TKP/ML-YDK : ARMENAK’TAN SEKİZLERE ŞAN OLSUN KOMÜNİZM DAVASINI SÜRDÜRENLERE!

HomeTürkçe

TKP/ML-YDK : ARMENAK’TAN SEKİZLERE ŞAN OLSUN KOMÜNİZM DAVASINI SÜRDÜRENLERE!

Elimize e-postayla ulaşan ve Aliboğazında ölümsüzleşen 8 Halk Savaşçısına ilişkin TKP/ML-YDK tarafından yapılan açıklamayı haber değeri taşıdığından d

TKP/ML-MK : MERCAN-ŞAHVERDİ DİRENİŞİ PARTİMİZE BAĞLILIĞIN, HALK SAVAŞINDA ISRARIN ADIDIR!
24-28 Kasım… Bir Direniş Destanı
İKK ( İşçi Köylü Kurtuluşu ) 128. Mart sayısı çıktı

Elimize e-postayla ulaşan ve Aliboğazında ölümsüzleşen 8 Halk Savaşçısına ilişkin TKP/ML-YDK tarafından yapılan açıklamayı haber değeri taşıdığından dolayı yayınlıyoruz.

TKP/ML-YDK : ARMENAK’TAN SEKİZLERE ŞAN OLSUN KOMÜNİZM DAVASINI SÜRDÜRENLERE!

Aliboğazı Faşizmin boğazına takıldı bir kez daha. Geçemedi faşist cellatlar TİKKO gerillalarının direniş hattını. Sekizler bedenlerini direniş barikatına çevirdi Aliboğazı’nda. Bir kez daha “girebilirsiniz ama çıkamazsınız” mesajını kanlarıyla yazdı Aliboğazı’nın kalbine sekiz TİKKO gerillası. Komünizm davası bir kez daha gerillanın silahıyla Dersimin dağlarında yankılandı, munzurun suyuyla toprağa bereket verdi. Faşist diktatörlük katlederek, bastırarak susturacağını umduğunda direnişin sesi gerillanın silahında halkına umut saçtı bir kez daha.

Faşist diktatörlük içine girdiği siyasi krizi yönetme yöntemi olarak ezilen Kürt ulusu başta olmak üzere tüm halk kesimlerine yönelik daha azgın şekilde saldırmaya zorunlu olarak mahkum kalmıştır. Bu saldırganlık çocuk yaşlı, kadın erkek, sınır içi sınır dışı, şehir dağ başı demeksizin bir ölüm makinesi şeklinde çalışmaktadır. Faşist diktatörlük tam bir kuşatma, yok etme, sindirme, boğma ve ezilenleri “kaderine” mahkum etme kampanyası yürütmektedir. Kürt halkının ulusal hak ve özgürlük mücadelesine karşı yok ettiği şehirlerine şimdi HDP eş başkanlarını ve milletvekillerini, belediye başkanlarını zindanlara atmak, “kış mış” yok diyerek tüm dağlarını ablukaya alıp konvansiyonel savaş aygıtları ve kimyasal silahlarla bombalamak şeklinde tırmandırmaktadır.

Faşizm ezilen halk kesimlerinin tüm örgütlü gücüne saldırarak, yok ederek alacağı nefesi uzatmaya çalışmaktadır. Enternasyonal proletaryanın Türkiye temsilcisi Partimiz TKP/ML Türk, Kürt ve çeşitli milliyetlerden işçi sınıfının, ezilen halk kesimlerinin siyasal iktidar mücadelesini Halk Savaşı güzergahında örgütleyerek bu saldırılara göğüs germedeki kararlılığını verdiği şehitlerle göstermektedir. 23-28 Kasım ve devam eden tarihlerde Dersim Aliboğazında ağır bombalar ve kimyasal silahlarla partimiz önderliğinde ki TİKKO gerillalarına faşist diktatörlük geniş kapsamlı bir operasyon başlatmıştır. Başlatılan operasyonla direnişle yanıt veren ve günlerce bu direnişi sürdüren 8 TİKKO gerillası silah elde toprağa düşmüştür. Hasan Karakoç (Aşkın), Murat Mut( Tuncay), Ersin Erel(Hakan), Samet Tosun (Bakış), Alican Bulut (Orhan) yoldaşların kimlikleri tespit edilebilirken kalan üç yoldaşımızın henüz kimlikleri tespit dahi edilememiştir. Yanmış ve tanınmaz halde olan bedenleri düşmanın kimyasal silah kullandığını göstermektedir. Faşist diktatörlüğün sınır tanımaz, kural tanımaz tutumu nasıl bir acizliğe mahkum kaldığını göstermektedir.

Şehit düşen yoldaşlarımız, bu devlet aygıtını paramparça etme kararlılığı ve iddiasının taşıyıcısı, iktidarı zapt etmenin zorunlu yolunu işaret eden rehber kılavuzudur. Partimiz TKP/ML’nin siyasal kumandasında düşmanın anladığı dilden bir direniş sergileyen ve geleceği kuşanma bilincini ve zorunluluğun kavranılmasının altını kalın kalın çizen bir duruşu bize göstermişlerdir. Onlar devrim mücadelesine enerji olan, komünizm davasının tarihsel sorumluluğunu haykıran gür bir ses olarak tarihin nazlı döşüne isimlerini yazdırmışlardır.

Dersim’de Armanek Bakırciyan yoldaşın anıt mezarını yıkacak kadar soysuzlaşan, düşkünleşen faşist diktatörlük tarihin hafızasının ve tarihsel zorunlulukların haysiyet ve onurla, can bedeli sürdürüleceğini unutuyor. İşte Armanek’in Dersim’de yoldaşları siyasal iktidar perspektifiyle savaşmaya, can vermeye ve onun mirasını sürdürmeye devam ediyor. Dersim devrimci ve komünistlerin ölüsü ve dirisini ruhuna, benliğine ve tarihin hafızasına kaydetmeye devam ediyor. Şehitlerimiz kendinden önce şehit düşenlerin devrimci mirasını halkının ruhuna üflemeyi sürdürüyor, sürdürecek. O ruhu faşizmin, gericiliğin hiçbir saldırısı yok edemeyecek.

Faşizmin saldırılarını partimiz ezilen halk yığınlarının öfke ve kinine yaslanarak, onu örgütlü güce çevirerek karşılama ve bertaraf etme kararlılığında ve iddiasındadır. Verilen kayıplar, şehitlerimiz devrime olan sadakatimiz, inancımız ve bizi bu yolda ilerletecek temel enerjimiz olacaktır. Karamsarlık taşımadan ölümü kucaklayanlara, teslim olmadan silah elde düşenlere bin selam olsun.

Aliboğazı şehitleri ölümsüzdür!

Selam olsun sekizlere!

Yaşasın Halk savaşı!

Şehit namırın!

TKP/ML-YDK

8 Aralık 2016