PARTİMİZ ESKİ ÜYESİ NUBAR OZANYAN ROJAVA’DA DEVRİM ŞEHİTLERİ KERVANINA KATILDI!

HomeTürkçe

PARTİMİZ ESKİ ÜYESİ NUBAR OZANYAN ROJAVA’DA DEVRİM ŞEHİTLERİ KERVANINA KATILDI!

14 Ağustos 2017’de Nubar Ozanyan Rojava’da gerici cihadist güçlere karşı Kürt Ulusunun Özgürlük mücadelesi ile silah elde uluslararası devrimci dayanı

PARTİ YAŞAMINDA VE SAVAŞTA PROLETER DEVRİMCİ DİSİPLİNİN ZORUNLULUĞU
Hasan Ataş (Şerzan)’dan Annesine…
TKP/ML TİKKO Dersim Bölge Komutanlığı’ndan Açıklama; “12’LERİN İNANCINI KUŞANIP, ANILARINI DEVRİMLE TAÇLANDIRACAĞIZ!

14 Ağustos 2017’de Nubar Ozanyan Rojava’da gerici cihadist güçlere karşı Kürt Ulusunun Özgürlük mücadelesi ile silah elde uluslararası devrimci dayanışma içinde şehitler kervanına katılmıştır.
Nubar Ozanyan uzun zaman partimiz saflarında mücadele yürütmüştür. Partimizin Irak Kürdistanı’nda geri cephe oluşturma ve Rojava’da Kürt Ulusal Mücadelesiyle uluslararası dayanışma yönelimi doğrultusuna görevlendirilmiştir. 2014’den itibaren bu bölgede konumlanmıştır.
Nubar Ozanyan Partimizin 2015’in ortalarından itibaren yaşadığı iç sorunlar ve parti içi mücadelede fiilen bir konumlanış almıştır. Parti içi tartışmalarda örgütsel konumlanışı, soruna dair ideolojik yaklaşımı ile bu dönemden itibaren ciddi bir savruluş yaşamıştır. 2016’nın başından itibaren ete kemiğe bürünen hizipçi anlayışın meşru olmayan faaliyetinin bir parçası olmayı tercih etmiştir.
Parti içinde ortaya çıkan hizipçi faaliyete karşı uzun süren iç tartışmalar sorunların ayrışmadan çözülmesinde başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Partinin “hizipler birliği” olamayacağı gerçekliğine uygun olarak bu faaliyetlerinden vazgeçmeyen ve parti içinde iki başlılıkta ısrarcı olan Yurt Dışı merkezli hizibe karşı partimiz Ocak 2017’de kamuoyuna bir açıklama yapmak zorunda kalmıştır. Bu hizipçi faaliyetin uzantısı olan Nubar Ozanyan’ın bileşeni olduğu “Alan Parti Komitesi”nin de içinde olduğu bir kısım “Parti Komiteleri” Partinin aldığı tutuma karşı kısa sürede ortak tavır belirlemiş ve bayrak açmıştır. Kamuoyuna deklere edilen bu tutumdan sonra Nubar Ozanyan’ın bileşeni olduğu komite ve Nubar Ozanyan’ın faaliyetleri partimizin disiplini dışına çıkmış ve partimizle ilişkisi kalmamıştır.
Nubar Ozanyan şehit düştüğünde partimizle ilişiği kesilmiş, kendi belirlediği tercih doğrultusunda devrimci faaliyetini yürütme kararı almıştır. Partimiz açısından zorlu, sancılı ve ağır bedelleri içeren ideolojik-politik hastalıklardan mustarip bir tutumun ve anlayışın parçası olmuştur. Ancak ezilenlerin saflarında, onların acısını ve öfkesini Devrimcilik ekseninde yürütme kararlılığını sürdürmüştür. Devrimci mücadelesini Parti saflarını terk ederek yürütmeyi tercih etmiştir. Bu duruşu ve konumlanışı ile partimiz nezdinde Devrim şehidi olarak anılacak ve sahiplenilecektir. Partimiz kültürü ve anlayışı; saflarını terk etse de silah elde devrim mücadelesi için savaşan şahsiyetleri ideolojik-politik gerçekliklerini bilerek ve mahkum ederek ancak devrim saflarında ki yerini ve konumlanışına saygı duyarak ele alan bir tutuma sahiptir. Parti tarihimizde ki ayrılıklar ve ayrışmalara bakıldığında bu yaklaşım kendisini gösterir. Nubar Ozanyan’ı da bu gerçekliği ile ele alıyoruz ve Partimizin bu tür durumlarda ki anlayışı doğrultusunda devrim şehidi olarak ilan ediyoruz.
Nubar Ozanyan’ı parti güçlerimiz devrim şehidi olarak sahiplenmeli, devrim şehitleri için yapılan eylem, etkinlik ve faaliyetleri, mazlum Ermeni halkının içinden çıkıp gelen bu devrimci içinde yerine getirme bilinci içinde olmalıdır. Partimize karşı işlenmiş ideolojik-politik suçlar Halkın çıkarı için mücadele yürütüp toprağa düşen devrimcilerin sahiplenilmesinde bir engel teşkil etmemelidir. Partimizin üye, militan ve taraftarları buna göre konumlanmalı, bu eksende sorunu ele almalı ve bir duruş sergilemelidir.
TKP/ML-MK
16 Ağustos 2017