TKP/ML MK : Aliboğazı şehitleri; savaş andımız, kavga şiarımız, mücadele azmimizdir!

HomeTürkçe

TKP/ML MK : Aliboğazı şehitleri; savaş andımız, kavga şiarımız, mücadele azmimizdir!

Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) Merkez Komitesi bir açıklama yayınlayarak  “Aliboğazı şehitleri; savaş andımız, kavga şiarımız,

Η τελική εκτίμηση και στάση του κόμματός μας για τους δεξιούς λιγκβιταριστές που αποχώρησαν από τις γραμμές μας)
TKP/ML MK: SELAM OLSUN KARANLIĞI CAN BEDELİ DİRENİŞLE AYDINLATANLARA, SELAM OLSUN ALİBOĞAZI’NDA ÖLÜMSÜZLEŞENLERİMİZE!
TKP/ML MK:”Devrimin Şanlı Yoluna, Bu Yolda Ölümsüzleşenlere, 46 Yıllık Partimiz TKP/ML’ye Ve Tarihine Şan Olsun!”  

Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) Merkez Komitesi bir açıklama yayınlayarak  “Aliboğazı şehitleri; savaş andımız, kavga şiarımız, mücadele azmimizdir!” dedi. Açıklamayı öneminden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

“Aliboğazı şehitleri; savaş andımız, kavga şiarımız, mücadele azmimizdir!

Oniki’lerin çağrısına yanıt olacak, görevlerini devralacak, silahlarını kavrayacak, mevzilerini boş bırakmayacağız!

Yoldaşlar;

Dersim Bölge Komutanlığı tarafından 8 Mayıs günü bir açıklama yayınlanmış ve 24-28 Kasım tarihleri arasında Dersim-Aliboğazı’na yönelik düşman saldırı ve operasyonunda 12 yoldaşımızın şehit düştüğü duyurulmuştur.
Yetiş Yalnız (Ahmet), Serkan Lamba (Munzur), Hasan Karakoç (Aşkın), Umut Polat (Cem), Samet Tosun (Bakış), Alişer Bulut (Orhan), Murat Mut (Tuncay), Ersin Erel (Hakan), Doğuş Doğan (Ferdi), Esrin Güngör (Zilan), Hatayi Balcı (Özlem), Gamze Gülkaya (Ekin) yoldaşlar mermilerini son kez namluya sürmüş, sloganlarını son kez haykırmış, tarihe isimlerini direnişle yazmışlardır. 12 yoldaşımız genç yaşamlarını halkın kurtuluş davasına tereddütsüz adamış, ölüm birkez daha yoldaşların yaşamlarında anlam kazanmıştır.
Yetiş Yalnız (Ahmet) yoldaş, Fransa’da parti faaliyetimizin örgütlü bir militanı, kültür sanat alanında bir dizi çalışmanın içinde yer alarak parti faaliyetine başlamıştır. Alçakgönüllü ve fedakar özellikleriyle tanınan ve bilinen yoldaşın sesi önce Dersim’de söylediği marşlarla duyulmuş ardından dağların doruklarını mesken eylemiştir.  Yoldaş artık gerillanın Ahmet’i olmuştur. Kısa zamanda gerilla yaşamına adapte olmak için büyük çaba sarf eden yoldaş Beş kızıl karanfilimizin kaybının ardından savaşta daha fazla görev alma, misyon üstlenme anlayışıyla hareket etmiştir. Ahmet yoldaş şehit düştüğünde partimiz TKP/ML’nin ileri militanı, halk ordumuz TİKKO’nun komutanlarındandı.

