“GERÇEKLER DEVRİMCİDİR” MEYDAN OKUMASI 28 YAŞINDA! KOMSOMOL PARTİ YÖNELİMİ İLE YOL AÇMAYA DEVAM EDECEK!

HomeTürkçe

“GERÇEKLER DEVRİMCİDİR” MEYDAN OKUMASI 28 YAŞINDA! KOMSOMOL PARTİ YÖNELİMİ İLE YOL AÇMAYA DEVAM EDECEK!

Tam 28 yıl önce, 1987’de başlayan dinamik ve heyecanlı bir örgütlenme 5 yıllık emeğin en somut ürünü olarak kendisini en üst düzeyde örgütleyerek

TKP/ML MK-SB: “KİMSE KARANLIĞA UYANMASIN DİYE SABAHLARA GÜNEŞ OLANLAR!..” TİKKO DERSİM BÖLGE KOMUTANIMIZ ÖZGÜR İLE SAVAŞÇIMIZ ASMİN ÖLÜMSÜZDÜR!
TİKKO’dan Türk Ordusuna Yönelik Sabotaj Eylemi…
HKP(Maoist) ÖNDERLİĞİNDE HİNDİSTAN’DA SÜREN HALK SAVAŞI’NA SELAM OLSUN!
PARTİ-GENÇLİK

PARTİ-GENÇLİK

Tam 28 yıl önce, 1987’de başlayan dinamik ve heyecanlı bir örgütlenme 5 yıllık emeğin en somut ürünü olarak kendisini en üst düzeyde örgütleyerek ilan ediyordu. Partimiz TKP/ML önderliğinde gençlik çalışması, dünün birikimi ve perspektifi, anın somut ihtiyacı ve geleceği kuşatmanın iddiası ile TÜRKİYE MARKSİST LENİNİST GENÇLİK BİRLİĞİ’nin(TMLGB) kuruluş kongresini gerçekleştirdi ve ilan etti. Kuruluş felsefesinde, parti okulu olma, partinin siyasi-ideolojik-örgütsel çizgisi doğrultusunda halk gençliğinin komünist önderlik ihtiyacına yanıt olma, iktidar perspektifli Halk Savaşı Stratejisi doğrultusunda halk gençliğine yönelim sunma-örgütleme ve savaştırma perspektifli bir program, örgütsel işleyişe kavuşmuştur.

Tam 28 yıl boyunca komsomolumuz ciddi bir örgütsel deneyim, politik birikim, ideolojik donanım, askeri çizgiyi içeren devrimci-komünist bir kültür yaratmıştır. Komsomol’un kuruluşu, revizyonizmin Sovyetler Birliği’nde örgütlediği geri dönüşü artık finale getirdiği ve “sosyalizmin ve devrim” çağının kapandığı yaygarasına yol açan bir süreçte aynı zamanda bir meydan okuma özelliğine de sahiptir. Tüm dünyada gerici dalganın ezilenleri kuşattığı bir zamanda halk gençliğine, Yeni Demokratik Devrim, sosyalizm ve komünizm bayrağının kızıl sancağının yeni örgütlenmelerle sürdüğünün kesin ve net mesajını vermiştir. Gericiliğin hüküm sürdüğü tarihsel bir dönemde Komsomol’un inşası, devrimci savaşa ve iktidarı kazanmaya dair bir taarruzdur. Gericiliğin hiçbir kuşatmasının, yaydığı yılgınlığın sınıf mücadelesinin ihtiyaçlarını örtemeyeceğine dair Marksist-Leninist-Maoist yaklaşımın iradi bir hamlesidir.

Partimizin çizgisini halk gençliği içinde önderleştirmek, dönemin kara bulutlarına, yılgınlık yayan, tasfiyeciliği körükleyen ideolojik-politik saldırılarına karşı dişle-tırnakla-taşla-molotofla-tüfekle direnme ve iktidar bilincini kuşanma hamlesidir. 28 yıllık mücadele, partinin ideolojik hattından öğrenme, her türlü burjuva sapmayla mücadele, parti anlayışından uzaklaşan komsomol önderlikleri ile kavga ile sınanmış, gelişmiş, yetkinleşmiş ve ilerlemiştir.

Komsomol tarihimiz komünist olmanın, genç komünist şekillenişi yakalamanın ve inşa etmenin eşsiz pratikleri ile doludur. Henüz kurulurken Lenin yoldaşın 1920’de Komsomol Kongresi’nde gençliğe yönelik şu öğüdüyle şekillenmiştir: “Kendi başına çok ciddi, zor, büyük bir çalışmayı ortaya koymadan, eleştirel bakmakla yükümlü olduğu gerçekler içinde yolunu bulmadan, kendisine ulaştırılan sonuçlar temelinde komünizmle övünme düşüncesine kapılan her komünist, böyle bir komünist son derece acınacak bir kişi olurdu.”  Komsomol’umuz kuşkusuz bu şekillenişi sağlamaya çalışırken; yetersizlikleri, eksiklikleri zaafları ve halk gençliğine önderlik etmede başarısızlıkları vardır. Ancak bu iddia asla tükenmemiş, bu şekillenişi sağlama anlayışı ve çabası terk edilmemiştir. Şimdi tam da içinden geçtiğimiz koşullarda gerçekleri kavramak, bu gerçekler içinde parti çizgisi ile yolumuzu bulmak ve halk gençliğini örgütleyip savaştırmak, hazır sonuçlarla yetinmemek ve en yaratıcı şekilde sınıf mücadelesi ile kaynaşma görevimiz vardır.

