TKP/ML-MK : ŞAN OLSUN PARTİMİZİN VE DEVRİMİN BİLGELİĞİ, YETKİNLİĞİ VE TEMİNATI OLAN ŞEHİTLERİMİZE!

HomeTürkçe

TKP/ML-MK : ŞAN OLSUN PARTİMİZİN VE DEVRİMİN BİLGELİĞİ, YETKİNLİĞİ VE TEMİNATI OLAN ŞEHİTLERİMİZE!

ŞAN OLSUN PARTİMİZİN VE DEVRİMİN BİLGELİĞİ, YETKİNLİĞİ VE TEMİNATI OLAN ŞEHİTLERİMİZE!Emekçi Halkımız, Yoldaşlar;Devrimi örgütlemek, o

50. KURULUŞ YILIMIZDA; PARTİ VE DEVRİM ŞEHİTLERİ, GELECEĞE IŞIK, YOLUMUZA YOLDAŞ OLMAYA DEVAM EDİYOR!
49. Kavga Yılı Strasbourg’da Selamlandı
TKP/ML MK-SB : PARTİMİZ TKP/ML 52 YAŞINDA! DEVRİM VE KOMÜNİZM MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR, SÜRECEK!
PARTİ-ORDU-GENÇLİK

PARTİ-ORDU-GENÇLİK

ŞAN OLSUN PARTİMİZİN VE DEVRİMİN BİLGELİĞİ, YETKİNLİĞİ VE TEMİNATI OLAN ŞEHİTLERİMİZE!

Emekçi Halkımız, Yoldaşlar;

Devrimi örgütlemek, onu ruhunda yaşamak ve zorunluluğunu anlatmak için ölümü göze almak gerekir. Çünkü ölüme meydan okumak, insan bilincinin nesnel dünyanın belirlenmiş kurallarına karşı en aktif tepkisidir. Bu duruş ve yaklaşım, ihtiyaçlar dünyasından özgürlükler dünyasına doğru akıp giden insanlığın değiştirme ve zorunluluğu kavramasına işaret eder. Toplumsal, sosyal ve sınıfsal gelişmeler değişimi ihtiyaç haline getirdiğinde; devrimler, tarihin kapısını öfke ve kinle, dizginlenemeyen yıkıcılık eşliğinde ölümü kucaklama bilinciyle dövmeye başlar.

Kavgada düşenlerimiz, içinden geçtiğimiz dönemde tarihin kapısını iradi, bilinçli, örgütlü şekilde ve kazanılmış tarih bilinciyle dövenlerimiz olmaktadır. Şehitlerimiz, ölüm eğer zulmün, sömürü ve adaletsizliğin hapishanesinin kapısını özgürlüğe, eşitliğe açan bir anahtarsa; “yaşamın canı cehenneme” demeyi bilenlerdir.

Partimiz, Ocak ayının son haftasını ölümün korkutuculuğunu yenen devrimci ve komünistleri, ölümleriyle proleteryanın sınıf kavgasında tarihe not düşenleri, İhtilalci Komünist çizginin inşacıları, usta ve önderlerini anarak tarih bilincini keskin bir kılıç haline getirmek için “Parti ve Devrim Şehitlerini Anma Haftası” ilan etmiştir. Her yıl Parti ve devrim şehitlerimizi anarken, devrime ve komünizme olan bağlılığımızı, belirlenmiş hedefe ulaşma ısrarımızı, hedefe varmanın kaçınılmaz olduğu bilinci ve umudunu titizlikle koruduğumuzu da ilan ediyoruz. Bıkmadan usanmadan ilan etmeye de devam edeceğiz.

Ölümü göze alarak kavgayı sürdürenler, tereddütsüz durup ölümü kendilerinden önce kucaklayanların ruhunu kuşanarak devrim mücadelesini pekiştirme, sağlamlaştırma ve taşıma görevini üstlenmektedir. Yaşayanların bilincinde berraklık, devrimci pratiklerinde taşınan ağır sorumluluktur şehitlerimiz.

Partimiz TKP/ML, kurulduğu andan itibaren Halk Savaşı çizgisinde, Mao yoldaşın “partinin savaş içinde inşa olacağına” yönelik perspektifini kuşanarak ilerlemiştir. Kuramcımız ve kurucu önderimiz İbrahim Kaypakkaya bu çizgiyi bizzat silahı kuşanıp gerilla mücadelesini başlatarak ve ona önderlik ederek yaşama geçirmiştir. Partimizin temellerini “savaşçılık” üzerinde atmıştır. Partimiz henüz bir yaşına girmemiş bir parti iken Kurucu önderimiz Kaypakkaya ve kadrolarımız Meral Yakar ve Ali Haydar Yıldız yoldaşları şehit vermiştir. Bu nitelik 47 yıllık tarihimiz boyunca hiç eksilmemiştir. Partimizin kumanda ettiği Halk Savaşı güzergahında Demokratik Halk Devrimi, Sosyalizm ve Komünizm mücadelesinde yüzlerce şehidimiz vardır. Kesintisiz yürüyen silahlı mücadele kana kan, dişe diş bir hatta halen devam etmektedir.

