Avrupa’da PARTİZAN GENÇLİK İNİSİYATİFİ/MLM (PGİ/MLM) kuruluşunu açıkladı

HomeTürkçe

Avrupa’da PARTİZAN GENÇLİK İNİSİYATİFİ/MLM (PGİ/MLM) kuruluşunu açıkladı

Tarafımıza ulaşan habere göre Avrupa alanında , PARTİZAN GENÇLİK İNİSİYATİFİ/MLM (PGİ/MLM) kuruluşunu açıkladı. Kuruluş açıklamasını ilan eden PGİ

TMLGB Militanları : “Tükenmeyen gücümüz, partimizdir öncümüz! Şan olsun 45. yıla”
Yetiş Yalnız (TİKKO Müzik Topluluğu) – Paşalar Dersim’e Ferman Eyledi (Yenilendi)
DERSİM PARTİZAN: Çözüm sandıkta değil, Halk Savaşındadır !

Tarafımıza ulaşan habere göre Avrupa alanında , PARTİZAN GENÇLİK İNİSİYATİFİ/MLM (PGİ/MLM) kuruluşunu açıkladı. Kuruluş açıklamasını ilan eden PGİ/MLM, Newroz`a dair birde açıklama yayımladı.; “MLM GENÇLİK OLARAK; HALK GENÇLİĞİNİ, NEWROZ’UN İSYAN VE ÖZGÜRLÜK RUHUNU KUŞANARAK KAYPAKKAYA’NIN İKTİDAR ÇİZGİSİYLE KAVGAYA, DEVRİME ÇAĞIRIYORUZ!” başlıklı açıklamada şunlar yer almakta;

“Uzun zamandır Partizanın yürüttüğü bir tartışma olarak siyasal önderlik rolü üstlenecek, gençlik alanında özgünleşmiş bir örgütlenme yaratılması söz konusuydu. Ancak çeşitli nedenlerle bu temelde yeterliliği sağlayan ve teoriyi pratiğe dönüştürecek adımlar atılamamıştır.

İçinden geçtiğimiz süreçte genel olarak gençliği kuşatmaya çalışan, düzen içine mahkum eden, reformcu karakter büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu genel olarak devrimci hareketleri etkileyen bir durumdur. Özellikle “iktidarsız” siyaset ve önderlik eğilimlerinin, çalışma alanlarında sadece siyaset yapmayı yeterli gören ancak “iktidar hedefine” yönlendirmeyi “başarısızlığın” kaynağı gören siyasi tutumlar hızla yaygınlaşmakta ve etkinleşme eğilimi göstermektedir. Devrimci durumun geliştiği, geniş kitlelerin ve gençlik kitlesinin var olanı kabul etmeyen arayışına karşı bu siyasi çizgi mücadele edilmesi gereken bir sapmadır.”

“Biz İbrahim Kaypakkaya’nın siyasi çizgisinde sebat etmiş, onu yeniden üretme ve örgütlemeyi görev olarak benimsemiş, Enternasyonal proletaryanın bilimsel dünya görüşünü kavrayarak iktidar hedefli mücadeleyi bilince çıkarmış bir örgütlenme ve faaliyeti tarihsel bir sorumluluk olarak kavrıyoruz. Partizan örgütlenmesinin özerk ve özgün temelde Avrupa faaliyetine siyasi-ideolojik ve örgütsel önderlik yapacak bir Gençlik örgütlemesinden artık kaçamayacağımızı, ertelemeyeceğimiz bir sorumluluk olarak görüyoruz. Partizan’ın ve önderliğin hedef ve amaçları, siyasi çizgisi ekseninde özgün olarak bir gençlik örgütlenmesi olarak faaliyetimize başlıyoruz. 

21 Mart Newroz ezilenler için isyan, yenilenme, kendini devrimci temelde üretme anlamında önemli bir tarihsel gündür. Biz bir süredir çalışmasını ve planlamasını yaptığımız faaliyeti böylesi tarihsel bir günde ilan etmeyi, eylemde ve siyasette, önderleşme ve iktidarlaşma da iddialı bir ruhu kuşanmanın vesilesi olarak görüyoruz. “

“21 Mart Newroz’da tüm örgütlü bileşenimizi, siyasi çizgimizi benimsemiş gençlik kitlemizi, ezilenlerden yana saf tutmuş ve hareket halinde olan gençlik yapılanmalarını, ezilen ve politik iktidar mücadelesinde çıkar birliği ortak olan halk gençliğini, Newroz’un kuşatıcı ve yıkıcı ruhuyla alanlara davet ediyoruz. Newroz’un kuşatıcı ve yıkıcı gücünü MLM ideoloji ve Kaypakkaya güzergahının inşa edici siyasi çizgisiyle ruh ve eylem birliğinin sağlanmasına çağırıyoruz.
Biz PARTİZAN GENÇLİK İNİSİYATİFİ/MARKSİST-LENİNİST-MAOİST (PGİ/MLM) merkezi örgütlenmesi olarak siyasi iktidar bilinciyle ve hedefiyle örgütlenmiş bulunuyoruz. Amaç ve hedeflerimizi inşa ederek, yeniden üreterek halk gençliğine Avrupa’da önderlik etme iddiası ile tarihsel misyonumuzu ilan ediyoruz.” denilen açıklama da;
“Şan Olsun Kaypakkaya’nın Kızıl Güzergahına!, Şan Olsun MLM’nin Işıklı Yoluna!, Newroz piroz be! “ denilmektedir.