HKP(Maoist) – MK Sözcüsü Abhay: Yaşasın Enternasyonalist 1 Mayıs !  Dünyanın Devrimci İşçileri, Emekçileri Örgütlerinin Daha Çok Örgütlenme Ve Birliği İçin Çalışalım!

HomeTürkçeGenel

HKP(Maoist) – MK Sözcüsü Abhay: Yaşasın Enternasyonalist 1 Mayıs ! Dünyanın Devrimci İşçileri, Emekçileri Örgütlerinin Daha Çok Örgütlenme Ve Birliği İçin Çalışalım!

Yaşasın Enternasyonalist 1 Mayıs !Dünyanın devrimci işçileri, emekçileri örgütlerinin daha çok örgütlenme ve birliği için çalışalım! 

Πολιτικό γραφείο της ΚΕ του TKP/ML: «ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΗΛΙΟΣ ΠΡΩΙΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ!..» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ TİKKO ΣΤΗΝ DERSİM ÖZGÜR ΚΑΙ Η ΜΑΧΗΤΡΙΑ ΜΑΣ ASMİN ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ!
TKP/ML Militanları Esenyurt’ta İşçi Köylü Kurtuluşu Dağıtımı Gerçekleştirdi
HKP (MAOİST) – MK ÜYESİ YOLDAŞ HARİBHUSHAN COVİD-19 NEDENİYLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ
HKP(Maoist)

HKP(Maoist)

Yaşasın Enternasyonalist 1 Mayıs !

Dünyanın devrimci işçileri, emekçileri örgütlerinin daha çok örgütlenme ve birliği için çalışalım!

 

Dünya emekçi sınıfı, özellikle proletarya, bu yıl, proletaryanın kızıl bayrağını yüksek tuttuğu ve iktidarı sağladığı 150 yıllık “Paris Komünü” arifesinde bir 1 Mayıs günü kutlayacak. Bu, dünyanın tamamı için büyük bir gündür. Bu, dünya proletaryasının haklarının günüdür. 1 Mayıs, proletaryanın güç dengesini hesapladığı ve acımasızca çalışmalarını, daha sıkı bir şekilde, özgürlüğü, bağımsızlığı, eşitliği ve kardeşliği, proleter devrimleri ve dünya sosyalist devrimini gerçekleştirmesi için tüm gücünü harekete geçirecek şekilde çalışacağı gündür. 1 Mayıs vesilesiyle partimizin Merkez Komitesi, yürekten devrimci selamlarını dünya proletaryasına iletiyor. Partimiz hakları uğruna hayatını ortaya koyan bütün emekçilere devrimci saygısını iletiyor.

 

Emperyalizm, tüm dünyada ciddi bir krizle karşı karşıya. Egemen sömürücü sınıflar, bu krizin yükünü proletaryaya taşıtmak ve işgücünün sömürüsünü yoğunlaştırmak için çeşitli saldırılar ve komplolardan geri durmamaktadır. Dünya krizinin, 2008 yılının finansal ve ekonomik krizinden daha yoğun bir şekilde çöküntüye girecekken, Covid pandemisi bütün dünyayı ele geçirdi. Bu, emperyalistlerin kar arayışından çıkan ölümcül virüslerden biridir. Çağdaş dünya pandemiyle alaşağı olmuşken, on milyonlarca göçmen işçi geçim kaynağını kaybetmiş ve sokaklara dökülmüşken, çok uluslu şirketler ve onların komprador şirketleri ise aşı sektörü  için yarışıyor ve sayısız karlar elde ediyorlar. Emperyalist küreselleşme, kapitalist dünya ekonomisinin eşi görülmemiş bir seviyeye genişlemesine neden oldu ve böylece emperyalizm ile ezilen ulus ve halklar arasındaki çelişkiler, burjuvazi ve proletarya arasındaki çelişki ve emperyalist güçlerin kendi arasındaki çelişki zirveye ulaştı. Emperyalist saldırganlık ve kapitalistlerin ezilen milletlere ve halklara saldırısı var. Dünya ülkelerinin ve pazarların bir yeniden bölünmesi, emperyalistler, özellikle ABD emperyalistleri ve Çin sosyal emperyalistleri arasında, dünya hegemonyası için girilen çekişme ile dünya ülkelerinin doğal zenginliklerinden yararlanmalarıyla devam etmektedir. “Ticaret Savaşı”, geri kalmış ülkelerin ezilen halklarına ciddi bir ekonomik yük yüklüyor. Proletarya, köylülük, orta sınıf halk, kadınlar, dini azınlıklar ve ezilen uluslar, ırksal ayrımcılıktan ve çok ciddi ekonomik, politik, sosyo kültürel sömürü ve baskıdan muzdariptir. Zengin ve fakir arasındaki eşitsizlik, benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Dünyada emekçi halkları, işsizlik, açlık, eşitsizlikler ve ırk ayrımcılığından muzdariptir. Bütün bunlar emperyalist küreselleşmenin kötü sonuçlarıdır.

Geri kalmış ülkelerin işçilerinin yanı sıra, emperyalist ve kapitalist ülkelerin işçileri de, neo-sömürgeci sömürücü politikalar nedeniyle şiddetli sömürüden müzdariptir. Dünya proletaryasının birlik ihtiyacı gün geçtikçe büyüyor. Şimdi küreselleşme politikalarını sonlandırmak için kararlı mücadelenin zamanıdır. Emperyalist ve kapitalist ülkelerin proletaryası dışında, çoğu yarı-sömürge, neo-sömürge ülkelerindeki tüm kesimlerden halklar emperyalist küreselleşme politikalarına karşı mücadele ediyor. Proleter Öncü yani. Devrimci komünist partiler bu mücadelelere önderlik etmelidir. Bugün bu yönde daha birleşik ve örgütlü bir şekilde ilerlemek için artan bir ihtiyaç var.

