İşçi Köylü Kurtuluşu’nun 134. Özel Sayısı Çıktı

HomeTürkçe

İşçi Köylü Kurtuluşu’nun 134. Özel Sayısı Çıktı

TKP/ML Merkez Komitesi Önderliğinde Çıkarılan Merkezi Kitle Yayın Organı, İşçi Köylü Kurtuluşu’nun Şubat 2021 Tarihli, 134. Özel Sayısı “Sınıf Müc

İşçi Köylü Kurtuluşu (İKK) 132. Özel Sayısı Çıktı…
2020 Kimin Yılı Oldu?
TKP/ML Militanları İKK Dağıtımı ve Pankart Asma Çalışmaları Gerçekleştirdi
parti

parti

TKP/ML Merkez Komitesi Önderliğinde Çıkarılan Merkezi Kitle Yayın Organı, İşçi Köylü Kurtuluşu’nun Şubat 2021 Tarihli, 134. Özel Sayısı “Sınıf Mücadelesine Dayanarak Açık İdeolojik Mücadele İle Halk Savaşı Çizgisini Kuşanalım!” Şiarıyla Çıktı.

2020 yılı Haziran, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Dersim’de ölümsüzlüğe uğurladığımız Halk Savaşçılarına dair anı-anlatı yazılarının yanısıra sınıf mücadelesinin politik gündemlerine dair değerlendirmeler yer almaktadır.

Ölümsüzleşenlerimizin devrettiği görevleri kavramak ve bilince çıkarmak ancak savaşın yasalarını kavramak ve ona göre şekillenmekle mümkün olacaktır. Yazıların ana konusu sürecin karakteristiği, partinin şekillenişi ve yönelimi eksenine odaklanmıştır. Tüm yazıları, güçlü bir şekilde bir biriyle bağlantısı ve bütünlüğü göz önüne alınarak, bu bilinçle okuyalım, kavrayalım.

Sınıf mücadelesinin böylesi keskin dönemeçleri aynı zamanda safları netleştirme ve berraklaştırma dönemleridir. Böylesi dönemlerde yürütülecek keskin ideolojik mücadele tam da bu amaca hizmet edecektir. Bu anlamıyla İKK’da yer alan “Güçten Düşüren Değil, Gelişmeye İtim Veren Eylem Birliği ve Ortak Hareket!” başlıklı polemik bu amaca hizmet etmektedir.

İKK’da yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Sınıf Mücadelesine Dayanarak Açık İdeolojik Mücadele İle Halk Savaşı Çizgisini Kuşanalım!

 

– 2020 Kimin Yılı Oldu?

– Süreci Kavramak, Partiyle Bütünleşmek, Halk Savaşına Seferber Olmak

– Partinin Ölümsüz Savaşçı Kadınları Özlem, Zilan, Ekin, Çiğdem, Nergiz, Rosa, Asmin Yoldaşlara

– Ölümsüzlerin İdeallerini Kararlılıkla Yaşatmak ve Mevzilerini Komsomolca Doldurmak

– Çınar Olup, Kökleriyle Kavgaya Tutunanlara

– TKP/ML-Merkez Komite Açıklaması Nubar Kararlılığı ve Rosa Tutkusuna Şan ve Şeref Olsun!

– Komünist Önder Nubar Yoldaş Ölümsüzdür!

– Dersim Şehitleri Kavgada Israr, Zafere Kilitlenme Gerekçemizdir!

– TKP/ML’den Eylem Haberleri

– O Bizim Dağ Kartalımızdı

– Ölümsüzleşenlerimizi Parti Ve Sınıf Bilincimizle Analım!

– Kavganın Denizine Atılmak

– Gerillanın Emektar Militanı Muharrem

– Güçten Düşüren Değil, Gelişmeye İtim Veren Eylem Birliği Ve Ortak Hareket!

– Gerçek Kuvvet Bıkmamak, Usanmamaktır!

– Parti Ve Devrim Şehitlerine Selam Olsun! Onlar Gibi Olacak, Onlardan Daha İleri Koşacağız!

COMMENTS