TKP/ML’nin, Kanada Devrimci Öğrenci Hareketi’nin Gerçekleştireceği; “Milli Mesele-İbrahim Kaypakkaya” Konulu Sempozyumuna Gönderdiği Mesaj

HomeTürkçe

TKP/ML’nin, Kanada Devrimci Öğrenci Hareketi’nin Gerçekleştireceği; “Milli Mesele-İbrahim Kaypakkaya” Konulu Sempozyumuna Gönderdiği Mesaj

Kanada Devrimci Öğrenci Hareketi'nin, 20 Subat'ta gerçekleştireceği; İbrahim Kaypakkaya yoldaşın "Türkiye'de Milli Mesele Üzerine Tezleri" konulu 

Maoist Komünist Partisi – Avusturya’nın Kaypakkaya Anma Gecelerine Mesajı
Viyana’da Katledişinin 47. Yılında Komünist önder Kaypakkaya’yı için pankart eylemi
TKP/ML MK-SB: KATLEDİLİŞİNİN 48. YILINDA ÖRNEK BİZE CESARETİN!
PARTİ-ORDU-GENÇLİK

PARTİ-ORDU-GENÇLİK

Kanada Devrimci Öğrenci Hareketi’nin, 20 Subat’ta gerçekleştireceği; İbrahim Kaypakkaya yoldaşın “Türkiye’de Milli Mesele Üzerine Tezleri” konulu  sempozyuma TKP/ML’nin göndermiş olduğu mesajı yayınlıyoruz.

 

Yoldaşlar,

Önderimiz İbrahim Kaypakkaya’nın “Ulusal Sorun” meselesine yönelik yaklaşımı üzerine yaptığınız çalışmayı selamlıyoruz.

İbrahim Kaypakkaya yoldaş, 1968’de başlayan devrimci öğrenci hareketi ve daha sonra tüm toplumsal kesimlere doğru yayılan devrim dalgasının içinde en aktif devrimcilerden olmuştur. Devrimci mücadelenin içinde Kaypakkaya yoldaş kısa sürede devrimci bir önder olarak öne çıkmıştır.

Kaypakkaya yoldaş devrimci çalışmalarının her bir aşamasında Devrimci teoriyi inceleyerek, bu teoriyle donanarak yönünü bulmayı esas almıştır. Onun yaklaşık 6 yıllık devrimci yaşamına baktığımız zaman hem devrimci hareketin en aktif pratikçisi hem de sürekli şekilde devrimci teoriyi donanmaya çalışan bir yaklaşıma sahip olduğunu görürüz. Gelişen ve sürekli büyüyen sınıf mücadelesinin özellikle devrimci teoriden yani Marksizm-Leninizm-Maoizm’den ciddi düzeyde yoksun olduğu görülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise TKP’nin revizyonist çizgisidir. Bu parti 1923’den itibaren sınıf mücadelesini pasifist, sınıf işbirlikçi temele oturtmuştur. ML teoriyi, devrimci özünden koparmıştır. Toplumsal sorunları ML ilkelerden kopararak ele almış, devrimci teoriyi kendi burjuva çizgisini meşrulaştırmak için kullanmıştır. Devrimci Hareket 1970’lere doğru büyüdüğünde, teori bu revizyonist çizginin ve onun kadrolarının adeta tekelindeydi.

Dönemin bir çok genç devrimci önderi, ileri devrimci pratikleri ile devrimci teori arayışına hızla girmiştir. Bu arayışın bir yanı bu revizyonist, pasifist kesimle ideolojik mücadele iken diğer yani yoğun bir inceleme ve araştırma olmuştur.

Bu eğilim içinde hiç kuşkusuz inceleme tarzı ve Marksizmi bir dogma değil eylem kılavuzu olarak anlama düzeyi ile Kaypakkaya yoldaş öne çıkmıştır. O bir yandan sınırlı sayıda Marksist klasikleri incelerken, diğer yandan Büyük Proleter Kültür Devrimi onun yarattığı etki ve sonuçlarına dair belgelerle beslenmiştir. Bu Kaypakkaya yoldaşın, bir süreç boyunca toplumsal yapıya dair analizlerde, Marksizmin temel prensiplerinde, sınıf mücadelesi meselesinde, parti anlayışında, devrimin yolu meselesinde revizyonizmin doğru olarak sunduğu bir çok şeyin aslında yanlış olduğunu kavramasına neden olmuştur.

