Hindistan Komünist Partisi (Maoist) – Merkez Komite:  21-27 EYLÜL 2023 TARİHLERİ ARASINDA, PARTİMİZİN 19. YILINI DEVRİMCİ COŞKU VE KARARLILIKLA KUTLAYALIM!

HomeTürkçe

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) – Merkez Komite: 21-27 EYLÜL 2023 TARİHLERİ ARASINDA, PARTİMİZİN 19. YILINI DEVRİMCİ COŞKU VE KARARLILIKLA KUTLAYALIM!

 Brahmanist Hinduizm Faşizmini Yenilgiye Uğratın!Uygun koşullardan yararlanarak, sınıf mücadelesini ve Halk Savaşı’nı geliştirerek Partiy

TKP/ML: KATLİAMCI HİNT DEVLETİNİ PROTESTO EDELİM, HİNDİSTAN HALKININ KURTULUŞ MÜCADELESİNİ DESTEKLEYELİM! “7-15 TEMMUZ KAGAAR OPERASYONUYLA MÜCADELE HAFTASI”NA SEFERBER OLALIM!
GREETING TO THE PEOPLE’S WAR WHICH IS GOING IN INDIA UNDER THE LEADERSHIP OF THE CPI(Maoist)!
ICL: Our Evaluation of The Stand of CPI (Maoist) on the Formation of International Communist League (ICL)

 

Brahmanist Hinduizm Faşizmini Yenilgiye Uğratın!

Uygun koşullardan yararlanarak, sınıf mücadelesini ve Halk Savaşı’nı geliştirerek Partiyi güçlendirin!

Parti seferberlik kampanyasını başarıya ulaştırın!

Sevgili yoldaşlar, halkımız;

21 Eylül 2023, Hindistan’ın Yeni Demokratik Devrim’ine önderlik eden işçi sınıfının öncü gücü olan partimizin, Hindistan Komünist Partisi’nin (Maoist) kuruluşunun 19. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle partimizin Merkez Komitesi, parti saflarını, devrimci örgütleri ve devrimci kamuoyunu, 19. yıl dönümünü ülkenin ormanlarında, ovalarında ve kentlerinde devrimci coşku ve kararlılıkla kutlamaya çağırıyor. Brahmanik Hindu faşizminin yenilgiye uğratılması, sınıf mücadelesinin ve halk savaşının uygun koşullar altında örgütlenip yaygınlaştırılması yoluyla partinin güçlendirilmesi ve partinin seferberlik kampanyasının başarıya ulaşması çağrısında bulunuyor. Partimiz Marksizm-Leninizm-Maoizm’in ışığında, Hindistan Devrimci mücadelesinin  önderleri, partimizin kurucu önderleri ve öğretmenleri Charumajumdar ve Kanhai Chatterjee yoldaşların güzergahında, uzun süreli Halk Savaşı çizgisinde, ülkemizdeki çürümüş yarı-sömürge ve yarı-feodal sistemi yok etme büyük hedeflerine ulaşma kararlılığıyla, yeni demokratik devrimin kazanılması ve dünyada sosyalizm-komünizmin kurulması için canla başla çalışmaktadır. Bu, emperyalistler ve onun ülkedeki uşakları egemen sınıflar için büyük bir meydan okuma haline geldi. Bu da partimizin ve devrimci hareketimizin hedef haline gelmesini kaçınılmaz kılıyordu. Bunun için onlarca yıldır birçok karşı-devrimci ve stratejik saldırıda bulundular ve başarısız oldular. Bununla birlikte geçtiğimiz Ekim ayında Suraj Kund Chintan Shibir’de yeni bir karşı-devrimci plan hazırladılar. Ülkenin ezilen kesimlerine vahşice saldırıyorlar. Bu saldırılara kahramanca göğüs gererken bu yıl içerisinde 31’i kadın yoldaşımız olmak üzere 90 yoldaşımız şehit oldu. Bunların arasında partimizin Merkez Komite – Siyasi Büro üyeleri Yoldaş Katakam Sudarshan (Anand, Dula) ve Rastra Kamiti Sabykulu, LSN Murty (Andra Parades), Chandi Sarkar (Batı Bengal), Gautam Paswan (Bihar-Jharkhand Özel Bölge Komitesi Üyesi) yoldaşlar da var. Devrimci Halk Sanatçısı Shankar Rao ve silahlanma alanında uzman Vasanth yoldaşlar Dandakaramya’da şehit edildi. Bunların yanı sıra, üç DVC/CYPC üyesi, dört alt bölge komitesi üyesi, 17 AC/PPC üyesi, 22 Parti/Halk Kurtuluş Ordusu üyesi, Demokratik Kitle Örgütleri çalışanları, parti sempatizanları olmak üzere 32 kişi daha ve açık alan faaliyetlerinde çalışan daha birçok kişi var. Devrimci, ilerici ve demokratik kamu kuruluşlarının önderleri, aktivistleri, aydınları, devrim sempatizanları ve dostları, devrimci hareketi ilerletme hedefiyle mücadele ederken öldüler.

