TKP/ML Dersim Parti Komitesi: Çiğdem ve Nergiz Yoldaşlar Ölümsüzdür!

HomeTürkçe

TKP/ML Dersim Parti Komitesi: Çiğdem ve Nergiz Yoldaşlar Ölümsüzdür!

Halkımıza,Partimizin kuruluşunun 46. Yıldönümünde iki yoldaşımızı daha ölümsüzler katına uğurladık. Çiğdem (Hasret Tanrıverdi), Nergiz (Gül Kaya)

Şahverdi’den Mercanlar’a; Başeğmezliğin, Direnişin ve Teslim Alınamazlığın Destanı Kanla Yazılıyor!
TKP/ML Enternasyonal Komite: Enternasyonal Proletaryanın Ve Ezilen, Sömürülen Emekçilerin, Birlik, Mücadele Ve Dayanışma Günü 1Mayıs’ın Devrimci Ruhuyla, Sokaklara, Meydanlara Çıkalım!
TKP/ML Dersim Parti Komitesi : 12’ler Savaş ve Mücadele Gerekçemizdir!

Halkımıza,

Partimizin kuruluşunun 46. Yıldönümünde iki yoldaşımızı daha ölümsüzler katına uğurladık. Çiğdem (Hasret Tanrıverdi), Nergiz (Gül Kaya) yoldaşlar, Desim/Aliboğaz’da düşmanla girdikleri çatışmada yarım asra yaklaşan mücadele geleneğimizin temsilcisi ve taşıyıcısı olarak ölümsüzleştiler.

Her iki yoldaşımız da partimizin ileri militanı ve TİKKO içinde örgütlenmiş olan Parti Kadın Komitesinin üyesiydiler. Nergiz yoldaş, Halk Ordumuzun savaşçısı, Çiğdem yoldaş ise komutanları arasındaydı. Şehit yoldaşlar, genç yaşta başladıkları mücadele yaşamlarını, partimiz önderliğinde ve partiye doğru adımlayarak Komsomol saflarından Halk Ordusu’nun mevzilerine uzanarak sürdürmüşlerdir. Çiğdem ve Nergiz yoldaşlar, savaşın ortaya çıkardığı görevlerin yanında Komünist Partisi önderliğinde kadınların kurtuluş mücadelesinin öncülüğünü üslenmiş ve sorumluluklarını layıkıyla taşımışlardır.

Onların düşman karşısında gösterdikleri direniş, her şeyden önce gereğini kavrayan ve engel tanımadan yerine getiren partili militan kimliğin ifadesidir. Bu kimlik, yakın süreçte partimiz saflarında ortaya çıkan ve Halk Ordusu saflarında bozgunculukla uç veren hizipçilik karşısında belirgin bir şekilde ortaya konmuştur.

Faşizmin, halkımıza yurtsever, devrimci ve komünistlere en azgın saldırganlıkla yöneldiği bir dönemde yoldaşlarımızın düşman karşısındaki duruşu, bu saldırganlığa cevap, mücadele çağrısı ve yol gösterici olmuştur. Bu çağrı çoğalacak, yankısını silah seslerimizde ve ezilen emekçi halkımızın kurtuluş mücadelesinde bulacaktır.

Faşist TC devletinin yükselen saldırganlığı sebepsiz değildir. Türk egemen sınıfları, her açıdan tarihin en kaotik dönemlerinden birini yaşamaktadır. Emekçi halkımız, kan emici sömürü sistemine karşı her geçen gün daha fazla bilenmekte, Kürt ulusu, yüzyıllardır hapsedildiği köhne duvarları mücadelesiyle sarsmaktadır. Bu gerçeklik, faşizmin azgınlaşmasıyla halkın ve örgütlü mücadele güçlerinin baskı ve imhasıyla aşılmaya çalışılmaktadır. En temel demokratik, sosyal ve siyasal haklara dönük saldırılar ile gerilla güçlerine dönük olarak yoğunlaşan askeri operasyonların paralelliğinin nedeni budur.

Faşizmin saldırıları bize iki şeyi çok net bir şekilde anlatmaktadır. Birincisi; Türk egemen sınıflarının taşıdığı korku ve ikincisi; silaha sarılmanın her zamankinden daha fazla gerekli ve meşru olduğudur. Egemen sınıf sözcülerinin, temsilcilerinin salyalarını saçarak yaptıkları askeri operasyon güzellemeleri, askeri güçleri ve tekniklerine dizdikleri övgüler, kendi korkularını bastırmak, silahlı mücadeleye dair bilinci ve umutları kırmak içindir.

Ancak çabaları nafiledir. Bugün Başkan Mao’nun “emperyalizm kağıttan kaplandır” sözü daha iyi anlaşılmalı ve akılda tutulmalıdır. Efendisi “kağıttan kaplan” olanlar, daha fazlası değildir, olamayacaktır. Sömürü ve zulme karşı sürdürdüğümüz Demokratik Halk Devrimi, Sosyalizm ve Komünizm mücadelemiz, işçi sınıfı ve emekçi halkımızın bağrında, özlemlerinde, isteklerinde ve mücadelesinde sağlam temellere sahiptir ve gücünü buradan almaktadır. Çiğdem ve Nergiz yoldaşlar, yaşamları ve şehadetleri ile bu gücü orya koymuş, parti tarihimizden ve mücadele geleneğimizden aldıkları hızla geleceğe uzanmışlardır. Bıraktıkları iz takip edilecek, görevleri devralınacak, yürüdükleri yol, tamamlanacaktır. Kararlılığımız, şehit yoldaşların kanıyla perçinlenmiştir.

Komünizm idealimizin simgesi, kızıl bayrağımızı leke sürmeden bizlere devreden Çiğdem ve Nergiz yoldaşlar ölümsüzdür. Anılarını Halk Savaşımızda yaşatacağız!

TKP/ML Dersim Parti Komitesi

Mayıs 2018