zalim Dehaq’a karşı isyanı sadece haklılı

TKP/ML – MK : 51 YILDIR ÖLÜMSÜZLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇ VE İNANÇLA “TEK ÇARE DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ” ŞİARIYLA BİR ADIM DAHA İLERİYE!
KKE(ml) – TKP/ML ortak 1 MAYIS açıklaması
Appello/dichiarazione del TKP/ML, Comitato Regionale Occidentale Combattere è passarsi la bandiera: da Nubar a Özgür, da Rosa as Asmin! Non è finita. La guerra continua e continuerà!
TKP/ML

TKP/ML

Demirci Kawa’nın Dehaq’a isyan hareketi köleleştirici tüm zincirlerin fark edilmesidir. Demirci Kawa’nın zalim Dehaq’a karşı isyanı sadece haklılığın kuşanılması değil aynı zamanda doğruyu temsil eden bir tarihsel bilincin de ifadesidir. İşte ezen ile ezilen arası mücadelenin binlerce yıllık tarihinin bir parçası olan Newroz’a ve onun sembolü olan ateşe ruhunu veren şey ezilenlerin ezenlere karşı haklılığı ve doğruluğu olmuştur. Newroz haklı olanın bir isyan ateşidir.

Newroz bir uyanış, diriliş, zincirlerini fark etme eylemidir. Hiç kuşkusuz Newroz, Türk egemenleri tarafından ulusal kimliğinden dolayı köleleştirilmeye, asimile edilmeye, kültürü yok edilmeye, dili yasaklanmaya çalışılan; ulusal boyunduruk altında tutulmaya çalışılan Kürt ulusunun bir uyanış, direniş ve tüm bu baskılardan kurtuluş mücadelesidir. Bu kurtuluş mücadelesi katliamlarla, imhalarla, yasak ve inkarlarla faşist diktatörlük tarafından bastırılmaya çalışıldı. Newrozlar Kürt olmanın yasak olması gibi faşizm tarafından yasaklandı.

Ancak haksız olanın, zalim olanın haklı olan karşısında hedefine ulaşamayacağı bugün bir kez daha ispatlanmıştır. Newroz, Mazlum Doğan’ın en aşağılık işkencelerle “Kürtler köleliğe yazgılıdır” dayatmasına karşı bedenini ateş topuna çevirerek teslim olmama parolası olarak da tarihe yazılmıştır. Yeniden alevlenen isyan ateşi, Kürt Ulusal Hareketi önderliğinde dağlarda ve şehirlerde artık geri dönülmez şekilde harlanarak büyüdü. Gerilla, “kurtuluş namlunun ucundadır” bilinciyle isyanı büyütürken, kitlesel katliamları göze alan Kürt halkı serhıldanlarla Newrozları bir direniş gününe çevirdi.

Newroz artık sadece Ortadoğu halkları için bir bayram, şenlik değil tarihsel haksızlığa karşı çıkanların, tarihsel direnişleriyle ördükleri kesintisiz mücadele ateşidir. Newroz; ezilen halkların, inançların ve ulusların haksızlığa meydan okuma bayramı olmuştur.

Emperyalist-kapitalist sistem ve onların uşakları ezilen halklara ve uluslara savaş makinalarını, tüm baskı aygıtlarını kullanarak yönelmektedir.  Emperyalistler arası çelişki keskinleştikçe bölgesel savaşlar yaygınlaşmakta, tüm dünyada şovenizm tırmanmakta, uluslar arasındaki düşmanlıklar körüklenmektedir. Filistin ve Kürt ulusları talep ettikleri özgürlük için emperyalizmin uşağı Siyonizm ve faşizm tarafından imha saldırılarına maruz kalmaktadır. Emperyalist sistem ve onların uşakları yaşadıkları ekonomik krizi halka fatura ederek sürekli ve kapsamlı saldırılarla hareket etmektedir.

Faşist TC, 2015’den bugüne Tayyip Erdoğan liderliğinde işçi sınıfına, emekçilere, ezilen inançlara, kadınlara ve Kürt ulusuna karşı topyekün bir saldırı içindedir. Bölgede emperyalist ABD ve NATO’nun vurucu bir gücü olarak konumlanma mücadelesinde ilk önce tüm Kürt kazanımlarını imha hesabındadır. Dört parça Kürdistan’da yer yer Fars ve Arap egemenleriyle iş birliği içinde Kürt ulusal mücadelesini boğmaya, Kürt kazanımlarını imha etmeye çalışmaktadır. Bu eksende sürekli yoksullaştırdığı, yoksunlaştırdığı halk yığınlarını şovenizmle doyurma siyaseti izlemektedir. Türk şovenizmi her durumda kullanılan, sürekli bir kampanya malzemesi olan işlevselliğe sahiptir. Her seçim çalışması AKP-MHP faşist kliği tarafından da CHP ve diğer faşist klik tarafından da Kürt düşmanlığını daha fazla pekiştirmenin mücadelesi olmuştur. Seçimler süreci ve seçim sonrası, bir yandan halka daha fazla ekonomik saldırıya diğer yandan ise Kürt düşmanlığının pekiştirilmesine dönüşmüştür.

Faşizme karşı daha fazla mücadele, daha güçlü örgütlenmeler ve devrimci güçlerin daha güçlü birliği gerekmektedir. Ancak sandıkla, meclisle, belediyelerle ve artık tümüyle daraltılmış legal alan çalışmasıyla faşizmi geriletmek alt etmek olanaklı değildir. Faşizme karşı meydanları, sokakları ve tüm alanları mücadele mevzisine çevirmek, daha güçlü örgütlenmeler yaratmak hayati önemdedir. Faşist diktatörlük tepeden tırnağa zor aygıtı ile donanmış şekilde hareket etmektedir. Zora karşı zorla, silaha karşı silahla mücadele aslolandır.

Newroz ruhu halkın silahlı örgütlü isyanıdır.

Newroz, kurtuluş için zincirleri parçalama çağrısıdır.

Newroz, kavganın liberal ruhla değil devrimci ruhla ele alınmasıdır.

Newroz, geleceği kazanmak için örgütlenme ve Halk Savaşı’nın şah damarı olan gerilla mücadelesi ile mücadeleyi büyütme çağrısıdır.

 

-Newroz Pîroz Be!

-Yaşasın Newroz’un İsyan Ateşi!

-Yaşasın Partimiz TKP/ML, Önderliğindeki TİKKO, TMLGB!

 

Mart 2024 

TKP/ML – YDK

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist – Yurt Dışı Komitesi

 

COMMENTS