Partinin 19. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Merkez Komite, halkın kurtuluşu için canlarını feda eden tüm şehitlerin önünde saygıyla eğiliyor. Uluslararası alanda, Filipinler Komünist Partisi’nin kurucu başkanı Yoldaş Jose Maria Sison hastalıktan öldü. Filipinler Komünist Partisi Merkez Komitesi Yürütme Komitesi Başkanı Ka Lan (Benito Tianzon) ve Parti Genel Sekreteri Ka Aigong-Tao (Wilma Avusturya), doğru bilgilere sahip sekiz yoldaşla birlikte düşman tarafından yakalanıp öldürüldü. Partinin merkez komitesi üyesi Ka Ampog (Emanuel Fernandez) hastalık nedeniyle vefat etti. Partinin Merkez Komitesi üyesi Ka Ele (Hellenica Pardalis) ve beş yoldaş, düşmanın drone saldırısında öldürüldü. Onların ölümsüzlüğü Filipinler devrimine ve Uluslararası Komünist Harekete büyük zarar verdi. Yunanistan Komünist Partisi (marksist-leninist) Genel Sekreteri Andreas Voyatzoglou, Afganistan Komünist Partisi (Maoist) Merkez Komitesi’nin üyelerinden Salim yoldaş, Bölge Komitesi üyesi Farhad yoldaş hastalıktan kaynaklı öldü. Marksist-Leninist Komünist Partisi (Türkiye/Kürdistan) Merkez Komitesi üyesi Ahmet Soreş (Zeki Gürbüz) yoldaş ve Kürdistan Silahlı Devrimci Güçlerinin genç komutanlarından Fırat Newal (Özgür Namoğlu) düşmanın drone saldırısında öldürüldü. Merkez Komite, işçi sınıfının bu büyük önderlerinin yanı sıra, dünya sosyalist devriminin bir parçası olarak çeşitli ülkelerde, devam eden yeni demokratik ve sosyalist devrimler, ulusal kurtuluş mücadeleler içerisinde hayatlarını feda eden tüm savaşçılara devrimci saygılar sunuyor. Ölümsüzlerin ideallerinden ilham alarak, onların özverili fedakarlıklarını yükselterek, onların yürüdükleri devrimci yolda dimdik duracağımıza ve nihai hedefe doğru son nefesimize kadar savaşacağımıza söz veriyoruz. Merkez Komite, karşı-devrimci düşman saldırılarına kahramanca göğüs gererken ve Modi’nin planlarını bozarken, bu yıl savaş alanında yaralanan tüm cesur savaşçılara derin saygılarını ifade eder. En kısa sürede iyileşip savaş alanına döneceklerine kuvvetle inanıyoruz. Birçok yoldaşın yanı sıra birçok önder yoldaşta düşman tarafından yakalandı ve işkence gördü, haksız yere suçlandı ve hapishanelere hapsedildi. Hepsi hapishanelerde bile gururla devrim bayrağını yükseltiyor. Bütün bu yoldaşlar yaşasın devrim diyor. Hapishanelerden erken tahliyelerini sağlamak için mümkün olan her türlü çabanın gösterileceğini ifade ediyoruz.

