TKP/ML, KKE(m-l), P(m-l)T : KOMÜNİST ABİMAEL GUZMAN (GONZALO) 11 EYLÜL 2021’DE ARAMIZDAN AYRILDI

HomeTürkçe

TKP/ML, KKE(m-l), P(m-l)T : KOMÜNİST ABİMAEL GUZMAN (GONZALO) 11 EYLÜL 2021’DE ARAMIZDAN AYRILDI

Gonzalo 1934'te doğdu. Onu yetiştiren babasının maddi durumu, akademik kariyer yapmasına ve 1962'de Ayacucho'daki San Cristóbal Ulusal Üniversites

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST) – MERKEZ KOMİTE : “HKP(Maoist), Yoldaş Gonzalo’nun Derhal Serbest Bırakılması İçin Verilen Mücadeleyi Destekliyor!
TKP/ML ENTERNASYONAL KOMİTE: GONZALO’NUN HAYATINI SAVUNALIM!
TKP/ML ZK-PB : GENOSSE GONZALO, DER ANFÜHRER DER REVOLUTION IN PERU, IST UNSTERBLICH!
açıklama

açıklama

Gonzalo 1934’te doğdu. Onu yetiştiren babasının maddi durumu, akademik kariyer yapmasına ve 1962’de Ayacucho’daki San Cristóbal Ulusal Üniversitesi’nde Felsefe kürsüsüne geçmesine olanak sağladı. Ogrencilik yıllarında Marksizmi inceledi.

1965 yılında o zamana kadar teorik düzeyde öğrendiklerinin pratik uygulamasıyla temasa geçme fırsatı buldu. Çin Halk Cumhuriyeti’ne yaptığı gezi onu ayrılmaz bir şekilde halkların davasına bağladı ve halkın ve işçi sınıfının saflarında sınıf mücadelesine girdi . Peru’ya döndükten sonra Gonzalo, Peru Komünist Partisi’nin kuruluşuna öncülük etti ve Peru Komünist Partisi’nin teorik ve politik düzeyde önderi ve rehberi oldu.

Abimael Guzmán (Gonzalo), Peru Devrimi’nin ve halkının, yerel diktatörlük rejimine ve emperyalistlere karşı “Uzun süreli Halk Savaşı” ile zafer kazanacağında kararlıydı. Nitekim, dünya komünist hareketinin revizyonist çizginin hakimiyetiyle gerilediği bir dönemde, Gonzalo önderliğindeki PKP, 12 yıl boyunca (1980-1992), gerillaların Lima’ya ciddi şekilde yaklaştığı, etkin bir devrimci mücadele yürütmüştür. Bu mücadele, ABD ve CIA’in sürekli Latin Amerika’ya müdahale ettiği ve devletin suikast makinelerini yönettiği bir dönemde Latin Amerika halklarına ilham veren devrimci bir mücadeleydi.

Peru Komünist Partisi, Kültür Devrimi ile birlikte sürekli olarak Marksist-Leninist fikirleri savundu. Parti, köylüler, işçiler, aydınlar, sıradan insanlar ve ordu gibi toplumun geniş kesimleri tarafından desteklenen, komünist perspektiften yana olan kitlesel bir  silahlı devrimci hareket yarattı. Örgütün temeli yerli halklardan oluşuyordu ve gerilla ordusunun %40’ının yerli kadınlardan oluşması örgütün karakteristik bir özelliğiydi. Guzmán, yerlilerin dili olan Keçuva’yı öğrendi, böylece onlara hitap edebildi ve onları devrimci mücadeleye aktif olarak kanalize edebildi.

1992’de komünist Abimael Guzmán, Amerikan emperyalizminin açık desteğiyle Peru’nun diktatör rejimi tarafından tutuklandı. Düşmanları onu bir kafese kapatarak küçük düşürmeye çalışsa da, Gonzalo sarsılmaz bir şekilde ideallerine sadık kalarak halkı devrimci savaşa devam etmeye çağırdı.

Komünist Abimael Guzmán (Gonzalo), kötüleşen sağlığına rağmen 29 yıl hücre hapsinde tutularak, burjuvazinin ve emperyalistlerin ne kadar korkak ve cani olduğunu ve militanlardan, halktan, devrimci komünist perspektiften ne kadar korktuklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Peru Kongresi’nden geçen ve yeni Pedro Castillo Hükümeti tarafından alçakça uygulanan yeni  yasasıyı kınıyoruz. Bu yeni yasa, siyasi tutsakların cesetlerinin yakılmasına yöneliktir ve küllerinin akrabalarına bile teslim edilmesine izin vermez. 24 Eylül Cuma günü Callao Deniz Üssü Cezaevinde Komünist Önder’in gövdesi ateşe verildi. Ana akım medyadan bir grup gazetecinin şahitliğinde, büyük bir coşkuyla ve intikam çığlıklarıyla alçakça eylemlerinin görüntülerini yayınladılar! Çıkan duman bulutunu bile fotoğrafladılar! Gerçek teroristler ve barbarlar bunlardır!

 

Yoldaş Gonzalo aramızdan ayrıldı, ama onun yerine bir insan, bir savaşçı, bir komünist olarak aldığı yol kaldı. Gonzalo bizlere, gezegenin tüm halklarının yerli ve yabancı sömürücülere karşı bu yolda yürüyeceği mutlaklığını bıraktı.

 

Peru’nun devrimci komünist lideri Abimael Guzmán’a şeref olsun!

Halklar ellerinde silahlarla kazanacaktır!

Yaşasın Peru’da ve tüm dünyada süren devrimci mücadele!

 

-TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST LENİNİST  – TKP/ML

-YUNANİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST LENİNİST) – KKE(m-l)

-İSPANYA (MARKSİST LENİNİST) İŞÇİ PARTİSİ – P(m-l)T

 

Eylül 2021