Kaypakkaya yoldaş; Büyük Proleter Kültür Devriminin, yarattığı iddia, ideolojik cesaret ve her şeyi sorgulamaya tabi tutma yaklaşımıyla şekillenişi en temel karakteristliğidir. Bu tutum önder yoldaşta devrimin yolu, devletin siyasal niteliği, egemen sınıfların yapısı, parti anlayışı, toplumsal yapının özellikleri ve çok uluslu karakterini Türkiye topraklarında o güne kadar olmayan bir berraklıkla analiz etmesini, konum belirlemesini ve bunu bir programa çevirmesini getirmiştir.

Kaypakkaya, tüm ilerici kesimlerin sosyal-şovenizmin etkisinde olduğu, Kemalist faşist diktatörlüğe ilericilik biçtiği, Kürt ulusunun varlığı ve hakları noktasında sessiz kaldığı noktada tüm bu meselelere karşı açık ve kesin bir tutum almıştır. Çok uluslu toplumsal yapı gerçekliğini kabul etmiştir. Bu eksende bulunduğu ana ve tarihsel meselelere bu gerçeklik içinde bakmaya başlamıştır. MLM teoriyi bu olgular üzerinden büyük bir ustalıkla ama daha da önemlisi enternasyonal proletaryanın ideolojik cesaretiyle rehber haline getirmiştir. Milli meseleye dair MLM ilkeleri gün yüzüne çıkarmamış, bu ilkelerin savunulmasına dair bir program oluşturmuştur. Kürt kelimesinin dahi kullanılmasının büyük cesaret istediği koşullarda, tüm revizyonist ve oportünist cepheyi karşısına alarak Kürt ulusunun KKTH’nı savunmuş, bu sorunu proleter devrimlerin bir parçası olarak ve sınıf mücadelesinin esaslı bir sorunu olarak tanımlamıştır. Tarihteki Kürt isyanlarına, komünist tutum adına “feodal gericilik” suçlamalarını “sosyal-şovenizm” olarak tanımlamıştır. Bu, o güne kadar kendine Marksist, ilerici, demokrat diyen hiç kimsenin dillendiremediği meselelerdir. Kaypakkaya bu açıdan bir milat, bir dönüm noktasıdır. Sorunları MLM bakış açısıyla incelemenin ve sonuçlar çıkarmanın parlak bir yöntemini partisi TKP/ML’yi örgütleyerek çözüme kavuşturmuştur.

Tarih ve sosyal gelişmeler, o gün düşünceleri zararlı ve korkutucu gözüken Kaypakkaya’yı doğrulamıştır. O faşist diktatörlüğün tam can evine yönelen devrimci teoriyi, yöntemi henüz 23 yaşındayken oluşturmayı başarmıştır. Enternasyonal proletaryanın tüm tarihsel mirasını, devrimci teorisini en ileri düzeyde bir kavrayışa çevirmiştir.

Milli Meselede Lenin ve Stalin yoldaşın temel teorisini, milli sorun ve emperyalizm meselesinde Mao yoldaşın yaklaşımlarını ve sorunun çözümünde MLM’nin komünizm perspektifine dayanarak proletaryanın kılıcının keskinliğini kullanmayı başarmıştır. Elbette, milli meseledeki bilimsel yaklaşımı onun bütünlüklü yaklaşımının, esaslı soruları tespit etmeye dair girişimlerinin sadece bir parçasıdır.

Kaypakkaya yoldaş, proleteryanın bayrağını tüm revizyonist, oportünist, reformist, pasifist lekelerden arındırarak yeniden dalgalandırmıştır. O bayrak TKP/ML tarafından her türlü zorluğa, saldırıya ve tasfiyeci kuşatmaya rağmen hala dalgalanmaya devam etmektedir.

TKP/ML

COMMENTS