Partimiz tasfiyeciliğin, reformizmin, parti ve savaş kaçkınlığının kuşatması altında bir süreçten geçti ve geçiyor. Ancak bu süreç partimizde ideolojik netliği ve savaşçı niteliği eksiltmeyi başaramadı. Kaypakkaya yoldaşın İhtilalci çizgisine ve savaşçı kimliğine, son 3 yılda sürdürdüğü ideolojik mücadele yanında düşmana karşı tereddütsüz duruşuyla sahip çıkmayı başarmıştır. Bu süreçte Partimiz çizgisini “parti ve savaç kaçkını hizipçi” güruha karşı savunurken, 25 şehidiyle düşmanın tasfiye ve imha savaşına karşı barikat olmuş, Kaypakkaya yoldaşın emanet ettiği Marksizm Leninizm Maoizm’in kızıl sancağını taşımaya devam etmiştir.

Türk, Kürt Uluslarından ve Çeşitli Milliyetlerden Emekçi Halkımız,

Faşist diktatörlüğün Türk, Kürt ve çeşitli milliyetlerden geniş halk yığınlarına karşı amansız ve acımasız saldırıları, baskısı aynı zamanda onların örgütlü gücü olan başta komünist, devrimci ve yurtsever harekete karşı bir imha savaşı şeklinde sürmektedir. Gerilla mücadelesinin imhası ise faşizm için önceliklidir. Bu imha ve tasfiyeyi içeren topyekün saldırı dalgasında, dalgakıran ise Komünist ve devrimci güçler olmaktadır. Özellikle Türkiye Kürdistanı’nda dağlar taşlar bombalanmakta, ormanlar yakılmakta, gerillayı kuşatma ve imha etme amacıyla doğa acımasız bir tahribata maruz kalmaktadır. Bu süreçte yüzlerce PKK gerillası kahramanca direnerek şehit düşmüştür. Yine MLKP, MKP, BÖG ve DHKP/C gerillaları bu saldırılar karşısında tavizsiz duruşları ile silahlı mücadelede ısrarın adı olmuşlardır. Partimiz 25 gerillasını kayıp verme pahasına komünizm sloganlarını şehitleriyle ve tüm benliğiyle haykırmıştır. Bu dalga karşısında dayanamayıp kırılan, yılgınlaşan, silahları gömerek terk edenleri de tarih kayıt altına almıştır.

“Yaşamak ölmekten yeğdir” diyerek yılgınlık teorisi üretenlere, silahları gömerek “aslında geri çekildik, geri geleceğiz” diyerek yalandan bıkmayan parti ve savaş kaçkını tasfiyecilere, silah elde düşenler için “ne sonuç elde edildi ki” diyerek faşizmin topyekün saldırısına umutsuzluk türküsü yakanlara, “bir devir kapandı” diyerek silahlı savaşıma tabut bulmaya çalışanlara, “devlet teknik olarak çok donanımlı, nafile çaba” diyerek “savaşta insan unsurunu” kurşuna dizenlere, “savaşma barış” deyip sınıflı toplumsal yapının boynuna hümanizmin “kanlı” kılıcını sallayanlara, “ölü seviciler” diyerek faşizmin çanağına kaşık çalanlara MEYDAN OKUYARAK özgürlük, devrim, sosyalizm ve komünizm sloganlarını haykıran tüm komünizm ve devrim şehitlerine selam olsun! Silah elde dövüşenlere ve düşenlere selam olsun!

Şehitlerimizin, “bizden daha iyi yapın, daha sağlam durun, daha tereddütsüz olun, mücadeleyi daha fazla geliştirin” çağrısını; kavgadan geri durmamak, bedel ödemekten korkmamak, öfkemizi dizginlememek, düşmanlarımıza acımamak, sorumluluklarımızı daha iyi yapmak olarak selamlıyoruz. Umutla ve dirençle şehitlerimizin yolunda ilerleyecek, onların ideallerini, iddialarını ve özlemlerini gerçekleştirene kadar durmayacağız!

 

DOĞUMUNUN 70. ÖLÜMÜNÜN 46. YILINDA, ÇİZDİĞİ KIZIL GÜZERGAHLA, ŞEHİTLERLE ÇELİKLEŞEN PARTİ İRADEMİZİN ÖNDERİDİR İBRAHİM KAYPAKKAYA!

ŞAN OLSUN KAYPAKKAYA’NIN 70. DOĞUM YILINA, ŞAN OLSUN ÖRGÜTLEDİĞİ TKP/ML’YE!

ŞAN VE SEREF OLSUN SİLAH ELDE TOPRAĞA DÜŞENLERE!

PARTİ VE DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR, ŞEHİT NAMIRIN!

YAŞASIN HALK SAVAŞI!

YAŞASIN MARKSİZM-LENİNİZM-MAOİZM!

YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO, TMLGB!

  

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST LENİNİST – MERKEZ KOMİTESİ

TKP/ML – MK

16 OCAK 2019