TKP/ML: KA LAAN (Benito Tiamzon) VE KA BAGONG-TAO (Wilma Austria-Tiamzon) ÖLÜMSÜZDÜR!

HomeGenel

TKP/ML: KA LAAN (Benito Tiamzon) VE KA BAGONG-TAO (Wilma Austria-Tiamzon) ÖLÜMSÜZDÜR!

Filipinler Komünist Partisi – Merkez Komitesi’ne;Partimiz TKP/ML, Filipinler Komünist Partisi’nin Yürütme Komitesi Başkanı Ka Laan (Benito Ti

Hindistan ve Filipinler’de Gerillalardan Eylemler; 1 Polis Öldürüldü, 2 İşbirlikçi Cezalandırıldı
FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ : ENTERNASYONAL KOMÜNİST BİRLİK’İN KURULUŞUNUN İLAN EDİLMESİ ÜZERİNE
FİLİPİNLER KOMÜNİST PARTİSİ – MK ÜYESİ JOSEPHİNE MENDOZA (KA SANDY) ÖLÜMSÜZLEŞTİ
TKP/ML

TKP/ML

Filipinler Komünist Partisi – Merkez Komitesi’ne;

Partimiz TKP/ML, Filipinler Komünist Partisi’nin Yürütme Komitesi Başkanı Ka Laan (Benito Tiamzon) ve Genel Sekreteri Ka Bagong-Tao (Wilma Austria-Tiamzon)’nun faşist Filipinler devleti tarafından 8 savaşçı yoldaşlarıyla beraber 21-22 Ağustos 2022 tarihinde hunharca katledilmesini derin bir üzüntüyle öğrendi. Üzüntümüz öfkeyle mayalanmıştır. Emperyalizmin uşağı Filipinler egemen sınıflarının işlediği bu alçakça katliam, yaşamları Filipinler devrimci mücadelesiyle özdeşleşmiş Ka Laan ve Ka Bagong-Tao’nun fiili olarak aramızdan ayrılmasına neden olmuştur. Ancak Filipinler Komünist Partisi’nin de vurguladığı gibi yaşamlarını devrime adayan her iki önderin Filipinler devrimine yetiştirdiği yeni kadro, militan ve savaşçılar onların mirasını kuşanarak bayraklarını devralmışlardır. Buna inancımız büyüktür. Devrimci savaşın doğasında bedel ödemek vardır. Bu bedeller bazen büyük olmaktadır. Ancak halk deryasına açılan devrimci mücadele yeni Ka Laan’lar, yeni Ka Bagong-Tao’lar yetiştirmeye muktedirdir. Biz bu gerçeği Filipinler devrim mücadelesinde ölümsüzlüğe uğurladığımız Ka Joma (M. Sison), Julius Giron (Ka Nars), Jorge Madlos (Ka Oris), Menandro Villaneuva (Ka Bok), Antonio Cabanatan (Ka Manlimbasog), Eugenia Magpantay (Ka Fiel), Mariano Adlao (Ka Panoy) gibi FKP’nin önder kadrolarının kaybı sonrası boşluklarını doldurarak savaşı geliştirme pratiğini gösteren devrimci iradenizden biliyoruz.

Filipinler Komünist Partisi’nin üye ve militanları, Yeni Halk Ordusu’nun Komutan ve Kızıl Savaşçıları, Filipinler işçi sınıfı ve ezilen halkı;

Bugün faşist Duterte hükümetinde somutlaşan Filipin egemen sınıflarının gericiliğinin, FKP önderliğinde sürdürülen devrimci savaşa yönelik saldırganlığı tesadüf değildir. Efendileri olan emperyalist kapitalizmin ve özelde ABD emperyalizminin derin bir krize doğru sürüklenen sistemleri, saldırganlıklarını koyulaştırmalarına zemin sunmaktadır. Tıpkı bu krizin doğrudan etkilediği dünya işçi sınıfı ve emekçi kitlelerde mayalanan isyan dalgasına zemin sunduğu gibi. Bu öfkenin, devrimci dinamiğin sistemlerini temellerinden sarsacak olan devrimci mücadele ile bütünleşmelerinden korkuyorlar. FKP önderliğinde gelişen devrimci mücadeleye, onun önderlik kademesine yönelik bu alçakça katliam saldırıları bundandır. Her türlü alçakça katliama imza atmaktan çekinmiyorlar. Ka Laan, Ka Bagong-tao ile beraber kızıl savaşçılar Joel Arceo (Doğu Visayas’ta alt bölge sekreteri olan Ka Divino), Ka Yen, Ka Jaja, Ka Matt, Ka Ash, Ka Delfin, Ka Lupe ve Ka Butig’in silahsız bir şekilde tutsak edilerek yoğun işkenceler sonucu deniz ortasında teknenin patlatılarak katledilmesi, emperyalizmin ve onun uşakları olan Filipinli egemen sınıfların acziyetidir. Bizler yabancısı değiliz bu tür katliamların. Partimiz TKP/ML’nin devamcısı olduğu Türkiye Komünist Partisi’nin kurucu önderi Mustafa Suphi ve 14 Merkez Komite üyelerinin, 1921 yılında faşist Kemalist diktatörlük tarafından Karadeniz açıklarında teknelerinin batırılarak, aynı yöntemlerle katledilmesinden biliyoruz, faşist ve her türlü gerici sistemin bu alçakça katliamlarını.

Katledilen her devrimci faşizmden ve onların ağa babaları olan emperyalizmden hesap sorma bilincimizi kamçılamaktadır. Katledilen her devrimcinin devrime adanmış yaşam iradeleri emperyalizmin ve onun yerli uşaklarının sistemine nihai darbeyi vuracak olan devrimci mücadelemizi geliştirip, zafere ulaştırmada yönümüzü döndüğümüz fenerler olmaktadır.

Biliyoruz ki Filipinler devrimi, Ka Laan ve Ka Bagong-tao’nun devrimci mirası üzerinden gelişecektir. Biliyoruz ki Ka Laan ve Ka Bagong-Tao, fiilen aramızdan ayrıldı ancak Filipinler devrimci mücadelesinde emperyalizmin ve yerli uşakları olan Filipinli egemen sınıflarının korkuları olacaktır. Ve yine biliyoruz ki Filipinler Devrimci savaşında egemenlere sıkılan her mermide Ka Laan ve Ka Bagong-tao’nun parmak izleri olacaktır. Çünkü onlar Filipinler Devrimine binlerce yeni Ka Laan’lar, Ka Bagong-taolar yetiştirdiler.

Ka Laan ve Ka Bogong-tao’nun devrimci anıları, devrimci idealleri, devrimci pratikleri, sınırlar ötesinde ülkemiz topraklarında Partimiz önderliğinde sürdürülen Halk Savaşı mücadelesinde yaşayacak.

 

-Anıları ve mücadeleleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecek!

-Şan ve Şeref Olsun Ka Laan ve Ka Bong-tao’ya!

-Şan ve Şeref olsun Filipinler Komünist Partisi’ne ve önderliğinde sürdürülen Devrimci Savaşa!

 

TKP/ML

21 NİSAN 2023

COMMENTS