TKP/ML TİKKO DERSİM BÖLGE KOMUTANLIĞI: MEVZİLERİ BOŞ KALMAYACAK, SİLAHLARI SUSMAYACAK, ONLARLA KAZANACAĞIZ! Nubar, Özgür, Rosa ve Asmin Yoldaşlar Ölümsüzdür!

HomeTürkçeGenel

TKP/ML TİKKO DERSİM BÖLGE KOMUTANLIĞI: MEVZİLERİ BOŞ KALMAYACAK, SİLAHLARI SUSMAYACAK, ONLARLA KAZANACAĞIZ! Nubar, Özgür, Rosa ve Asmin Yoldaşlar Ölümsüzdür!

Faşist TC devletinin tüm teknik, teknolojik, ideolojik saldırılarıyla Gerilla Savaşı’nı topyekün imhaya yöneldiği bu günlerde, Partimizin Önder ka

TKP/ML – TMLGB MK: ŞEHİTLERİMİZ MÜCADELE SİPERLERİMİZ, YOLUMUZ HALK SAVAŞI YOLUDUR!
TKP/ML BATI BÖLGE KOMİTESİNDEN ÇAĞRI VE AÇIKLAMA: KAVGA BİR BAYRAK DEVRİDİR; NUBAR’DAN ÖZGÜR’E, ROSA’DAN ASMİN’E! BİTMEDİ, SÜRÜYOR, SÜRECEK SAVAŞ!
TKP/ML Zentralkomitee – Politbüro: „Diejenigen, die zur Sonne des Morgens werden, damit niemand in die Dunkelheit aufwacht!“…TİKKO Dersim-Regionalkommandant Özgür und die Kämperin Asmin sind unsterblich!
PARTİ-ORDU

PARTİ-ORDU

Faşist TC devletinin tüm teknik, teknolojik, ideolojik saldırılarıyla Gerilla Savaşı’nı topyekün imhaya yöneldiği bu günlerde, Partimizin Önder kadrolarından, savaşımızın askeri kurmaylarından, Halk Savaşı’nın gözü pek militanlarından dört Halk Savaşçısını ölümsüzlüğe uğurladık. 6-9 Eylül ve 1-4 Ekim tarihlerinde düşman güçleri, Ovacık’a bağlı Büyükköy ve Hacıbirim kırsallarını Kobra helikopterler, SİHA’lar ve Savaş uçaklarıyla yoğun bir şekilde bombardımana tuttu. Bu saldırılarda Partimizin Önder kadrolarından Bölge Siyasi Komiserimiz Nubar parti isimli Erol Volkan İldem, Dersim Bölge Komutanımız Özgür parti isimli Ali Kemal Yılmaz, Birim komutanlarımızdan Rosa parti isimli Fadime Çakıl ve Halk Savaşçısı Asmin parti isimli Gökçe Kurban yoldaşlar ölümsüzleşti.

Henüz Nubar ve Rosa yoldaşların kaybının yaralarını sararken, özel bir görev için bölgede bulunan Özgür ve Asmin yoldaşların kaybı acımızı, öfkemizi ve intikam duygumuzu iki kat artırdı. Düşmanın bir aylık zaman diliminde gerilla birliklerimizin üzerine en üstün teknolojik donanımı, sayısal üstünlüğü ve istihbarat ağıyla yönelmesi sonucu aldığımız bu kayıplar, oldukça ağırdır ama savaş irademizle, tarihsel tecrübemizle, zafere olan inancımızla yoldaşlarımızın mevzilerinin dolacağını bir kez daha ilan ediyoruz.

Düşmanımızın taktik olarak güçlü olduğunun farkındayız. Bunu küçümsemiyoruz. Ancak Gerilla Savaşı’nın yaratıcı taktikleriyle, stratejik hattımıza, buna önderlik eden Partimize ve savaşın özneleri işçi sınıfı ve emekçi halkımıza olan inancımızla bunu tersine çevirme iddiasını da taşıyoruz. Varsın düşmanımız SiHA’ları, Helikopterleri, Savaş Uçaklarıyla aldığı sonuçları zafer naralarıyla haykırsın! Varsın “bitirdik”, “bitiriyoruz” diyerek avazları çıktığı kadar bağırsın! Zafer sevinçlerini kursaklarında bırakacağız! “Bittiler”, “Tükendiler” ilanını, yoldaşlarımızın intikamını alarak, düşmana darbeler vurarak, savaşı geliştirip, güçlenerek tarihin çöplüğüne atacağız!

Yoldaşlar,

Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Gerek düşmanın topyekün saldırıları gerekse de tasfiyeci saldırılar, bu zorluğu daha da artırmaktadır. Ancak bizler bu zorluğu göğüsleyecek kudrete sahibiz. Bu kayıpların yabancısı değiliz ve her defasında yaralarımızı sararak yolumuzu daha emin adımlarla yürümesini bildik. Nubar ve Özgür yoldaşlar, bunun en somut örneklerindendi. Onların, beş kızıl karanfilimizin ardından Gerilla Savaşımızın politik ve askeri önderliğini yüklenme cüretleri ve iddiaları bizlere güç vermektedir. Nasıl ki onlar, 2 Şubat sonrası ellerini tereddütsüz taşın altına koyduysa şimdi bu görevi yüklenmek bize düşmüştür.