Komsomol’umuz, güçlü bir tarihe eşsiz bir birikime sahiptir. Ahmet Şahin yoldaşla ilk şehidini veren Komsomolumuz, Partimizin okulu olma görevini her dönem ve süreçte üstlenmiştir.  Partimizle en üst düzeyde birleştiği noktada ilerleme sağlamıştır. Kendi çizgisini en yakından incelediği ve sonuçlar çıkardığında sağ ve sol sapmalarını alt edebilmiştir. Bu çizgi tarihimizde partiye sürekli kan taşıyan bir rolü üstlenmekten geri kalmamıştır. İsmail Oral, Tuncay Çarıkçıoğlu hem partili olarak hem Komsomol’u örgütleyerek kadrolaşmıştır. Komsomol’umuz Mehmet Ali Çakıroğlu ve partimizin ölümsüzleşen 4. Genel Sekreteri Mehmet Demirdağ gibi bünyesinden çıkan eşsiz parti kadrolarına sahiptir.

Partimizin çizgisine sebatla sarılan Komsomol son süreçte gerilla savaşında ölümsüzleşen yoldaşlarımızın yetiştiği okul olmanın onuru, gururu ve sorumluluğunu üstlenmektedir. Derya Aras (Sevda), Haydar Arğal (Sinan), Cengiz İçli (Ünal), Gül Kaya (Nergiz), Mustafa Sarıca (Taylan), İlker Tezer (Yusuf), Fatma Acar (Dilek), Kinem, Yurdal, Cem, Çiğdem, Mahir’den Hasan Ataş’a (Şerzan) Halk Savaşı’mızın en fedakar, en kuşanmış ve en bağlıları Komsomol’un içinden boy verip çıkmıştır. Ve partimiz MK üyesi Nubar, komutanımız Özgür ve gerillanın “tonmaestri” Deniz yoldaş TMLGB’de önderleşmiş ve partimizde bekleyen sorumluluk ve görevleri üstlenerek Halk Savaşı’nın kumandanları olmuştur.

Adını sayamadığımız daha onlarca ölümsüz Halk Savaşçısı ve parti kadromuzun Komsomol olarak bizlere bıraktığı şanlı bir mirasımız vardır.

Kuruluş kongremiz emperyalist-kapitalist sistemin sosyalizme karşı zafer ilan ettiği ve proleter ideolojiyi kuşatıp imha etmeye çalıştığı bir dönemin ürünüdür. Bu, ideolojik bir sınanma, örsle çekiç arasında yoğrulma demektir. Sınıf mücadelesinde iktidar perspektifiyle 28 yıldır edinilen deneyimin, güçlü bir adımıdır Kasım 1992. Şimdi de düşmanın Halk Savaşı’mızı kuşatarak, yok etmeye ve zafer ilan etmeye çalıştığı bir dönemde, buna karşı Komsomol’da örgütlenmiş ve yetişmiş partinin iktidar çizgisinin önder ve örgütleyicisi olan yoldaşların inançla, silahla, canla kurduğu barikata tanıklık ediyoruz. Bunun bize özel ve önemli bir sorumluluğu yüklediğinin farkındayız. Bunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Bu sorumluluğu üstlendiğimizden, omuzlayacağımızdan yılgınlığa ve umutsuzluğa karşı, düşmanın zafer nidalarına karşı tüm silahlarımızı kuşanarak yoldaşlarımızın ayak izlerini takip edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Umudun ve direncin haykırışını kulaklarımızı sağır edercesine işittik, ruhumuzda benimsedik. Onu kuşanarak halk gençliğini iktidar perspektifiyle, Halk Savaşı çizgisiyle, MLM’nin ışıklı yolunda en yaratıcı şekilde örgütleme iddiasını daha güçlü taşıyoruz. Taşla, molotofla, tüfekle diş ile tırnak ile direnişimizi büyütüp, halk gençliği ile kaynaşarak, sınıf mücadelesinde yaşanan sorunlardan korkmadan sorunların çözümle birlikte ortaya çıktığını ve onu keşfetmenin zorunluluğunu kavrayarak ilerleyeceğiz.

Gücümüz ve irademiz TMLGB 28 yıllık birikimle yolumuza ışık tutacak.

Önderimiz partimizin çizgisini daha güçlü kavrayarak, onun ihtiyaçlarına daha fazla yanıt olarak irademizi açığa çıkaracağız.

Ölümsüz yoldaşlarımızın şekillenişimizde sunduğu katkıyı sahiplenerek onların ideallerini daha yukarı taşıyıp, boşalan mevzilerini daha güçlü dolduracağız.

 

Yaşasın Halk Gençliğinin Önder ve Öncüsü TMLGB.

Yaşasın Halk Savaşının Zaferi!

Nubar, Rosa, Asmin, Özgür ve Deniz Yoldaşlar Ölümsüzdür!

Savaş-Öğren İlerle Gücümüz TMLGB!

Yaşasın Partimiz TKP/ML, Önderliğindeki TİKKO, TMLGB!

 

Kasım 2020

TMLGB MK

COMMENTS