Dünya’daki Halk Savaşlarıyla Sınıf Dayanışması yükseltmek için Deklarasyon

HomeTürkçe

Dünya’daki Halk Savaşlarıyla Sınıf Dayanışması yükseltmek için Deklarasyon

Dünya'daki Halk Savaşlarıyla Sınıf Dayanışması yükseltmek için DeklarasyonMarksist – Leninist – Maoist Parti ve Örgütlerin 3.Avrupa Toplantısı

Enternasyonal Proletaryanın Büyük Ustası Karl Marx’ın 200.Doğum Yılı Uluslararası bir etkinlikle kutlanacak!
Tutsak Partizan: “Parti Disiplinini Tanı, Ben Merkeziyetçilikle Savaş!”
Marksist – Leninist – Maoist Parti ve Örgütlerin 3. Avrupa Toplantısı Deklerasyonu

Dünya’daki Halk Savaşlarıyla Sınıf Dayanışması yükseltmek için Deklarasyon

Marksist – Leninist – Maoist Parti ve Örgütlerin 3.Avrupa Toplantısı

Kendi ülkelerinde proleter dünya devriminin hizmetinde yeni demokratik devrimi gerçekleştirmek için Halk Savaşı yürüten Dünya´daki Komünist partilerine, önderlikleri altındaki örgüt, birlik ve kitlelerine 3. Toplantıya katılan parti ve örgütler olarak en içten Komünist selamlarımızı gönderiyoruz.

Peru, Hindistan, Türkiye ve Filipin’lerdeki halk savaşlarında emperyalizmi yer küreden silmek için, cesaretle savaşın merkezine atılan yoldaşlarımız, savaşma iradesi göstermekte ve bedelini kızıl kanlarıyla ödemektedir. Sarsılmaz bir kararlılıkla sınıf savaşımının en gelişmiş biçimi olan Halk Savaşıyla, Yeni Demokratik Devrime ulaşmak ve kesintisiz olarak sosyalist devrime ilerlemek ve kültür devrimleri altında komünizme yürümek enternasyonal proleterya ve dünya halkları için parıldayan aydınlık yolun göstergesidir.

Marksizm – Leninizm – Maoizm`in uluslar arası proleterya altında yeni örgüt ve partilerin gelişimi ile cisimlenmesi ve proleter dünya devriminin yeni dalgası olarak kendini ifade etmesinde Halk Savaşı sürdüren Komünist Partileri öncü rolü görmektedir. Özellikle ezilen ülkeler Proleter dünya devriminin fırtına merkezleridir. Bu Halk Savaşlarından birinin zaferle taçlanması terazinin ucunu daha fazla devrimin lehine çevirecek, devrim ile karşı devrim arasındaki dengenin devrim lehine gelişimi için dünya ölçeğinde büyük bir yankı uyandıracaktır.

Her eylem, yeni iktidarı için atılan her adım ve gericiliğe vurulmuş her darbe bizleri umutlandırmaktadır. Düşen her yoldaşımız emperyalizmin çöküşünü hızlandırmak için kararlı ve uzlaşmış biçiminde mücadele etmeyi ve en güçlü şekilde çalışma gereksinimizdir. Halk Savaşlarının kazanıma ulaşması için ve her ülkede Halk Savaşının ilerlemesi için gerekli olan her yöntem ve biçimde desteğimizi sunmayı ve çabalarımızı bir kat daha artırarak sürdürmeliyiz.

Yaşasın Dünya’daki Halk Savaşları!

 

Maoist Komünist Parti Fransa

Tijen Folket – Komünist Birlik, Norveç

Maoist Komünist Partisinin Kuruluşu için Komiteler Birligi, Avusturya

Kızıl Bayrak Komitesi – Almanya

Peru Halk Hareketi (Yeniden Örgütleme Komitesi)

Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist

Kızıl Bayrak Kolektifi, Finlandiya