ŞAN OLSUN ENTERNASYONAL PROLETARYANIN BÜYÜK USTASI KARL MARX’A!

HomeTürkçe

ŞAN OLSUN ENTERNASYONAL PROLETARYANIN BÜYÜK USTASI KARL MARX’A!

Enternasyonal proletaryanın büyük ustası Karl Marx’ın  doğumunun 200. yıldönümü 30 Haziran 2018 tarihinde Almanya’nın Bremen kentinde düzenlenen u

HİZİPÇİLİĞİ “HAYIR” TAVRIYLA MEŞRULAŞTIRMA KORKAKLIĞI, SAÇMALAMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ!
KKE(ml) – TKP/ML ortak 1 MAYIS açıklaması
Hindistan Komünist Partisi (Maoist) MK- Enternasyonal Büro: TKP/ML’NİN 50. KURULUŞ YILI KUTLAMALARINA KIZIL SELAMLAR

Enternasyonal proletaryanın büyük ustası Karl Marx’ın  doğumunun 200. yıldönümü 30 Haziran 2018 tarihinde Almanya’nın Bremen kentinde düzenlenen uluslararası bir etkinlikle kutlandı.

Enternasyonal kutlama etkinliğine Almanya, Brezilya, Peru, Türkiye, Ekvator, Şili, Meksika, Fransa, İsveç, Katolanya (Galiçya), Finlandiya, İtalya ve  Avusturya’dan  Marksist, Leninist, Maoist parti ve devrimci örgütler katıldı.

TKP/ML, Delegasyon olarak katıldığı Karl Marx`ın 200 doğum yıldönümünü etkinliğinde bir konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmayı   yayınlıyoruz.

ŞAN OLSUN ENTERNASYONAL PROLETARYANIN BÜYÜK USTASI KARL MARX`A!

Komünizm ideolojisinin kurucusu Karl Marx`ı doğumunun 200. yılında TKP/ML olarak saygıyla anıyor, doğum yılını kutluyoruz !

Marx, Lenin’in sözleriyle, “19. yüzyılın, en ileri ülkelerde temsil edilen başlıca üç ideolojik akımı olan klasik Alman felsefesini, klasik İngiliz politik ekonomisini ve genel olarak Fransız devrimci öğretileri ile birleştirilmiş Fransız sosyalizmini devam ettirmiş ve tamamlamış olan bir deha” idi.

Kapitalist emperyalist barbar sistemin sömürü, baskı ve savaş politikaları sonucu, işçi sınıfı ve dünyanın mazlum halkları yoğun bir yıkım, sefalet ve yoksulluk içinde. Emperyalist tekeller arası süren rekabet ve üretim anarşisi sistemlerinin krizini tetikliyor. Sermayenin pazar kavgası nedeniyle çıkartılan savaşlarda ezilen milyonlar katlediliyor, artan biçimde yoksulluğa mahkum ediliyor ve göçlere zorlanıyorlar. “Bugüne kadar var olan bütün toplumların tarihi, sınıf mücadelelerinin tarihidir.” [Komünist Parti Manifestosu, 1847] diyen Marksizm, görünürdeki bu labirent ve kaosu yöneten yasaları keşfetmenin anahtarını, yani sınıf mücadelesi teorisini sunmuştur.

Marx, sadece nasıl kurtulunabileceğine işaret etmekle kalmamış, aynı zamanda enternasyonal proletaryaya“ tarihte zorun rolünün değiştiriciliğine ve kaçınılmazlığına da “Eleştiri silahı, elbette, silahların eleştirisinin yerini tutamaz; maddi güç, maddi güç ile alaşağı edilmelidir.“ sözleriyle işaret etmiştir.

Marxizm sadece teori değildir. O Proletaryanın sürdürdüğü sınıf mücadelesinde bir eylem kılavuzudur. Sosyalizm ve komünizm yolunda sürdürülen devrimci mücadeleleri yolundan saptırmaya çalışan, işçi sınıfını ve ezilen yığınları revizyonist, oportonist düşüncelerle zehirleyen „Proletaryanın devrimci diktatörlüğü“nü savunmayan „ barışçıl“ sınıf uzlaşmasıcısı tüm burjuva akım ve düşüncelere karşı, Sınıf bilinçli Proletaryanın elinde devrimci bir silahtır.

Marxizm, Marxın öğretileri ile sınırlı kalmamıştır. Proletaryanın sınıf savaşımında ve iktidar mücadelesinde Lenin ve Başkan Mao’nun eşsiz katkıları ile bugün Marxizm-Leninizm-Maoizme verilmiştir. Bugün Maoizmi savunmadan Marx’ı anlamak, proletaryanın iktidar mücadelesini sürdürmek imkansızdır. Marx`ın 200. Doğum yılını MLM bir kavrayışla kutlamanın heyecanı ve onurunu yaşayarak sosyalizm ve komünizm yolunda kararlılıkla ilerliyoruz, ilerleyeceğiz.

Dünya işçi sınıfının ölümsüz ustası, Kapital adlı yapıtla, kapitalist sisteme karşı savaş açan Komünizmin teorik önderi Karl Marx, işçi sınıfının ve ezilen dünya halklarının devrim, sosyalizm ve komünizm yolunda sürdürdüğü mücadelede yaşıyor, yaşayacak !

65 yıllık yaşamına başta “Kapital” olmak üzere pek çok bilimsel eseri sığdıran, Karl Marx`ın öğretileri 200’üncü doğum yıldönümünde insanlığın sınıfsız,sınırsız,sömürüsüz bir yeni dünya yaratma kavgasına yol gösteriyor.

Biz Türkiye ve Türkiye Kürdistan`lı komünistlerin örgütü TKP/ML olarak; Devrim, Sosyalizm ve Komünizm için, Türkiye coğrafyasında sürdürdüğümüz mücadelede; Marxizmi,Leninizmi ve Maoizmin bilimsel öğretilerini kendimize rehber alıyoruz.

“Bırakalım egemen sınıflar Komünist bir devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yok. Kazanacakları bir dünya var. BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ, BİRLEŞİN!” [Komünist Parti Manifestosu, 1847]

Yaşasın, Marx,Engels,Lenin,Stalin ve Mao Zedung yoldaşların öğretileri!

Yaşasın  Proletaryanın devrimci diktatörlügü !

Yaşasın Marxizm-Leninizm-Maoizm !

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi !

TKP/ML

30- 06- 2018