TKP/ML Batı Bölge Komitesi’nin Kaypakkaya Anma Gecelerine Mesajı

HomeTürkçe

TKP/ML Batı Bölge Komitesi’nin Kaypakkaya Anma Gecelerine Mesajı

Gece Tertip Komitesine;Yoldaşlar;Emperyalizme, komprador kapitalizme ve toprak ağalarına, her türden gericiliğe karşı dağlardan başlayan isyan

Yetiş Yalnız (Ahmet) “Diken içindeler ama gül gibiler”
TKP/ML Militanları Nubar, Özgür ve Muharrem Yoldaşları Mezarları Başında Andı!
Kaypakkaya Yoldaşın Katledilişinin 45.Yılında: Almanya`dan Mesaj;

Gece Tertip Komitesine;

Yoldaşlar;

Emperyalizme, komprador kapitalizme ve toprak ağalarına, her türden gericiliğe karşı dağlardan başlayan isyanımız, giriştiğimiz bu soylu kavga bulunduğumuz her alanda sürüyor.

Önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşın katledilişinin 45. yılında onun ihtilalci çizgisinde, her türden tasfiyeci anlayışa karşı yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Bu uğurda son şehitlerimiz olan Çiğdem ve Nergis yoldaşların bıraktığı emanet her şeyden önce partimizin ve halk ordumuzun bu çizgideki yürüyüşünün sürdürülmesi ve sağlamlaştırılmasıdır.

İbrahim Kaypakkaya yoldaş ülkemiz devriminin yolunu tayin ederken, faşist diktatörlüğün ancak silahlı mücadele/zor yoluyla yıkılacağını ön şart olarak koydu. Bu gerçek beraberinde ödenecek bedelin ağırlığını, mücadelenin çetin ve zor koşullarını da getiriyordu. Bu zorluğu ve bedeli göğüsleme cüreti olmayanlar, önce onun ihtilalci çizgisini reddederek yollarını ayırdı. Yenilik ve yenilenme adına savruldukları yer, reformizmin bataklığı oldu.

Komünist çizgimizi işçi sınıfı başta olmak üzere, geniş halk kitleleri içinde Partimizin emrettiği, kaypakkaya’nın çizgisinde sadakatle sürdürüyoruz. Faşist diktatörlüğün tüm baskısına, ağır zulmüne ve sindirmesine karşı Şehirlerde sabırla ve inatla halk kitleleri içinde kavgamızı sürdürmekte kararlıyız. Önderimizin bize bıraktığı miras zorluklar içinde de olsa devrimci mücadelede ısrar etmektir.

Yoldaşlar;

İçinde geçtiğimiz dönem; yılgınlık, umutsuzluk, kaçkınlık ve tasfiyenin kutsandığı dönemdir. Faşist diktatörlük halk kitlelerini kuşatmış, devrimci çizgiyi ve silahlı mücadeleyi tasfiyeye yönelmiştir. Bu dönemler halk kitlelerine daha fazla güvenme, onların yaratıcı gücüne ve dirayetine inanma sürecidir. Aynı zamanda devrimci çizgide kararlılıktır. Partimiz bu kararlılığı sürdürme azmindedir. Faşist ablukayı dağıtma kararlılığındayız.

Partimiz zorlu bir dönemi geride bırakmıştır. Bu  dönemin açtığı yaralar hızlıca sarılarak onarılacaktır. Buna inancımız tamdır. Sahip olduğumuz ideolojimiz bunu başaracağımızın yegane kanıtıdır. İbrahim Kaypakkaya yoldaşın 46 yıl önce yaktığı meşalenin ışığını söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Çünkü o meşalenin ateşi, şehit yoldaşlarımızın kanlarıyla harlanmaktadır. Bu ışığa güç veren son şehitlerimiz Nergis ve Çiğdem yoldaşlardır. Onların değerli emaneti ve bıraktıkları miras onurla taşınacaktır.

İbrahim Kaypakkaya Yaşıyor!

Gerillalar Ölmez Yaşasın Halk Savaşı!

Gül Kaya- Hasret Tanrıverdi Yoldaşlar Ölümsüzdür!

Yaşasın Partimiz TKP/ML, önderliğindeki TİKKO, TMLGB!

TKP/ML Batı Bölge Komitesi