Ülkemizde, proletaryayı ve köylülük de dahil olmak üzere tüm ezilen sınıflar, sosyal bölümler ve ezilen uluslar, Modi hükümetinin Brahmanic Hindutwa faşizmine bürünmüş biçimiyle, emperyalist destekle birlikte acımasız saldırısı ile karşı karşıya kalıyorlar. İşçi, emekçi ve çiftçilerin mücadeleleri gün geçtikçe yoğunlaşıyor. Emperyalist finans sermayesinin çıkarına paralel olarak, Modi Hükümeti, robot teknolojisi, 3 boyutlu baskı ve yapay zeka getirerek işçileri iş güvenliğinden mahrum eden ve mevcut 44 iş kanununun sömürüsünü doğrulamak için, 44 iş kanununu 4 kod haline getirdi. Örgütlü ve örgütlenmemiş işçiler bu ikiyüzlü saldırıya karşı militan ajitasyonlar yapıyorlar. Hindistan’ın çiftçileri, ülkenin başkentinde benzeri görülmemiş bir mücadele yürütüyor. Tüccarlar Hizmet vergisine karşıdır. Yüz binlerce örgütlü ve örgütlenmemiş işçi ve çalışan, bankaların birleşmesine ve kamu sektörü işletmelerinin özelleştirilmesine karşı grev örgütlüyorlar.

Öğrenciler, öğretmenler ve akademisyenler, merkezdeki Hindu gerici güçleri tarafından kabul edilen 2020 Ulusal Eğitim Politikasına karşıdır. Ülkenin yerli halkı, güçlü bir devrimci hareket merkezi olarak hareket eden stratejik alanlarda olanlar da dahil olmak üzere, militanca hakları için mücadele ediyor. Emekçi sınıflar, Hindistan’ın özelliklerinden biri olan kast tabanlı, sömürücü baskıcı ve ayrımcı Brahmanic düzenine karşı mücadele ediyor. Devlet, ülkenin mücadele eden halkını destekleyen demokratik ve ilerici güçlerine karşı baskıyı arttırıyor. Seküler güçler, faşist Brahmanic Hindutwa kuvvetlerinin ortak şiddetli politikalarına karşı savaşıyorlar. Birçok hak örgütü, halka karşı çıkartılan faşist gaddar yasalarıyla mücadele ediyor.

Böylece, dünyanın tüm geri kalmış ülkelerinin hükümetlerinin, çok uluslu kurumsal şirketlerin çıkarlarına benzer davrandığını görüyoruz. Bu nedenle, devrimci proleter partilerin ve örgütlerin, tüm ülkelerdeki mücadele eden emekçilerin mücadelelerine önderlik etmesi daha önemli hale geldi.

Son iki yıl boyunca ezilen halkların ve milliyetlerin büyük ölçekli mücadeleleri, koşulların devrim lehine olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Dünya proletaryası, bu olumlu koşulları kullanarak dünyanın sosyalist devrimini gerçekleştirmenin ana görevini yerine getirme yönünde öne çıkabilir. Uluslararası proletaryanın gerçek öncü örgütleri için iki stratejik görev var. Birincisi, kapitalist-emperyalist ülkelerdeki işçilerin ve diğer ezilen kesimlerin devrimci hareketlerini başlatmaktır. Her yarı-sömürge, yarı feodal ülkedeki proletarya, köylülük, diğer demokratik sınıflar ve sosyal kesimler örgütlenmeli ve ulusal demokratik hareketleri kurmalıdır. İkincisi, kapitalist ülkelerdeki komünist hareketlerin ve yeni-sömürge, yarı sömürge ülkelerin emperyalizme ve onların kompradorlarına karşı ulusal demokratik hareketlerin güçlü bir Birleşik Cephe’sini oluşturmasıdır. Bu amaçla, güncel somut koşullara uygun bir uluslararası Proleter devrimci örgütün kurulması, proleter parti ve örgütler için elzemdir. Maoist kuvvetler, her ülkedeki tüm ilerici, demokratik kuvvetlerle ve ayrıca dünya çapındaki düşmana karşı emperyalist demokratik kuvvetlerle birleşmelidir. Her iki  stratejik görev, karşılıklı olarak ilişkilidir ve dünya sosyalist devriminin ilerletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Bununla birlikte, proleter öncü örgütler,  emekçi halkın taleplerini yakalayacak ve kurtuluş için hareketlerinin birleşik bir önderliğini kuracak kadar güçlü değildir. Partimiz, dünyanın proleter öncüleri arasında birlik ve dayanışmayı geliştirmek için uluslararası bir forumun ihtiyacına ve oluşumuna yönelik açıklamasını ilan etti. Partimiz MK’sı, kardeş örgütleri bu çağrımıza cevap olmaya çağırıyor.

Emperyalistlerin her türlü saldırısıyla mücadele edelim. Anti-emperyalist halkların mücadelelerini yönlendirmeye ve dünya sosyalist devriminin başarısı için çaba göstermesine ihtiyaç vardır. Bu yönde daha fazla birleşip örgütlenelim. Anın ihtiyacı budur.

 

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın Devrim! Yaşasın Dünya Sosyalist Devrimi! Kahrolsun Her Türden Revizyonizm!

Kahrolsun Emperyalizm! Yaşasın Proleter Devrimler!

 

Abhay

HKP (Maoist) MK Sözcüsü

 

17 Nisan 2021

 

https://dazibaorojo08.blogspot.com/2021/04/india-long-live-internationalist-may.html?m=1

COMMENTS