TKP/ML  İSTANBUL KOMİTESİ ; Bugünü kazanmanın, yarınları yaratmanın adı  İbrahim Kaypakkaya’yı anıyoruz!

HomeTürkçe

TKP/ML İSTANBUL KOMİTESİ ; Bugünü kazanmanın, yarınları yaratmanın adı İbrahim Kaypakkaya’yı anıyoruz!

Katledilişinin 44.yılında Avusturya, İsviçre ve Fransa da  Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşı  anma etkinliklerine, TKP/ML İstanbul Komitesi ta

49. Kavga Yılı Strasbourg’da Selamlandı
TKP/ML Tutsaklarından Açıklama: Kavgayı Harladığımız 1972’den Bugüne, Şan Olsun Partimiz TKP/ML’ye!
TKP/ML MK-SB: KATLEDİLİŞİNİN 48. YILINDA ÖRNEK BİZE CESARETİN!

Katledilişinin 44.yılında Avusturya, İsviçre ve Fransa da  Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşı  anma etkinliklerine, TKP/ML İstanbul Komitesi tarafından yollanan mesaj ;

Gece Tertip Komitesine;

Dostlar, yoldaşlar,

Komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşı Katledilişinin 44. yılında bir kez daha anıyoruz. Başta dört genel sekreterimiz olmak üzere, Aliboğazı şehitlerimiz ve yüzlerce şehidimizle önder yoldaşın bıraktığı bayrak lekesiz ve onurla taşınarak bugünlere getirilmiş ve nihai zafere kadar da aynı kararlılıkla taşınacaktır. Onun ışıklı yolundan yürümeyi görev olarak belirlediğimizden bugüne, yolumuza çıkan engebeleri, büküntüleri O’nun aydınlık ve berrak fikirleriyle aştık. Onun en değerli emaneti olan Partimizi korumayı, yürüyüşünü ilerletmeyi, mücadelede hak ettiği yerde konumlandırmayı esaslı görev olarak tayin ettik.

Önder yoldaşı layıkıyla anmanın yegane yolunun sınıf mücadelesinin belirlediği görevleri yerine getirmekten geçtiğini biliyoruz. Bu gerçekliği ezber ederek yürüyüşümüzü 45 yıldır sürdürüyor, gözbebeği gibi koruduğu partimizi aynı bilinçle koruyoruz. Onun ülkemizde devletin niteliğine, sosyo-ekonomik yapıya bağlı olarak belirlediği devrimin yolunda can bedeli yürümeye devam ediyoruz. Halk Savaşı’nın ülkemiz ezilenlerini kurtuluşa götürecek yegane yol olduğunu bilerek, reformizmin ve tasfiyeciliğin göklere çıkarıldığı bu dönemde silahlı mücadeledeki ısrarımızı sürdürerek anıyoruz Önder yoldaşı.

Yoldaşlar;

O’nun düşüncelerini yaşatmanın, geliştirmenin, anın somut şartlarına uyarlamanın yolunu Onun fikirlerini reddederek, “yenilenmek” ve “aşmak” adına tasfiyeye yönelenlere karşı amansız bir mücadele ederek olacağını biliyoruz. Önder yoldaşın 45 yıl önce kurduğu partimiz ardıllarına devrettiği en önemli mirastır.

Bugün GYDK olarak kendini tanımlayan anlayış bu mirasın temellerine, komünist niteliğine kast etmeyi kendine görev olarak belirlemiştir. Parti tarihimizde buna benzer bir dizi örnek mevcuttur. Tümünün sonu ise hüsran olmuştur. Kuşkusuz bu hüsranla biz ilgilenmeyeceğiz. Biz partimizin irade ve eylem birliğine yönelen bu anlayış ve pratiklere karşı mücadele etmek ve partimizi korumakla görevliyiz ve bu görevimizi yerine getireceğiz.

