TKP/ML ENTERNASYONAL KOMİTE: GONZALO’NUN HAYATINI SAVUNALIM!

HomeTürkçeGenel

TKP/ML ENTERNASYONAL KOMİTE: GONZALO’NUN HAYATINI SAVUNALIM!

PKP (Peru Komünist Partisi) lideri Manuel Ruben Abimeal Gusman Reynoso, (Başkan Gonzalo) tutsak edildiği 12 Eylül 1992 tarihinden bu yana Callao a

TKP/ML-ENTERNASYONAL KOMİTE : “TAY DAĞI”NDAN YÜCE ÖLÜMLER VE BAŞKAN GONZALO’NUN BİZLERE BIRAKTIĞI MUHTEŞEM MİRAS!
Filipinler Komünist Partisi (CPP) : Yaşasın Başkan Gonzalo’nun Hatırası!
TKP/ML MK-SB: PERU DEVRİMİ ÖNDERİ GONZALO YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!
gonzalo-01

gonzalo-01

PKP (Peru Komünist Partisi) lideri Manuel Ruben Abimeal Gusman Reynoso, (Başkan Gonzalo) tutsak edildiği 12 Eylül 1992 tarihinden bu yana Callao askeri deniz üssünde, ilerleyen yaşı ve sağlığının ciddi olarak kötüleşmesine rağmen tek kişilik bir hücrede tutulmaktadır. 17 Temmuz 2021 tarihinde kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştır. Başkan Gonzalo, 1980’li yıllardan 1990 başlarına kadar dünyanın ezilen ve sömürülen halklarına ve işçi sınıfına, devrime inanç ve kararlılık noktasında büyük bir umut taşıyan gelişmeler kaydetmiş olan Peru Halk Savaşı’nın, kuramsal ve pratik inşasının tartışmasız lideridir. Başkan Gonzalo aynı zamanda Marksizm-Leninizm’in, Marksizm-Leninizm-Maoizm olarak formüle edilmesinin yani Başkan Mao’nun Marksizm-Leninizm’e katkılarının dünya çapında yaygınlaştırılmasının ve MLM’nin içinde bulunduğumuz dönemin Marksizm’i olarak kabul görmesinin mimarlarından olmuştur.

12 Eylül 1992 yılında CIA merkezli bir operasyonla Peru’nun başkenti Lima’da yakalandığında Peru Komünist Partisi, ülkenin ağırlıklı bir bölümünde denetim kurmuş ve Peru faşizmine son darbeyi vurmanın hazırlıklarını yapmaktaydı. Başkan Gonzalo yakalandığında yaklaşık 25 bin civarında gerilla ve binlerce silahlı milis ve toplumun tüm ezilen kesimlerinden oluşan binlerce illegal kitle örgütleri etrafında örgütlenmiş milyonlarca kitle tarafından desteklenen bir hareket yaratmıştı. Peru Halk Savaşı, emperyalistler ve her türden anti-MLM anlayışların yürüttüğü devrim ve sosyalizmin çöktüğü yönlü karşı-devrimci propagandaya komünist bir barikat olmuştur. Kısa zamanda büyük ilerlemeler kaydeden PKP önderliğindeki devrimci mücadele, emperyalistler ve gericilerden iktidarın ancak ve ancak Başkan Mao’nun öğretilerinin yön verdiği Halk Savaşı’yla ve düşmanla araya kesin sınırlar çizerek olabileceğini hem teorik hem de pratik olarak ortaya koymuştur. Emperyalist sistem bu çizginin kitleler içerisinde yaygın ve derin etkilere sahip olmasından korkuya kapılmıştır. Bu hem emperyalizm ve gericiliğin yenilmezliğine olan inancı sarsıyor hem de revizyonist, düzen içi, reformist ve parlamentarist teorilerin kitlelerin gözünde değersizleşmesine neden oluyordu.

Gonzalo önderliğindeki PKP’nin mücadelesi ve çizgisi, dünya çapında devrim mücadelelerinin gerilediği, revizyonist kampın giderek daha fazla kapitalist sisteme kendisini entegre ettiği bir dönemde boy vermiştir. Çin’de Başkan Mao’nun ölümü sonrası iktidarı gasp eden kapitalist yolcuların Çin devrimine ihanet ederek Çin’i sosyal emperyalist bir rotaya sürüklediği bir dönemde Başkan Mao’nun öğretileri bu çıkışla ruhunu ve özünü bulmuştur. Yani devrim ve sosyalizm inancı bu hamleyle And dağlarından dünyanın ezilen ve sömürülen kitlelerine yeniden bir umut olmuştur.

 

Bu yüzden CIA merkezli operasyonla yakalandığında emperyalistler ve uşakları zafer kazandıklarını göstermek için büyük bir kafesin önünde kendilerince onu teşhir etmek istemişlerdir. Gonzalo, Halk Savaşı’na devam çağrısı yapmış ve Enternasyonal’i söyleyerek burjuvazinin hevesini kursaklarında bırakmıştır. 29 yıldır emperyalistler ve Peru gericiliği, Başkan Gonzalo’yu ağır tecrit koşulları altında tutarak, Başkan Gonzalo şahsında devrim ve sosyalizm mücadelesinden ve bu mücadelelerin önderlerinden öç almaktadırlar. Çünkü, MLM ideolojinin kumandasında halkın silahlı gücünü oluşturmayı becerebilen ve doğru bir önderliğe sahip olan ezilen ve sömürülen kitlelerin yapabileceklerini Başkan Gonzalo önderliğinde sürdürülen Halk Savaşı sürecinde görmüştür. Bu kaygı ve korku, emperyalistler ve onun uşağı olan Peru egemen sınıflarını, tecrit politikasını en katı şekilde sürdürmeye mahkum etmiştir.

Partimiz TKP/ML, Gonzalo yoldaşın tutsak düştüğü süreçte Türkiye ve Avrupa’nın birçok yerinde ciddi kampanyalar yürütmüş ve Peru devrimi ile dayanışmada bulunmuştu. Bugün de Gonzalo’nun Halk Savaşı çizgisinin Peru halkının devrim mücadelesi için yegane kurtuluş yolu olduğuna inanmaktadır. Enternasyonalizm ruhuyla Parti önderliğinde Peru Halk Savaşı’nı desteklemektedir.

Peru faşist devleti Başkan Gonzalo’ya yönelik insanlık dışı tecrit ve muamelelere derhal son vermelidir. Uluslararası devrimci ve ilerici kamuoyu ağır baskı ve tecrit koşullarında tutulan ve hayati tehlikesi devam eden Başkan Gonzalo’nun sağlığı ve özgürlüğü için sesini yükseltmeli ve dayanışmayı büyütmelidir.

Başkan Gonzalo şahsında dünyanın dört bir yanında emperyalistler ve uşakları tarafından tutsak edilmiş devrimci ve komünist tutsakların direnişini sahiplenelim!

Başkan Gonzalo’nun hayatını savunalım ve özgürlüğünü isteyelim!

Yaşasın Halk Savaşı’nın Zaferi!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

 

TKP/ML Enternasyonal Komite

Ağustos 2021

COMMENTS