Merkez Komite geçen yıl Partinin 18. kuruluş yıldönümü vesilesiyle karşı-devrimci düşman saldırısı karşısında devrimci hareketi geliştirmek için merkezi siyasi yapının gözden geçirilmesinde üstlenilen merkezi görevin uygulanması için beş görev formüle etti. Çeşitli bölgelerdeki özel koşullara uygun olarak: Samadhaan-Prahar saldırısını yenilgiye uğratmak ve devrimci hareketi ilerletmek amacıyla parti seferberlik kampanyasını sürdürmek; Emperyalizme, komprador kapitalizme ve feodalizme karşı sınıf mücadelelerinin yoğunlaşması; PLGA (Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu)’nın güçlendirilmesi; Brahmanik Hindu faşizmine karşı yeni bir demokratik Hindistan için kitlesel ajitasyonlar gerçekleştirmek; Uluslararası Komünist Hareketi güçlendirmek amacıyla çalışmaya devam etmek. Partimiz bu görevleri yerine getirirken geçtiğimiz yıl içerisinde çeşitli alanlarda büyük ilerlemeler kaydetti.

Sevgili yoldaşlar, Halkımız;

Hindistan’ın faşist yöneticileri partimizi ve devrimci hareketimizi yok etmek için faşist saldırılar yürütseler de bu onlar için imkansızdır. Sömürü, baskı, eşitsizlik ve ayrımcılık olduğu sürece mümkün değildir. Sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel sorunların silahlı yöntemlerle çözülemeyeceğini de biliyorlar. Bu yüzden bir Salwajudum, bir Sendra, bir Nagarik Suraksha Samiti gibi halklar arasındaki birliği bozmak ve halk arasında iç savaş ve yıkım yaratmak amacıyla Hindu faşizmini gün be gün kışkırtıyorlar. Komprador kapitalist ve feodal sömürüyü sürdürmek, kastçılığı beslemek ve ülkeyi dini çizgilerde bölmek için halkın dini inançlarını sömürmek onlar için bir rutin haline geldi. Hindu ideolojisi diğer parlamento partilerinde de hakimdir. Sonuç olarak buna karşı güçlü bir şekilde mücadele edemiyorlar. Bu yüzden halkın Brahmanik Hindu ideolojisinin neden olduğu tehlikeyi anlamaları sağlanmalıdır. İşçiler, köylüler, orta sınıf, ulusal burjuvazi, ezilen toplumsal kesimler ve ezilen kastlar buna karşı seferber edilmelidir. Bütün alanlarda işçi sınıfının önderliğinde, ulusal ve demokratik devrimin hedeflerine ulaşılabilmesi için işçi-köylü ittifakına dayalı, uzun süreli Halk Savaşı propaganda edilmeli ve geliştirilmeli. Brahmanik Hindu faşizmi, ancak Yeni Demokratik Devrimi başarıya dönüştürerek ve halkın demokrasisini garanti altına alarak yeni bir demokratik sistem kurarak yenilgiye uğratılabilir.

* Dandakaranyam, Bihar-Jharkhand, Doğu Bihar-Kuzey-Doğu Jharkhand’ı kurtarılmış bölgeler olarak geliştirme hedefiyle ilerleyelim!

* Partiyi, HKO’yu ve devrimci kitle örgütlerini güçlendirelim!

* Sınıf mücadelesini, gerilla savaşını, uzun süreli halk savaşını yoğunlaştıralım, genişletelim!

* Uzun süren halk savaşını yoğunlaştırmak için taban ve kent hareketleri inşa edelim!

* Karşı-devrimci stratejik ʹSuraj Kundʹ planını tersine çevirelim!

* Brahminik Hindu faşizmini yenelim, ülkeyi ve halkı ondan kurtaralım!

* Sahte bir “Yeni Hindistan” değil, yeni, demokratik bir Hindistan istiyoruz!

* Emperyalizme, Komprador Kapitalizme, feodalizme karşı sınıf mücadelesini yoğunlaştıralım-yaygınlaştıralım!

* Hindistan’ın yeni demokratik devrimi gelişmeli!

* Dünya sosyalist devrimi gelişsin!

* Hindistan Komünist Partisi (Maoist) gelişmeli!

* Marksizm-Leninizm-Maoizm yeşermeli! 

 

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) – Merkez Komite

COMMENTS