Tutsak Partizan: “Parti Disiplinini Tanı, Ben Merkeziyetçilikle Savaş!”

HomeTürkçeTutsak Partızan

Tutsak Partizan: “Parti Disiplinini Tanı, Ben Merkeziyetçilikle Savaş!”

Zindanlarda tutsak bulunan Partizan`lardan tarafımıza ulaştırılan açıklamaları, sürece dair değerlendirmeleri içerdiğinden yayınlıyoruz.TÜM PARTİY

“KENDİNDE PARTİYİ SEV, PARTİDE KENDİNİ DEĞİL”
Dünya’daki Halk Savaşlarıyla Sınıf Dayanışması yükseltmek için Deklarasyon
Enternasyonal Proletaryanın Büyük Ustası Karl Marx’ın 200.Doğum Yılı Uluslararası bir etkinlikle kutlanacak!

Zindanlarda tutsak bulunan Partizan`lardan tarafımıza ulaştırılan açıklamaları, sürece dair değerlendirmeleri içerdiğinden yayınlıyoruz.

TÜM PARTİYE VE TARAFTARLARIMIZA,

Yoldaşlar,

Komünist partilerin olmazsa olmazı demokratik yöntemle yapılan tartışmaların ışığında alınan kararların, merkeziyetçi bir tarzda hayata geçirilmesidir. Yani demokratik merkeziyetçilik ilkesinin işletilmesidir. KP’ler bunu sağlamak için üye ve aday üyelerine MLM bilimi ışığında komünist bir kişilik geliştirmek zorundadır. Ancak böyle kişilikler, tek başlarına kalsalar bile, komünist yol ve yöntemleri kullanarak doğru tavrı takınabilirler.

Yoldaşlar, … partimizin saflarında yaşananlar hepinizin malumudur. Bu sorun karşısında her yoldaş ve alan, olayları kavradığı kadarıyla, bir tavır belirledi. Olayları derinlemesine bilmeyen, gerçekle alakası olmayan karalamalara inanan yoldaş ve taraftarlarımızı saymazsak, yüzü devrime dönük, küçük hesaplar gütmeyen, olayları derinlemesine bilen ve MLM biliminin aydınlık yolunda ilerleyen komünist bilinç kuşanmış tüm taraftar, üye ve kadrolarımızın tavrı PMK’dan yana olmuştur.

Yapılan karalama politikasından ve ilkesiz açıklamalardan etkilenen yoldaşlar, partimizin çoğu alanının hele de şartları diğer alanlarımıza göre oldukça kısıtlı olan ve bir birleriyle direkt iletişimi bulunmayan üç alanımızın da (Dersim, Ülke ve … hapishanelerinde bulunan bir grup yoldaş) partimizin maruz kaldığı saldırı karşısında aynı tavrı, bir birine benzeyen açıklamalarla almaları kaba bir tesadüf değildir. Bu partimizin, tek tek her birimize verdiği emeğin sonucun da yarattığı, ben merkeziyetçilikten uzak, partinin ve devrimin çıkarlarını merkezine alan, küçük olsun benim olsun hesabı gütmeyen, kişisel sorunlarını patinin birliğinin ve beraberliğinin önüne koymayan komünist kişiliklerin bir ürünüdür. Görünmesi ve kavranması gereken esas nokta burasıdır.

Devrime gönül veren tüm taraftar, üye ve kadrolarımıza düşen, ortada dolaşan tüm dedikodu ve karalamaları ellerinin tersiyle itip, partinin disiplinini tanıyarak PMK’nın etrafında kenetlenmeleri, yapılan çağrılara kulak vererek, … destek olmalarıdır. Doğru ve devrimci olan budur. Sizin bu tavrı almanız, kendisini partiye dayatmaya çalışan yoldaşlar üzerinde de baskı yaratacak, onların da partinin disiplinini tanımalarını sağlayacaktır.

Yoldaşlar, şimdiye kadar içinde bulunulan hatadan dönerek partinin saflarını sıkılaştırılmalı, devrim mücadelesinde doğru yerimizi almalıyız. Bu partinin her birimiz üzerinde tek tek emeği vardır. Bugün bize düşen bu emeği hak ettiği saygıyı göstererek, partinin kızıl bayrağı altında, PMK’nın önderliğinde hareket etmektir.

-Birlik-Mücadele-Zafer!

-Komünist Safları Sıklaştır, Devrimi Güçlendir!

-Parti Disiplinini Tanı, Ben Merkeziyetçilikle Savaş!

-Komünistler Tek Başlarına Kalsalar da Doğru Yolu Bulurlar, Yeter Ki Çelik Aldığı Suyu Unutmasın!

-Dağılmaya Değil Birliğe, Bölgeciliğe Değil Partiye Destek Ol!

 

Temmuz 2017

… Alanından Tutsak Partizan