TKP/ML Dersim Parti Komitesi : “GDPK alanımızdaki hizip kalkışmasıdır!”

HomeTürkçe

TKP/ML Dersim Parti Komitesi : “GDPK alanımızdaki hizip kalkışmasıdır!”

Elimize ulaşan TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) Dersim Parti Komitesi imzalı açıklamayı yayımlıyoruz. “Halkımıza ve Parti Kamuoy

POLEMİK: “TARAFSIZ” TARAFTARLIĞIN, İLKE VE ÇİZGİDEKİ SEFALETİ!
“Unlike temporary ones, we’re picking up where we left off.”
GERÇEKLER, GERÇEKTEN DEVRİMCİDİR! POLİTİKA; MANİPÜLASYON VE SPEKÜLASYONLA KİTLELERİ HAREKETE GEÇİRMEK DEĞİLDİR!

Elimize ulaşan TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist) Dersim Parti Komitesi imzalı açıklamayı yayımlıyoruz.

“Halkımıza ve Parti Kamuoyuna zorunlu açıklama; GDPK alanımızdaki hizip kalkışmasıdır!

Bilindiği gibi partimiz bir örgütsel kriz ve ayrışma sürecinden geçmekteydi. Gelinen aşamada bu süreç belli düzeyde TİKKO saflarına da yansımış ve küçük bir grup parti ve ordu saflarımızdan kopmuştur.

Bu kopuş en başında parti anlayışımızla bağdaşmayacak şekilde el altından girilen bir hizip çalışması ile başlamıştır. Bu durum yoldaşların duyarlılıkları sayesinde kısa sürede açığa çıkmış ve komitemizin gündemine taşınmıştır. Yaşanan bu durum DPK tarafından TİKKO gerillalarına teşhir edilmiş, açık bir tartışma sağlanmış, nihayetinde ayrılan küçük grup tecrit olmuştur. Bu arkadaşlara karşı giriştikleri darbeci bozguncu tutumdan dolayı herhangi bir yaptırıma girişilmediği açıkça bilinmelidir. Partimizle ilgisi kalmayan bu arkadaşların DPK ya da TİKKO adına yapabilecekleri olası açıklamalara, duyurulara vb. itibar edilmemeli yaratılmak istenen kafa karışıklığı ya da moral bozukluğuna dedikodu ya da manipülasyonlara prim verilmemelidir.

Saflarımızdan kopanların gücümüzde yarattığı eksilme yok denecek düzeydedir. Örgütsel görev ve hedeferimiz değişmemiş çalışmalarımızda ve gündemlerimizde bir sapma yaratmamıştır.

Saflarımızda yaşanan kopuş parti, mücadele savaş kaygılarından bağımsız parti saflarımızda ortaya çıkan hizip çalışmalarını beslemeyi amaç edinerek ortaya çıkmıştır.

TC faşizminin halkımıza yurtsever, devrimci ve komunist güçlere yönelik en azgın saldırıları geliştirdiği bu süreçte girişilen bu pratik bozgunculuktur ve bu şekilde karakterize olmaktadır. Fakat yine açıkça bilinmelidir ki parti ve ordu gücümüz bozgunculuğa gereken şekilde yanıt vermiş saflar mücadele ve savaş kararlılığı ile düşmana karşı yeniden dizilmiştir.

Partimize gönül vermiş halkımız;

Yoldaşlar;

Parti ve ordu iradesini baskı altına almaya, parçalamaya işlevsizleştirmeye çalışan bu saldırılara karşı moral bozukluğuna izin verilmemeli hiçbir şey bizi asıl hedeflerimizden alıkoymamalıdır. Daha öncede vurguladığımız gibi partimiz çok daha ağır süreçler yaşamış, ancak bunlar yol üstündeki engeller olmaktan ileri gitmemiştir. Bugün karşımıza çıkan engeller ise öncekilerde olduğu gibi aşılmaya mahkumdur.

Amacımız devrimdir partimiz ve önderliğinde savaşan TİKKO bu amaç doğrultusunda mücadelesine devam edecektir. Partimizin tarihsel deneyiminden öğrendiğimiz budur ve bu deneyime sadık kalınacaktır.

DERSİM PARTİ KOMİTESİ

Eylül 2017″