Serkan Lamba (Munzur) yoldaş, yoksul emekçi bir ailenin çocuğuydu. İstanbul Gülsuyu’nda partimizin semt faaliyetiyle başlayan yürüyüşünde emekçiliğiyle ön planda olmuştur. Alan faaliyetinde çeşitli görevler alan yoldaş bir süre sonra gerilla alanına gitme talebinde bulunmuş ve bu talebi kısa zamanda gerçekleşmiştir. Yoldaş gerilla alanında gelişim kaydeden, savaşta ve partili duruşta hep ileriyi hedefleyen fedakarlığı ve çalışkanlığıyla öne çıkan yoldaşlardandı. Yoldaş şehit düştüğünde partimiz TKP/ML’nin militanlarından Halk ordumuz TİKKO’nun komutanlarındandı.
Umut Polat (Cem) yoldaş, istanbul-Sarıgazi’de lise faaliyetiyle başlayan yürüyüşünü genç ve erken yaşta gerilla alanına giderek büyütmüştür. Yoldaş gerilla alanında büyümüş, gerilla alanında parti politikalarımızı daha net anlamış ve gerilla alanında yoldaşlığı öğrenmiştir. Partiye bağlılığıyla öne çıkan yoldaş şehit düştüğünde partimiz TKP/ML’nin militanlarından Halk ordumuz TİKKO’nun savaşçılarındandı.
Doğuş Doğan (Ferdi) yoldaş, yerel alan faaliyetinde çeşitli görevler almış, gençliğin mücadelesine çeşitli düzeylerde emek vermiş ve bir süre sonra gerilla alanına katılımı talep etmiştir. Yoldaşın bu talebi kısa zamanda yanıtlanmıştır. O’da tıpkı Cem yoldaş gibi gerilla alanında partimizi, ordumuzu daha fazla tanımış, savaş alanında büyümüştür. Yoldaş şehit düştüğünde partimiz TKP/ML’nin militanlarından halk ordumuz TİKKO’nun savaşçılarındandı.
Esrin Güngör (Zilan) yoldaş yerel alan faaliyeti ve gençlik faaliyetinde görevler alarak başlamıştır yürüyüşüne. O’da genç ömrünü halkın kurtuluş mücadelesine sürme kararlılığı ile ordumuz saflarındaki yerini almıştır. Yoldaş şehit düştüğünde partimiz TKP/ML’nin militanı, Halk ordumuz TİKKO’nun savaşçılarındandı.
Hatayi Balcı (Özlem) yoldaş, daha çocuk yaşta tanımıştır gerillayı. Yaşamının önemli bir parçası olan gerillaya büyük sempati duyarak büyümüştür.  Gerillanın Özlemi olduğunda Beşlerin boşalan mevzisini doldurmaya aday olduğunu ilk böyle ifade etmiştir. O feodalizmin kendisine dayattığı yaşamı elinin tersiyle itmiş, kendisine sunulan tercihlere boyun eğmemiş ve gerçek kurtuluşun yolunu tutmuştur. Partimizi öğrenme, savaşı anlama ve kavrama konusunda büyük çaba ve istek içinde olan yoldaş şehit düştüğünde partimiz TKP/ML’nin militanı halk ordumuz TİKKO’nun savaşçılarındandı.
Gamze Gülkaya (Ekin) yoldaş, gençlik faaliyetiyle başlayan yürüyüşünü savaş cephesine giderek büyütmüş ve gerillanın Ekin’i olarak aşmıştır dağları. Dersim’li olan yoldaş gerilla mücadelesini gerilladan dinleyerek öğrenmiştir. Yoldaş gerillayla yürüttüğü tartışmaların sonucunda katılım kararını almıştır. Kadının isyan ve özgürlük mücadelesinin ancak silahlı mücadeleyle olacağının ve temel görevinde bu mücadelenin büyütülmesi olduğunu bilince çıkararak katıldı gerillaya. Yoldaş şehit düştüğünde partimiz TKP/ML’nin militanı halk ordumuz TİKKO’nun savaşçılarındandı.

Yoldaşlarımızın partimizle yürüyüşü farklı tarihlerde ve kesitlerde başlamış, herbirinin yürüyüşü halk ordumuzun saflarında ortaklaşmış ve birleşmiştir. Aynı mevzide düşmana karşı savaşırken, ortak yürüyüşlerini şehitlikle taçlandırmışlardır. Her biri düşmanın beyninde patlayan bir bomba olurken, ölümü kızıl kurşunlarıyla karşılamışlardır.
Yoldaşlarımızın partimiz çatısı altında ortaklaşan ve ölüme yürüyen iradeleri, tarihimizin derinliklerine işlenen bir geleneğe dayanmaktadır. Bu geleneği yaratma uğruna başta önderimiz İbrahim Kaypakkaya olmak üzere nice yoldaşımızı şehit verdik, halkımızın en değerli evlatlarını devrime armağan ettik.
Tarihsel gerçekliği ve mutlaklığı bir yana, devrimin geri dönülmez bir dava haline gelmesinin en önemli sebebi, harcına canını katanlardır. Bunun yaşayan ve savaşan, görevi devralan ve ileriye taşıyacak olan bütün devrimcilere verdiği görev açıktır. Hiçbirimizin elinin tersiyle itemeyeceği, kaçınma lüksü taşıyamayacağı ve feragat etme şansı kullanamayacağı görev, aynı yoldan yürümeyi, aynı özverili çalışmayı göstermeyi, aynı gözü peklikle savaşmayı emrediyor.

