PARTİZAN: “Ortak, Devrimci, Birleşik 1 Mayıs” anlayışıyla; 1 Mayıs`ta  Sokağa, Eyleme, Direnişe !

HomeTürkçe

PARTİZAN: “Ortak, Devrimci, Birleşik 1 Mayıs” anlayışıyla; 1 Mayıs`ta Sokağa, Eyleme, Direnişe !

Dünya işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü  1 Mayıs yaklaşırken, PARTİZAN İstanbul`da ve ülkenin çeşitli kentlerinde  yapılacak 1 Mayıs y

PŞTA: “Evlatlarımız,kızıl güzergahta ölümü utandırarak şanlı bayrağı dalgalandırdılar”
TKP/ML-YDK: PARTİMİZ KOMÜNİZM DAVASINA DAHA FAZLA VE DAHA SIKI SARILACAKTIR!
İsviçre`de TKP/ML militanlarından pankart asma eylemleri

Dünya işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü  1 Mayıs yaklaşırken, PARTİZAN İstanbul`da ve ülkenin çeşitli kentlerinde  yapılacak 1 Mayıs yürüyüşleri ve etkinlikleri için; “ortak, devrimci, birleşik 1 Mayıs” vurgusu ve anlayışıyla semtlerde toplantılar düzenleyerek, kitleleri 1 Mayıs`ta  sokağa , eyleme ve direnişe çağırıyor!

Yapılan açıklamalarda ;

“OHAL ile birlikte katmerlenen faşizm görülüyor ki; kendi belirlediği burjuva eksenli politikaların içinden çıkacak küçük demokratik kırıntılara bile tahammül etmeyerek faşist Kemalist diktalardan dinci gerici diktalara, yüz değiştirerek niteliği korumaktadır. Bu haliyle 2017 1 Mayıs’ının nasıl geçeceği ile ilgi ipuçları da verilmektedir. Referandum sonrası faşizmin daha teri kurumadan soluk soluğa aldığı ilk iki karar bu ipucunu ve emeğe yönelik saldırıların önümüzdeki günlerde nasıl olacağının somut ifadesidir. Alınan iki karar ise birisi OHAL’in uzatılması diğeri ise Kıdem Tazminatı ile ilgili yapılandırma yani gasp projesidir.”

 

“İşçi sınıfı ve emeğe dönük saldırıların  coğrafyamızdaki siyasal konjüktür ile birleştirilerek bu temelde 2017 1 Mayıs’ının ağırlıklı gündemini oluşturması gerektiği, 2017 1 Mayıs’ının ana gündemleri emeğe yönelik hak gaspları, Kıdem Tazminatı gaspı, Zorunlu BES, Kamu Reformu Yasası, ÖİB (Özel İstihdam Büroları yani Kiralık İşçi Büroları)İş ve Kadın Cinayetleri, OHAL, Varlık Fonu Sorunu, kamuda çalışanlara yönelik ihraçlar, KHK ile kapatılan başta Özgür Basın kurumları ve DKÖ’ler, aydın ve yazarlara yönelik tutuklama furyası, Kürdistan’daki katliam ve Kürt halkının seçilmişlerine yönelik tutuklama ve yine Kürt halkının seçilmiş belediyelerine yönelik kayyum saldırısı, yakılıp yıkılan Kürt şehirleri son olarak da Ortadoğu politikası üzerine olacağı ve bu gündemlerin işçi sınıfının 2017 1 Mayıs’ının ağırlıklı gündemleri olacağı üzerinde durulduğu” belirtildi.