Nubar (Erol Volkan İldem) yoldaş, 2009 yılından ölümsüzleştiği tarihe kadar gerilla alanında savaşın sorunlarına kafa yordu, 2011 yılında Eylem (Sefagül Kesgin) yoldaştan devraldığı politik önderlik misyonunu yüklendi. Onda karamsarlığa, umutsuzluğa yer yoktu. En çaresiz görünen anda bile bir çıkış yolu bularak yoldaşlarını da sevk etmesini ve muhakeme becerisiyle askeri konularda da ön açıcı bir misyon yüklenmesini bildi. Onun olduğu yerde güven vardı. Onun olduğu yerde coşku vardı. Onun olduğu yerde iddia vardı.

Özellikle 2 Şubat sonrası gerilla alanının ideolojik-politik-örgütsel ve askeri şekillenişinde belirleyici bir pozisyonda olan Nubar yoldaş, Partimize yönelik gerçekleşen sağ-tasfiyeci saldırıların gerilla alanında boşa çıkarılması ve başarısız olmasında birinci derecede aktif rol oynayarak, önderlik misyonuna uygun bir konumlanışla gerilla alanının neredeyse tamamının partiden yana saf tutmasında kilit bir rol oynadı. Kendi deyimiyle “aslolan sınıf mücadelesi ve devrimin görevlerinin açığa çıkarılması ve bu görevleri yerine getirmek için donanmak” şiarı, onda bütün yaşamı boyunca karşılığını buldu.

Özgür (Ali Kemal Yılmaz) yoldaş, 2007 yılında Komsomol saflarından gerillaya katıldı. Kısa zamanda komutanlaşarak savaşımızın askeri kurmayları arasında yerini aldı. 2011 yılından ölümsüzleştiği tarihe kadar Dersim Bölge Komutanlığı Üyesi olan Özgür yoldaş, 2017 yılından sonra Bölge Komutanı oldu. Birçok askeri eylemin örgütlenmesi ve komutasında görev aldı. En zorlu zamanlarda bile inancını ve kararlılığını yitirmeden yoldaşlarına öncülük etmesini bildi. Gerilla içinde coşkusu ve neşesiyle büyük bir yer kaplayan Özgür yoldaş, kitlelerle kurduğu güçlü ilişkilerde onları harekete geçirip savaşın ihtiyaçlarına göre örgütlemesiyle de öne çıktı.

Rosa (Fadime Çakıl) yoldaş, 2013 yılında Dersim’de Komsomol saflarından henüz 17 yaşındayken gerillaya katıldı. Halkın yaşadığı acıları yüreğinde derinden hisseden yoldaş, bunu düşmana kine dönüştürmeyi bilerek hızla askeri ve politik olarak kendini geliştirdi. Birçok askeri pratikte görev alan Rosa yoldaş, 2016 yılından ölümsüzleştiği tarihe kadar Birim Komutanı görevini üslendi. 2018 yılında Çiğdem ve Nergiz yoldaşların ölümsüzleşmesinin ardından TİKKO Parti Kadın Komitesi’ne atanarak, kadının savaşa katılımında öncülük rolünü üslendi.

Asmin (Gökçe Kurban) yoldaş da 2014 yılında, tıpkı Rosa yoldaş gibi Dersim’de Komsomol saflarından 17 yaşındayken katıldı gerillaya. Kısa zamanda gerilla yaşamına adapte olarak savaşın ihtiyaçlarına göre kendini hızla geliştirdi. Kadının savaşta özne olması için yürütülen mücadelede öne çıkan Asmin yoldaş, kararlılığı ve coşkusuyla birçok askeri pratikte en önde yer aldı. En zor anlarda bile ortamdaki canlılığı ve neşesiyle umudu hep diri tutmayı başardı.

2 Haziran 2020’de Ovacık’ta ölümsüzleşen Şerzan (Hasan Ataş) yoldaşla aynı pusuya düşen, düşmanla çatışarak çemberi yaran ve Şerzan yoldaşın bayrağını da devralarak anın görevlerine daha sıkı sarılan Rosa ve Asmin yoldaşlardan, kendini tereddütsüz kavgaya adama cüretini şimdi biz devraldık.

Yoldaşlar, Dostlar, Çeşitli Milliyetlerden Emekçi Halkımız;

Faşizmin saldırılarının en koyu haliyle yaşandığı, nefes almanın bile bir eziyete dönüştürüldüğü bu günlerde ölümsüz yoldaşlarımızın dağlardan haykırdığı kavga şiarları, ölümün yeni bir yaşamı müjdelemesidir.

Şimdi yoldaşlarımızın şiarlarını daha gür bir sesle haykırma, onların bıraktığı bayrağı daha yükseğe kaldırma, silahlarını yeni ellere teslim etme zamanıdır. Süreç bizlere bir kez daha göstermiştir ki, savaşmaktan başka yolumuz yoktur. Bunun için Halk Savaşı’nın andaki görevi olan Gerilla Savaşı’nı güçlendirme, partimizin 1. Kongresinde belirttiği “tutunma ve direnme savaşını” güçlü mevzilere çevirme zamanıdır.

  • Nubar, Özgür, Rosa ve Asmin Yoldaşlar Ölümsüzdür!
  • Yaşasın Partimiz TKP/ML, Önderliğinde Savaşan TİKKO ve Gençlik Örgütümüz TMLGB
  • Yaşasın Halk Savaşı!
  • Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!

 

TKP/ML TİKKO Dersim Bölge Komutanlığı

Ekim 2020

 

COMMENTS