Yoldaşlar;
Faşist türk devleti uzun süredir gerilla alanlarına yönelik tüm savaş teknolojisini seferber ederek saldırmaktadır. Faşist TC ordusu gerilla gücümüzün de bulunduğu Dersim’de geçtiğimiz yıl sonbahardan itibaren yoğun hava bombardımanlarıyla operasyon ve saldırı düzenlemiştir. 12 yoldaşımızın şehit düştüğü dönem ve sonrasında bölgede gerilla gücü bulunan HPG, DHKP/C ve MLKP  gerillaları da şehit düşmüştür. Kapsamlı sürdürülen operasyonlar sadece gerilla alanıyla sınırlı kalmamış, halka dönük gözaltı ve tutuklamalarla yüzlerce insan hapishaneye konulmuştur. Dersim merkez dahil olmak üzere bir dizi bölge özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş durumdadır. OHAL’in sunduğu tüm olanaklarla, gerillanın imhası ile birlikte halkla olan bağlarını kesmeyi, gerillayı kitleden tecrit etmeyi amaçlamaktadır. 15 Temmuz sonrası tüm muhalif kesimleri içine alarak başlatılan topyekün saldırıların karşılığında yine başta gerilla alanlarında bir direniş odağı yaratılmakta, teslim alma politikaları yine sınırsız bir direnişle yanıtlanmaktadır. Rehber alacağımız, ezber edeceğimiz gerçek budur. Aliboğazında silah elde ölümsüzleşenlerin çağrılarına yanıtı bu irade ve kararlılıkla oluşturacağız.
45 yıldır her ölümsüzlüğe uğurladığımız yoldaşlarımızın ardından taşıdığımız duygu, layık olmaya çalışmak için mücadeleye dört elle sarılmak olmuştur. Devrimi bir bayrak yarışı haline getiren, silahları elden ele geçiren, kavgayı parça parça büyüten olgu budur. Acı ve üzüntüyü kine dönüştürme, savaş azmini bilemek için dinamo kılma yeteneğini ideolojimize borçluyuz. Komünizme, Marksist-Leninist-Maoist ideolojiye bağlılığımız, devrim ve halk savaşına bilimsel bir gerçeklik içerisinde bakmamızı koşulluyor.
Acımızı ve üzüntümüzü kavganın ateşine yedirerek yol alacağız. Biz komünistler savaşı mekanik olarak kavramayan, şiddete halkın çıkarları için başvurmak zorunda kalan bir misyonun erleriyiz. Ne kişisel ne de grupsal bir çıkar için dövüşüyoruz. Kinimiz sınıfsal, kavgamız evrenseldir. Hesabımız emperyalistler, faşistler ve gericilerledir.
Onları yenmeden, onları alt etmeden, onları kazıyıp yok etmeden durmayacak, soluk almayacağız. Savaşmaktan yorulmayacak, bıkmayacak, usanmayacağız. Hiçbir engel ve zorluk, hiçbir kayıp ve darbe bizi kurtuluşa doğru yürüyüşten alıkoyamayacaktır.

Yoldaşlar;
24-28 Kasım tarihlerinde şehit düşen yoldaşlarımız partimizin tarihine, ezilenlerin özgürlük mücadelesinin tarihine direniş abidesi olarak yazılacaktır. 12’lerin isimleri mevzilerini doldurmaya aday yoldaşlarda yaşayacaktır. Mücadelenin yasası, kavganın töresi böyle işleyecektir. Kurtuluşun şah damarı işçinin, yoksul köylünün ve gençliğin mücadelesinde kök salarak gelişecektir. Yoldaşlarımızın kaybı savaş cephesinde bir birkimin, tecrübenin kaybıdır aynı zamanda. Bu boşluğun doldurulması için muazzam bir enerji ve kararlılıkla parti çizgimizde kenetlenecek, örgütlenecek ve yoldaşlarımızın silahlarını partimizin kumandasında kavrayacağız. 45 yıl önce ellerinde kırmayla başlattı İbrahim Kaypakkaya yoldaş bu yürüyüşü. Vartinikte yakılan ateş 45 yıldır hiç sönmedi. Ateşi harlayan ve yayanlar şehitlerimizdir. Onların canbedeli mücadelesiyle harlanan ateştir yolumuzu aydınlatan. Ne o ateş sönecek ne de o ateşin aydınlattığı yol yarım bırakılacak.
And olsun ki yoldaşlara; saflarında şehit düştükleri partimizin MLM hattı korunacak, sebat ve kararlılıkla Halk Savaşı güzergahında yürünecektir.
And olsun ki yoldaşlara; özlemleri yarım, silahları yerde kalmayacaktır.
And olsun ki yoldaşlara; ellerinde taşıdıkları bayrak leke sürülmeden daha yükseklere çekilecektir.
Şimdi görev bellidir yoldaşlar. Şehitlerimizin çağrısı hiçbir muğlaklık taşımaksızın açıktır. Bu çağrıya yanıt olacak, görevleri devralacak, silahlarını kavrayacak, mevzilerini boş bırakmayacağız!

-Vartinikten Aliboğazı’na Sürüyor, Sürecek Kavga!
-Onikiler savaş andımız, kavga şiarımız, mücadele azmimizdir!
-Yetiş Yalnız, Serkan Lamba, Hasan Karakoç, Umut Polat, Samet Tosun, Alişer Bulut, -Murat Mut, Ersin Erel, Doğuş Doğan, Esrin Güngör, Hatayi Balcı, Gamze Gülkaya yoldaşlar yaşıyorlar, savaşıyorlar!
-Yaşasın partimiz TKP/ML, halk ordumuz TİKKO ve gençlik örgütümüz TMLGB!”

TKP/ML MK

Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist  Merkez Komitesi

Mayıs 2017