Önder yoldaşın çizdiği güzergahtan bir kez daha “dogmatizm” yaftasıyla uzaklaşılmakta, çizgiden çıkılmakta, yürüyüşün rengi sarıya boyanmak istenmektedir. Bu yolla aramıza kesin ve net çizgiyi Önder yoldaşın düşüncelerine daha sıkı sarılarak çekeceğiz. Partimizi önderliksizliğe, dağınıklığa, keşmekeşe mahkum etmek isteyenlere karşı parti çizgimizdeki yürüyüş ısrarımızı sürdüreceğiz.

Gizli yürütülen hizip faaliyeti Şehitler anması vesilesiyle ifşa edilmiş, ardından ise partimizin önderliksiz olduğu ilan edilerek sınırsız yetkiyle kendilerini donatmış, referandum tavrıyla yürünmek istenen kulvar netleştirilerek, partimizin nasıl bir kaosun içine sürüklenmek istendiği açık edilmiştir. Parti irademizi yok sayan konumlanışla aramıza net çizgi çekerek, sınıf mücadelesinin omuzlarımıza yüklediği görevleri belirleyerek yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. Bu yürüyüşü, hedeflerimizi yerine getirme iddia ve kararlılığımızı ise yolumuza çıkan her engeli aşarak gerçekleştireceğiz.

Ellerindeki siyasi argümanların temelsiz ve mesnetsiz halindendir ki, bir mağduriyet sloganıyla prim toplamaya çalışmaktalar. Emektarlar, emekliler, “bağlantısızlar”la oluşturmaya çalıştıkları koronun sesi, partimizin siyasal çizgisinde yürüyen yüzlerce militanımıza, taraftarlarımıza, ailelerimize ulaşmayı dahi becerememiştir. Gerçeği bilen ve bu gerçekle yürüyenlere, parti çizgimizde kenetlenenlere bu sesin ulaşmaması kulakların sağır olmasından değil, yapılanın doğruluğuna olan inançtandır. Bu nedenledir ki partimizin sorunlarına müdahil olma derdi taşıyanları sadece gerçeğin arkasında durmaya davet ediyoruz.

Yoldaşlar;

İbrahim Kaypakkaya’nın, 45 yıldır savuna geldiğimiz ve savunmaktan hiçbir zaman ve hiçbir koşulda imtina etmediğimiz fikirlerinin ve bu fikirlerin somutlandığı Halk Savaşı stratejisinin doğruluğunun “sınandığı” olgulardan biri de kuşkusuz, egemenler cephesinde yarattığı/yaratmaya devam ettiği karşılıktır. Bu karşılık, egemenlerin 45 yıldır yaşadıkları korku ile somutlanmıştır.

Bizler açısından bir sorun yok! Çünkü ülke devriminin yolunu Maoizm bilimi ışığında çizen önder yoldaşın ardılları olarak, onların bu korkusunu gerçeğe dönüştürmekle yükümlü olduğumuzu biliyoruz. Çünkü onların sürekli güncellenen İbrahim Kaypakkaya korkusunu büyütmeye yeminliyiz.

Çünkü çeşitli milliyetlerden halkımızın komünist öncüsü TKP/ML’yi Halk Savaşı içinde geliştirmeye, 45 yıl önce kaldırdığı bayrağı daha yükseklere taşımaya ve iktidarla taçlandırmaya andımız var. Biz bunu yapabiliriz ve 45 yıllık lekesiz tarihimiz buna tanıktır ki, BİZ BUNU YAPACAĞIZ!

Tüm savaş alanlarında, ezilenlerin elinde bir direniş meşalesi, bitmeyecek bir kavga türküsü, bugünü kazanmanın, yarınları yaratmanın adı olarak bir kez daha anıyoruz İbrahim Kaypakkaya’yı!

Katledilişinin 44. Yılında İbrahim Kaypakkaya Yaşıyor!

Yaşasın Partimiz TKP/ML, Önderliğindeki TİKKO ve TMLGB! 

TKP/ML

İSTANBUL KOMİTESİ

Mayıs 2017